Милена Чанчаревић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Милена Чанчаревић 

Милена Весић
 •  Звање:асистент
 •  Емаил:

 Образовање

Тренутно студент докторских студија на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу на смеру Информационе технологије

Мастер академске студије завршила на Факултету организационих наука Универзитета у Београду на смеру Информациони системи и технологије, модул Информациони системи

Специјалистички рад, са темом "Интернет продавница - електронска куповина" одбранила на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије, у Београду 2010. године, под руководством мр Ненада Којића.

Основне студије, Интернет технологије, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд.

 Кретања у служби

2011 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Сертификат "Графички алати за планирање берзанског трговања", компаније TeleTrader d.o.o., мај 2017.
 • Сертификат "Развој мобилних апликација у финансијама", компаније TeleTrader d.o.o., мај 2017.
 • Сертификат "Савремена достигнућа техничке и фундаменталне анализе", Београдска берза, април 2017.
 • Сертификат "Развој софтверске start up апликације"
 • Сертификат “Attended the Adobe training course Photoshop CS6” центра за образовање Level 3, Београд.
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.
 • Сертификат Београдске берзе "Техничка и фундаментална анализа".
 • Сертификат „Савремени алати за праћење и анализу берзанског пословања” компаније TeleTrader d.o.o.
 • Сертификат „Напредне технике заштите инвеститора у IT индустрији” компаније TeleTrader d.o.o., март 2014.

Међународни часописи:

 • Goran J. Zajić, Milena D. Vesić, Ana M. Gavrovska, Irini S. Reljin, “Animation Content in Frame Analysis,” Telfor Journal, Vol. 8, No. 1,pp. 110-114, 2016. (ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online)),М52.

Зборници међународних конференција:

 • L. Lukić, N. Kojić, O. Bugarinović, M. Vesić, N. Vugdelija, M. Ignjatović and M. Veinović. "ONE APPROACH IN SOLVING THE PROBLEM OF PRE-SELECTION OF CANDIDATES IN COMPANIES USING A WEB APPLICATION", 13th International Conference, ICT Innovations 2021, Skopje, North Macedonia, September 27–29, 2021.
 • N. Vugdelija, N. Nedeljković, N. Kojić, L. Lukić and M. Vesić, "REVIEW OF BRUTEFORCE ATTACK AND PROTECTION TECHNIQUES", 13th International Conference, ICT Innovations 2021, Skopje, North Macedonia, September 27–29, 2021.
 • L. Lukic, N. Kojic, M. Kragovic, M. Vesic, K. Lazic, Improving the teaching process by moving from .NET to .NET Core framework, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 9-16, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • M. Vesić, M. Kragović, N. Kojić, L. Lukić, D. Borčanin, Implementation Of New Technologies In The Realization Of Teaching In Programming, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 299-305, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • N. Kojić, V. Vasilijević, M. Vesić, N. Vugdelija, L. Lukić, Quality Improvement Of Web Applications By Application Core Web Vitals, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 1-8, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • M. Vesić, N. Kojić, "COMPARATIVE ANALYSIS OF WEB APPLICATION PERFORMANCE IN CASE OF USING REST VERSUS GRAPHQL", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3
 • L. Lukic, M. Vesic, D. Nikitin, N. Kojić, "Comparative analysis of technology for web application", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 138-146, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • M. Vesic, L. Lukic, N. Mihajlovic, N. Kojić>, "Modern concepts and innovations of java script in accordance with ecma script version 5, 6 and 7", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 41-48, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • M. Vesić, G. Zajić, N. Kojić, A. Gavrovska, "WEB VISUAL SEARCH USING RE-RANKING METHOD AND NEURAL NETWORK MACHINE LEARNING", 5th International Conference IcETRAN 2018, pp. 817-821, ISBN 978-86-7466-752-1,11-14.06.2018., Palić. (M33)
 • M. Vesić, G. Zajić, N. Kojic, "Web content mining improvement using multifractal analysis", Proc. of International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017, pp. 41-46, ISBN 978-86-80194-08-0, Budapest, October 26, 2017. (M33)
 • Milena D. Vesić, Goran J. Zajić, Ana M. Gavrovska, “CBIR System with Relevance Feedback using Hölder exponent”, 13th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2016, 22-23 November 2016, Belgrade, pp. 25-28. ((07SS1.6), Publisher: IEEE, IEEE Catalog Number: CFP14481-CDR. ISBN: 978-1-4799-5886-3, Print ISBN: 978-1-4799-5887-0, doi: 10.1109/NEUREL.2014.7011449), (M33)
 • G. Zajić, M. Vesić, A. Gavrovska, I. Reljin, “Animation Frame Analysis”, 23nd Telecommunications forum TELFOR 2015, Serbia, Belgrade, November 24-25, 2015, (M33)

Зборници домаћих конференција:

Књиге и скрипте:

 • Н. Којић, М. Весић, Л. Лукић, Практикум из web програмирања PHP 1, Висока ICT школа, Београд, 2018. (155 страна) ISBN 978-86-88245-33-3
 • Н. Којић, М. Весић, Практикум из web технологија, Висока ICT школа, Београд, 2016. (181 страна) ISBN 978-86-88245-25-8
 • М. Весић, А. Савић, Н. Којић, Практикум за интегрисано банкарско пословање, Висока ICT школа, Београд, 2015. (91 страна) ISBN: 978-86-88-245-22-7.
 • Н. Којић, Милена Весић, Практикум за web програмирање, Висока ICT школа, Београд, 2013. (227 страна) ISBN 978-86-88245-13-5 .

Цитираност:

Рад:

M. Vesić, N. Kojić “Comparative Analysis of Web Application Performance in Case of Using REST versus GraphQL.”, In Proceedings of Fourth International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture (ITEMA), Online-Virtual, 8 October 2020; pp. 17-24.

је цитиран у:

 1. Lawi, A., Panggabean, B. L., & Yoshida, T. (2021). Evaluating GraphQL and REST API Services Performance in a Massive and Intensive Accessible Information System.