Милан Миливојевић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Милан Миливојевић 

мср Милан Миливојевић
 •  Звање: асистент
 •  Емаил:

 Образовање

Студент је докторских студија на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

Мастер академске студије завршио је 2009. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду; Наслов завршног рада “Софтверски пакет за анализу импулсног одзива у физичким моделима просторија”.

Основне академске студије завршио је 2007. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду; Наслов завршног рада “Фреквенцијски мултиплекс ортoгоналних носилаца”.

 Кретања у служби

Од октобра 2021 - данас – Одсек Висока ICT школа, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, асистент.

Од 2019-2021 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Од 2014-2019 – Електротехнички факултет Универзитета у Београду.

Од 2012-2014 – Иновациони центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Члан стручних удружења: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); Групе за обраду слике, телемедицину и мултимедију (IPTM); Друштва за телекомуникације (ДТ).
 • Члан организационог одбора међународне конференције NEUREL 2012, NEUREL 2014, NEUREL 2016, NEUREL 2018; Учествовао је у организацији међународног COST састанка (COST Action IC-1002) 2014. године.
 • Један је од добитника награде: 2018. Grand Prix “Pronalazaštvo-Beograd 2018“ Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београда за Рачунарски заснован систем за асистенцију при дијагностици малигних обољења, аутори: М.А. Ивић, И. Рељин, Д. Мијин, Ј. Ловић, С.
 • Стевановић, Б. Рељин, С. Петровић, Д. Вуковић, М. Миливојевић, Н. Малишић, Н. Шуњеварић.

Домаћи часописи:

 • M. S. Milivojević, Dujković, D. ,Gavrovska, A., “Video Coding and Constant Quality Evaluation Using 4k aomenc-AV1 and rav1e-AV1 Formats”, SJEE (2021), 18(2), pp.139-154, DOI: 10.2298/SJEE2102139M.
 • Gavrovska, A.M., M. S. Milivojević., Zajić, G.D. 2021, "Quality assessment experiment for 4k SVT-AV1 video format", Telfor Journal, vol. 13, no. 1, pp. 35-40., DOI: 10.5937/telfor2101035G
 • Đorđević, M., M. S. Milivojević, i A. Gavrovska, “DeepFake video production and SIFT-based analysis”, Telfor Journal 12.1 (2020): 22-27, DOI: 10.5937/telfor2001022Q.
 • Ana Gavrovska, Irini Reljin, Andreja Samčović, M. S. Milivojević, Goran Zajić, and Valery Starovoitov, "High Dynamic Range Mapping for Synthetic Aperture Radar Images", in Telfor Journal 2018, Vol. 10, No. 1, 2018., pp. 56-61, ISSN: 1821-3251, DOI: 10.5937/telfor1801056G (M53)
 • M. Slavković-Ilić, A. Gavrovska, M. S. Milivojević, I. Reljin and B. Reljin, "Breast Region Segmentation and Pectoral Muscle Removal in Mammograms", in Telfor Journal 2016, Belgrade 2016, pp. 50-55, ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN: 2334-9905 (Online), Vol 8, N1 (M52)
 • M. S. Milivojević, B. Mišković and I. Reljin, "DVB-T2: An outline of HDTV and UHDTV programmes broadcasting", in Telfor Journal 2015, Belgrade 2015, pp. 86-90, ISSN: 1821-3251 (Print Issue), ISSN: 2334-9905 (Online), Vol 7, No 2, DOI: 10.5937/telfor1502086M (M53)
 • 2019-2021 – ЕУРЕКА пројекат: “Digital device for UV/VIS signal classification in diagnostics of benign diseases and tuberculosis (E!13086-DIDIB)”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • 2013-2019 – Развој висококвалитетних уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних јединки (TR32048), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • 2012-2013 – Иновациони пројекат „Примена обновљивих извора енергије у осветљењу одморишта на аутопутевима“ (ев. број пројекта 451-03-00605/2012-16/33), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Зборници међународних конференција:

 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, “Long Short-Term Memory Forecasting for COVID19 Data”, 2020 28th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/TELFOR51502.2020.9306601, (M33).
 • M. S. Milivojević, Dujkovic D, Gavrovska A. “Constant quality mode 4k video comparison using AV1 reference tool”, InProc. of the 7th Int. Conf. on Electrical, Electronic and Computing Engineering 2020 Sep 28 (pp. 1-4), (M33).
 • A. M. Gavrovska, M. S. Milivojević and G. Zajic, “Analysis of SVT-AV1 format for 4k video delivery” 2020 28th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/TELFOR51502.2020.9306619, (M33).
 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin and B. Reljin, "Using Optical IoT Sensing for Detrended Fluctuation Analysis of Skin Blood Pulsation during Visual Stimulation Task" 2019 27th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/TELFOR48224.2019.8971288, (M33).
 • M. Đorđević, M. S. Milivojević and A. Gavrovska, “DeepFake Video Analysis using SIFT Features”, 2019 27th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/TELFOR48224.2019.8971206, (M33).
 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin, “Healthcare IoT Monitoring using Photoplethysmography”, 6th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcEtran 2019, Silver Lake, Serbia, Jun, 2019, (M33).
 • M. S. Milivojević, Ana Gavrovska, and Irini Reljin, “Biometric Clustering of ECG using Wave Peaks”, Proceedings of 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), Belgrade, Serbia, November 20-21, 2018, pp. 1-4, ISBN: 978-1-5386-6973-0, DOI: 10.1109/NEUREL.2018.8587016, (M33).
 • Ana M. Gavrovska, Goran J. Zajić, M. S. Milivojević and Irini S. Reljin, “Machine-learning based Blind Visual Quality Assessment with Content-aware Data Partitioning”, Proceedings of 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), Belgrade, Serbia, November 20-21, 2018, pp. 1-5, ISBN: 978-1-5386-6973-0, DOI: 10.1109/NEUREL.2018.8587018, (M33).
 • M. S. Milivojević, Ana Gavrovska, Milorad Paskaš and Irini Reljin, “An Example of Vital Signal Fractal Analysis for E-health Applications”, Proceedings of 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcEtran 2018, Palić, Serbia, June 11 – 14, 2018. pp. 822-826, ISBN: 978‐86‐7466‐752-1, (M33).
 • Gavrovska, I. Reljin, A. Samčović, M. S. Milivojević, G. Zajić, and V. Starovoitov, „On Luminance Reduction in High Dynamic Range Synthetic Aperture Radar Images“, 25th Telecommunications forum TELFOR 2017, Serbia, Belgrade, November 21-22, 2017. ISBN: 978-1-5386-3072-3, IEEE Catalog Number: CFP1798P-CDR, DOI: 10.1109/TELFOR.2017.8249419, (M33).
 • Gavrovska, I. Reljin, A. Samčović, V. Starovoitov, and M. S. Milivojević, „Comments on Human Visual Attention in High Dynamic Range Images“, Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, EK(I)2-1-4, Kladovo, Serbia, June 5-8, 2017. (M33).
 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin and B. Reljin, „Python Based Physiological Signal Processing for Vital Signs Monitoring“, Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, pp. EK(I)2-1-4, Kladovo, Serbia, June 5-8, 2017. http://etran.etf.rs/index_e.html (M33).
 • M. Slavković-Ilić, M. Paskaš, M. S. Milivojević, B. Reljin, „Graphical Interface for analyzing HER2 Fluorescent in situ Hybridization Images“, Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, pp. EK(I)2.4.1-5, Kladovo, Serbia, June 5-8, 2017. (M33).
 • M. S. Milivojević, A. M. Gavrovska, I. S. Reljin, „Poincare Diagram Based Analysis of Vital Signals“, 25th Telecommunications forum (TELFOR 2017), Serbia, Belgrade, November 21-22, 2017. ISBN: 978-1-5386-3072-3, IEEE Catalog Number: CFP1798P-CDR, DOI: 10.1109/TELFOR.2017.8249418, (M33).
 • Ana Gavrovska, M. S. Milivojević, Goran Zajic, Irini Reljin, “Video Traffic Variability in H.265/HEVC Video Encoded Sequences”, 13th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering NEUREL 2016, 22-24 November 2016, Belgrade, pp. 109-112, IEEE Catalog Number: CFP16481-PRT, ISBN: 978-1-5090-1529-0, DOI: 10.1109/NEUREL.2016.7800130 (M33).
 • M. S. Milivojević, Ana Gavrovska, Irini Reljin, “The music effect differentiation in physiological signals” 13th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering NEUREL 2016, 22-24 November 2016, Belgrade, pp. 105-108, IEEE Catalog Number: CFP16481-PRT, ISBN: 978-1-5090-1529-0, DOI: 10.1109/NEUREL.2016.7800129 (M33).
 • M. S. Milivojević, M. Hrašovec, S. Dedić. Nešić, M. Slavković-Ilić and B. Reljin, “Mathematica® Based Analysis of a Crystal Filter with Four Crystal Units”, in Proc. 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Zlatibor 2016, EKI3.2.1-5, ISBN: 978-86-7466-618-0 (M33).
 • M. Slavković-Ilić, M. S. Milivojević, M. Hrašovec and B. Reljin, “Electronic Dental Patient Record”, in Proc. 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Zlatibor 2016, EKI3.2.1-5, ISBN: 978-86-7466-618-0 (M33).
 • M. Slavković-Ilić, A. Gavrovska, M. S. Milivojević, I. Reljin and B. Reljin, “The Algorithm for Automatic Segmentation of Breast and Pectoral Muscle Regions from Mammograms (in Serbian)”, in Proc. 23rd Telecommunications forum TELFOR 2015, Belgrade 2015, pp. 803-806, ISBN: 978-1-5090-0054-8; DOI: 10.1109/TELFOR.2015.7377587 (M33).
 • Gavrovska, M. S. Milivojević, I. Reljin, “Singularity spectrum analysis of different camera models” in Proc. 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Silver Lake 2015, EKI2.5.1-4, ISBN: 978-86-80509-71-6 (M33).
 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, B. Reljin, “Graphical user interface for heartbeat analysis”, in Proc. 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Silver Lake 2015, EKI2.4.1-5, ISBN: 978-86-80509-71-6 (M33).
 • M. S. Milivojević, B. Mišković, I. Reljin, “Possible scenarios of HDTV and UHDTV programmes broadcasting within DVB-T2”, in Proc. Telecommunications Forum TELFOR 2014, Belgrade 2014, pp. 897-900, ISBN: 978-1-4799-6190-0, DOI: 10.1109/TELFOR.2014.7034549 (M33).
 • M. Slavković-Ilić, A. Gavrovska, M. S. Milivojević, D. Jevtić, I. Reljin, “Potential applications of HDR in Echocardography” in Proc. 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2014, Belgrade 2014, pp. 29-32. ISBN: 978-1-4799-5887-0, DOI: 10.1109/NEUREL.2014.7011450 (M33).
 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, M. Slavković-Ilić, I. Reljin, “Cepstral based heart rate estimation” in Proc. 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2014, Belgrade 2014, pp. 21-24. ISBN: 978-1-4799-5887-0, DOI: 10.1109/NEUREL.2014.7011448 (M33).
 • M. Slavković, B. Reljin, A. Gavrovska, M. S. Milivojević, “Face recognition using Gabor filters, PCA and neural networks”, in Proc. 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Bucharest 2013, pp: 35-38, ISSN: 2157-8672, ISBN: 978-1-4799-0941-4, DOI: 10.1109/IWSSIP.2013.6623443 (M33).
 • M. Mišković, M. S. Milivojević, Z. Stević, N. Rajaković, B. Reljin, „Labview monitoring of a system for solar powered street lights“, in Proceeding XIVth International scientific-practical conference, Modern information and electronic technologies, Vol 2, Odessa 2013, pp. 125-128, ISBN: 978-966-2666-04-5 (M33).
 • M. P. Paskaš, A. M. Gavrovska, M. S. Milivojević and B. D. Reljin, “Image analysis using modified multifractal measure based on sigmoid function”, in Proc. 11th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2012, Belgrade 2012, pp. 193-196, ISBN: 978-1-4673-1569-2 , DOI: 10.1109/NEUREL.2012.6420007 (M33).

Зборници домаћих конференција:

 • M. Paskaš, M. S. Ilić, A. Gavrovska, M. S. Milivojević, D. Jevtić, D. Dujković and I. Reljin, „Аn example of computer modeling of matched crystal filters“, Proceedings of Abstracts, 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Vrnjačka Banja 2014, pp. EKI2.1.1-4, ISBN: 978-86-80509-70-9 (M63).
 • S. Nešić, L. Grubišić, D. Dujković, I. Reljin, M. S. Milivojević, A. Gavrovska „ Purity of SC cut crystal units for OCXO 10SC oscillators“ (in Serbian), Proceedings of Abstracts, 58. Conference on ETRAN, Vrnjačka Banja 2014, pp. EK1.1.1-3, ISBN: 978-86-80509-70-9 (M63).
 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, M. Paskaš, „Graphical user interface for phonocardiogram analysis“ (in Serbian), Proceedings of Abstracts, 57. Conference on ETRAN, Zlatibor 2013, pp. EK2.5.1-5, ISBN: 978-86-80509-68-6 (M63).
 • M. Slavković, M. S. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin, „ One solution of realization of electronic patient record in ophthalmology “ (in Serbian), Proceedings of Abstracts, 57. Conference on ETRAN, Zlatibor 2013, pp. EK2.6.1-4, ISBN: 978-86-80509-68-6 (M63).
 • M. Mišković, M. S. Milivojević, Z. Stević, N. Rajaković, B. Reljin, „Monitoring of a system for solar powered light based on Labview“ (in Serbian), Proceedings of Abstracts ,2nd International Conference on Renewable Electrical Power Sources (MKOIEE 2013), Beograd 2013, pp. 46-48, ISBN: 978-86-81505-68-7 (M63).
 • D. Š. Pavlović, M. Mijić, M. S. Milivojević, “New software tool for acoustical measurement in physical models of rooms” (in Serbian), Proceedings of Abstracts, International Scientific-Professional Symposium-INFOTEH 2009, Vol. 8, Ref. E-V-3, Jahorina 2009, pp. 701-705, ISBN: 99938-624-2-8 (M63).
 • M. S. Milivojević, D. Š. Pavlović , “Software for analysis of impulse responses recorded in physical models of rooms” (in Serbian), Proceedings of Abstracts, 16. Conference TELFOR 2008, Beograd 2008, pp. 645-648, ISBN: 978-86-7466-337-0 (M63).

Техничка решења:

 • Милан Миливојевић, Драги Дујковић, Милорад Паскаш, Ана Гавровска, Ирини Рељин, Бранимир Рељин, “Софтвер за статистичку анализу COVID-19 података”, 2020. (M85)
 • Милан Миливојевић, Милорад Паскаш, Ана Гавровска, Бранимир Рељин, Ирини Рељин, “Софтвер за линеарну и нелинеарну анализу фотоплетизмографских (PPG) сигнала”, 2019. (M85)
 • Снежана Дедић-Нешић, Ленкица Грубишић, Ирини Рељин, Бранимир Рељин, Милан Миливојевић, Дубравка Јевтић, “Нови производ: Кварцни кристални филтар 172.025 MHz на бази кристалних јединки петог овертона”, 2018. (М81)
 • Милан Миливојевић, Ана Гавровска, Бранимир Рељин, Милорад Паскаш, Ирини Рељин, "Софтвер за линеарну и нелинеарну анализу електрокардиограма", 2018. (М85)
 • Снежана Дедић-Нешић, Ленкица Грубишић, Ирини Рељин, Бранимир Рељин, Милан Миливојевић, Дубравка Јевтић „Кристални филтар са проширеним опсегом на фреквенцији 132.600 MHz“, 2017. (М81)
 • Снежана Дедић Нешић, Ленкица Грубишић, Ирини Рељин, Бранимир Рељин, Милан Миливојевић, Маријета Славковић-Илић,"Елиптични кристални филтар 45 МHz", 2016. (М81)
 • Ленкица Грубишић, Снежана Дедић-Нешић, Ирини Рељин, Дубравка Јевтић, Драги Дујковић, Милан Миливојевић, Маријета Славковић-Илић, "Методе сечења SC плочица", ТР32048, 2016. (М83)
 • Милан Миливојевић, А. Гавровска, Б. Рељин, М. Паскаш, И. Рељин, “Софтвер за анализу варијабилности срчаног ритма”, III44009, 2015. (М85)
 • Л. Грубишић , С. Дедић Нешић, И. Рељин, Д. Дујковић, Милан Миливојевић, М. Славковић-Илић, „Технологија израде микроминијатурних кристалних јединки АТ-реза основне учестаности фреквенције веће од 30 МHz за уградњу у кристалне филтре“, ТР32048, 2015. (М81)
 • Л. Грубишић, С. Дедић Нешић, И. Рељин, Б. Рељин, Д. Дујковић, Милан Миливојевић, “Високостабилна кристална јединка ЅС реза фреквенције 10MHz (на трећем овертону) са захтевом за ниски фазни шум“, ТР32048, 2014. (М81)
 • С. Дедић Нешић, Л. Грубишић, И. Рељин, Б. Рељин, Д. Дујковић, Милан Миливојевић, “Кристални филтар непропусник опсега учестаности 48МHz “, ТР32048, 2014. (М81)