Маријана Петровић 

Маријана Петровић
  •  Звање:сарадник у лабораторији
  •  Емаил:

 Образовање

Специјалистички рад под називом „Анализа ПостТИС система ЈППТТ саобраћаја Србија“ одбранила 2012. године на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду под руководством проф. др Владете Петровића.

2011. године завршила основне студије на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду, студијски програм Поштанске и банкарске технологије.

 Кретања у служби

Од 2013. ангажована на пословима сарадника у лабораторији у Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије .

Током два триместра школске 2011/2012. године обављала послове сарадника у лабораторији као студент демонстратор.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

  • Учесник на XIV Међународној конференцији E-трговина одржаној од 15. до 17. априла 2014. године на Палићу и аутор изложеног рада под називом: "Унапређени начин пословања Поште Србије" .
  • Петодневна обука за рад у поштанском технолошко-информационом систему ПостТИС. У организацији ЈП ПТТ саобраћаја ''Србија'', март 2012. године.
  • Специјалистичка пракса у Јавном предузећу ПТТ саобраћаја ''Србијa'', март 2012. године, Београд
  • Учесник у ''Радионици о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством Европске уније и одрживости у области поштанских услуга'' у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, 22-23. април 2010. године,  Београд.