Лука Лукић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Лука Лукић 

Лука Лукић
 •  Звање:сарадник у настави
 •  Емаил:

 Образовање

Тренутно уписан на мастер академске студије, Софтверско Инжењерство, Факултет Организационих Наука, Унверзитет у Београду.

Основне академске студије, Менаџмент у информационим технологијама, Факултет за Менаџмент, Сремски Карловци.

Основне струковне студије, Интернет технологије, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

 Кретања у служби

2017 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Сертификат "Развој софтверске start up апликације"

Зборници међународних конференција:

 • L. Lukić, N. Kojić, O. Bugarinović, M. Vesić, N. Vugdelija, M. Ignjatović and M. Veinović. "ONE APPROACH IN SOLVING THE PROBLEM OF PRE-SELECTION OF CANDIDATES IN COMPANIES USING A WEB APPLICATION", 13th International Conference, ICT Innovations 2021, Skopje, North Macedonia, September 27–29, 2021.
 • N. Vugdelija, N. Nedeljković, N. Kojić, L. Lukić and M. Vesić, "REVIEW OF BRUTEFORCE ATTACK AND PROTECTION TECHNIQUES", 13th International Conference, ICT Innovations 2021, Skopje, North Macedonia, September 27–29, 2021.
 • L. Lukic, N. Kojic, M. Kragovic, M. Vesic, K. Lazic, Improving the teaching process by moving from .NET to .NET Core framework, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 9-16, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • M. Vesić, M. Kragović, N. Kojić, L. Lukić, D. Borčanin, Implementation Of New Technologies In The Realization Of Teaching In Programming, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 299-305, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • N. Kojić, V. Vasilijević, M. Vesić, N. Vugdelija, L. Lukic, Quality Improvement Of Web Applications By Application Core Web Vitals, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 1-8, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • L. Lukic, M. Vesic, D. Nikitin, N. Kojić, "Comparative analysis of technology for web application", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 138-146, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • M. Vesic, L. Lukic, N. Mihajlovic, N. Kojić, "Modern concepts and innovations of java script in accordance with ecma script version 5, 6 and 7", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 41-48, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.

Књиге и скрипте:

 • Н. Којић, М. Весић, Л. Лукић, Практикум из web програмирања PHP 1, Висока ICT школа, Београд, 2018. (155 страна) ISBN 978-86-88245-33-3