Енис Османи | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Енис Османи 

Ime i prezime profesora
  •  Звање:Сарадник у настави
  •  Емаил:

 Образовање

Тренутно уписан на мастер струковне студије, Мрежно и софтверско инжењерство, Академија техничких и уметничких струковних студија – Одсек Висока школа зa информационе и комуникационе технологије

Основне струковне студије, Интернет технологије, Академија техничких и уметничких струковних студија – Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

 Кретања у служби

2022 - данас – Академија техничких и уметничких струковних студија – Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

2022 - данас – Универзитетски Клинички Центар Србије, Клиника за неурохирургију, Одељење за неуроонкологију и стереотактичку радио-хирургију, Центар Гама нож

2021 - 2022 - Академија техничких и уметничких струковних студија – Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Сарадник демонстратор

2019 - 2019 – компанија Телеком „Србија“ а.д., Одељење за софтверски мониторинг телекомуникационе инфраструктуре

Међународни часописи са импакт фактором:

Међународни часописи:

  • .

Домаћи часописи:

  • Svaki rad u novom li-u
  • др А. Савић , "Оперативни ризици у банкама", Задужбина Андрејевић, 2012.година, ISBN 978-86-525-0022-2.

Зборници домаћих конференција:

  • Mamula Tartalja D., Jelić G. i Osmani E. (2022) Potencijal SMS komunikacije u mobilnom zdravstvu. LXVI ETRAN konferencija 2022, 6-9. juna 2022. godine, Novi Pazar, Republika Srbija. Zbornik apstrakata i program konferencije, On the Potential of SMS Text Messaging in mHealth. str. 67. ISBN 978-7466-927-3

Пројекти:

Књиге и скрипте:

Цитираност:

Рад:

Овде иде назив рада

је цитиран: