др Стеван Величковић 

др Стеван Величковић
 •  Звање:професор струковних студија
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију под насловом „Нови приступ прогнозирању нових комуникационих сервиса са варијабилним потенцијалом тржишта“ под руководством проф. др Валентине Радојичић одбранио је на Саобраћајном факултету 23.09.2016. године и тиме стекао академско звање доктор техничких наука.

Магистарски рад под називом „Прогнозирање нових комуникационих сервиса/производа“ одбранио је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 18. јануара 2011. године.

Дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 2002. године.

 Кретања у служби

Од 2004 - данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Учесник отворене радионице ERGP под називом: “Поштански оквир – погледи из и изван ЕУ - (The postal framework - views from within and outside the EU)”, у организацији ERGP-а (European Regulators Group for Postal Services –Групе европских регулатора за поштанске услуге), Европске комисије (European Commission) и РАТЕЛ-а (Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге), Београд. 28. новембар 2018. године.
 • Учесник у ''Радионици о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством Европске уније и одрживости у области поштанских услуга'' у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд. 22-23. април 2010. године.
 • Сертификат Београдске берзе о похађању курса "Техничка и фундаментална анализа".
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.

Зборници међународних конференција:

  S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements“, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33 >

Зборници домаћих конференција:

 • S. Veličković, S. Veličković. "Analiza difuzionih modela za prognoziranje novih komunikacionih servisa", 21 конференција YU INFO 2015, 08-11 март, Копаоник, Србија, 2015
 • С. Величковић, „Прогнозирање тражње нових комуникациконих сервиса базиране на анализи животног циклуса сервиса” , 20. конференција YU INFO 2014, 09-13 март, Копаоник, Србија, 2014
 • С. Величковић, ''Mодификација модела прогнозирања нових сервиса базирана на динамици развоја инфраструктуре мреже'', 19. конференција YU INFO 2013, 03-06 март, Копаоник, Србија, 2013.
 • С. Величковић, С. Величковић ''Mодификација модела прогнозирања нових сервиса базирана на динамици развоја инфраструктуре мреже'', 19. конференција YU INFO 2013, 03-06 март, Копаоник, Србија, 2013.
 • С. Величковић, В. Радојичић,"Нова модификација Bass-овог модела са етапним развојем инфраструктуре комуникационе мреже", XXX симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2012
 • Стеван Величковић, “Analiza difuzije IPTV servisa”, YUINFO 2012, 29.02-03.03.2012 Kopaonik.
 • Стеван Величковић, “Mодел прогнозирања нових комуникационих сервиса на етапно растућим тржиштима”, Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 15.-19. март 2011. Јахорина.
 • С. Величковић,"Дифузиони модел за прогнозирање броја корисника додатних комуникационих сервиса", 17. међународна конференција YU INFO 2011, 6-9 март 2011. Копаоник, Србија.
 • В. Радојичић, С. Величковић, "Модел прогнозирања нових комуникационих сервиса са променљивим потенцијалом тржишта", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010.
 • С. Ивић, С. Величковић, “Примена Bass-овог модела у прогнозирању прихватању информационих технологија у стоматолошкој пракси”, Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2010, 16.-20. март 2010. Јахорина.
 • С. Величковић, "Прогнозирање периода достизања критичне масе корисника VoIP сервиса", ИНФОТЕХ 2010, 16-20 март 2010. Јахорина.
 • С. Величковић, "Примена дифузионих модела у прогнозирању броја ADSL корисника", XV YU INFO 10, 3-6 март 2009. Копаоник.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, С. Величковић "Разлози потражње на тржишту поштанских услуга", XXVII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2009.
 • С. Величковић, А. Савић, Н. Којић, “Могућности злоупотреба социјалних мрежа“, Е-трговина 2009., Палић, Април 22-24, 2009.
 • А. Савић, С. Величковић,  Н. Којић, “Негативан аспект коришћења социјалних мрежа“, Е-трговина 2009., Палић, Април 22-24, 2009.
 • С. Ивић, С. Величковић, “IT решења и њене предности у стоматологији“, Е-трговина 2009., Палић, Април 22-24, 2009.
 • С. Величковић, "Један модел прогнозирања тражње нових услуга", XV YU INFO 09, 8-11 март 2009. Копаоник.
 • С. Величковић, Н. Којић, “Phishing i pharming – нови ризик у електронском пословању“, Е-трговина 2008., Палић, Април 16-18, 2008.
 • Н. Којић, С. Величковић, “Технике напада на учеснике у е-пословању“, Е-трговина 2008., Палић, Април 16-18, 2008.

Књиге и скрипте:

 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2015. (152 strane) ISBN 978-86-88245-23-4
 • Валентина Радојичић, Бојан Бакмаз, Стеван Величковић,"Прогнозирање нових телекомуникационих севиса", Саобраћајни факултет 2013.

Цитираност:

Рад:

Grgurović, B., Štrbac, S., Veličković, S. „Razlozi potražnje na tržištu poštanskih usluga“, XXVII Simpozijum PosTel 2009, Beograd, 2009.

је цитиран:

 1. J. Ivanović, D. Šarac, Razvoj elektronskog tržišta u srbiji i javni poštanski operator, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 2013. str. 2159-2162.