др Славица Радосављевић 

др Славица Радосављевић
 •  Звање:професор струковних студија
 •  Емаил:

 Образовање

Докторске студије завршила на Факултету организационих наука Универзитета у Београду са просеком 10 (десет). Докторску дисертацију под називом "Модел мобилног образовања базираног на технологијама проширене реалности" одбранила 2019. године, под руководством проф.др Маријане Деспотовић-Зракић

Специјалистички рад под називом „Мобилне технологије у развоју високог образовања“ одбранила на смеру Електронско пословање Факултета организационих наука Београду 2010. год. под руководством проф. др Гордане Милосављевић.

Дипломирала на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 1997. године.

 Кретања у служби

Од 2002 - данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

Од 1997 - 1999 - РТС, логистички део - административни послови.

Непосредно након завршетка студија сарађивала у реализацији лабораторијских вежби у оквиру предмета Експлоатација ТТ саобраћаја.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Учесник округлог стола „Редефинирање универзалне поштанске услуге“ у организацији Агенције за поштански промет Босне и Херцеговине и Факултета за саобраћај и комуникације из Сарајева, Сарајево, 28-29. 5. 2019. године.
 • Члан је Комисије за стандарде и сродне документе, Поштански саобраћај, радна група КС А331, Института за стандардизацију Републике Србије.
 • Уверење о положеном курсу "Програм обуке за оцењиваче рукописа уџбеника", Завода за унапређење образовања и васпитања, 2016. године.
 • Учесник у радионици о моделима поштанског законодавства у ЕУ "EU Postal legislation and existing models in various EU Member States: a proposed model for Serbia'', у организацији Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације, Београд, мај 2014.
 • Завршила је обуку на курсу „Е-leаrning будућност образовања“ коју је организовао међународни центар за едукацију у информатику LinkGroup, Београд, 2007.
 • Програми стручног усавршавања Центра за унапређење наставе Абакус: ”Електронски наставни материјали” каталошки бр. 079 “Примена e-learning метода наставе у образовању” каталошки бр. 112 “Савремене методе наставе и наставни материјали” каталошки бр. 666 “Модели комуникације у онлајн окружењу”, 2016. “Пословно успешан и остварен наставник”, 2016.

Међународни часописи са импакт фактором:

 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019). Ambient Intelligence-Based Smart Classroom Model. Interactive Learning Environments. doi: 10.1080/10494820.2019.1652836 M(22)
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Grgurovic, B. (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286
 • Grgurović, B. Marković, D. and Štrbac, S. (2011) 'The Use of Spatial Data for Segmentation of the Postal Service Market', Technological and Economic Development of Economy, 17: 1, 87 — 100, DOI: 10.3846/13928619.2011.554016, URL: http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554016 - M21

Међународни часописи:

 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019) A MODEL OF ADAPTIVE LEARNING IN SMART CLASSROOMS BASED ON THE LEARNING STRATEGIES. PEOPLE: International Journal Of Social Sciences, 5(2), 662-679. doi: 10.20319/pijss.2019.52.662679
 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019) Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 5(2), 680-699. doi:10.20319/pijss.2019.52.680699
 • Grgurovic B., Strbac S., Milutinovic J., Popovic M. (2015). Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city, Transport Problems, 10(1), 17-22, ISSN 1896-0596, http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=189...
 • Štrbac, S, Grgurović, В, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120. DOI:10.12691/jbe-2-5-2, http://pubs.sciepub.com/jbe/2/5/2
 • Grgurović, B. , Štrbac, S. & Milovanović-Braković., G. (2013, 01 15). Uticaj tehnologije na budući razvoj poštanskog saobraćaja. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(1), 56-65. Retrieved from www.meste.org/fbim/FBIM_1_2013/_06.pdf, DOI 10.12709/fbim.01.01.01.06, ISSN 2334-718X -  M23
 • B. Grgurovic, S. Strbac, "Possible areas of application of the geographic information system in postal traffic", Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod, ISSN 1336-8281, I/2011, Slovensko

Домаћи часописи:

 • S. Štrbac, B.Grgurović, “Mogućnosti primene e-learning metoda u visokoškolskim ustanovama”, Savremena pošta, br. 2, Beograd , 2008, str. 69-73.

Зборници међународних конференција:

 • B. Grgurović, S. Radosavljević, M. Popović, J. Milutinović, "The Notion and Basic Functions of the Courier and Express Delivery Industry", XI International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2019.
 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019). A Model of Adaptive Learning in Smart Classrooms based on the Learning Strategies. In 8th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning. Lisbon: Lusófona University. Retrieved from https://teraweb.org/wp-content/uploads/2019/06/TERA-International-Confer...
 • Radosavljevic, S. , Radosavljevic, V., & Jelic, G. (2019). Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning. In 8th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning. Lisbon: Lusófona University. Retrieved from https://teraweb.org/wp-content/uploads/2019/06/TERA-International-Confer... Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Grgurović, B, (2018). Mobile Augmented Reality as a method of presenting teaching content, Second International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, ITEMA 2018, November 8, 2018, Graz (М33)
 • Radosavljević, S., Radosavljević, V., Grgurović, B. & Jelić, G., (2018). Proširena realnost kao deo mobilnog učenja, Regionalna naučno-stručna konferencija "Infofest Pulse 2018" 25. Festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2018 30.09-06.10.2018. Budva, Crna Gora, pp 128-137, ISSN 2536-5665 - M33
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуpовић, Славица Радосављевић, Мирјана Поповић, Одрживост поштанских услуга у руралном подручју и њихов значај за регионални развој, SYM-OP-IS 2017, XLIV симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 2017 - M33
 • S. Štrbac, B. Grgurovic, V. Radosavljević, „Augmented Reality and Mobile Learning“, XV International Symposium SymOrg 2016, Zlatibor, 2016.- M33
 • J. Milutinovic, B. Grgurovic, S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements“, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Postal-logistical subsystems functioning as e-commerce”, VII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2015. – M33
 • B. Grgurovic, S. Štrbac, G. Milovanović-Braković, Contribution of postal providers to e-commerce development, 2nd Human and Social Sciences at the Common Conference 2014, ISBN: 978-80-554-0949-8, ISSN: 1339-522X, pp. 270-274.
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city”, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2014. – M33
 • S.Štrbac, B.Grgurović, J.Milutinović, "Using mobile technologies in fostering the devolopment of postal services", XIV International symposium SymOrg 2014, Zlatibor, 2014.- M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Г. Миловановић-Браковић, “Установление транспортных связей в почтовом транспорте“, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2013.  – M33
 • B.Grugorvić, S.Štrbac,М. Popović , "Primena geografskog informacionog sistema u cilju stvaranja novih izvora prihoda u oblasti poštanskog saobraćaja", XVIII festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva, 2011. – M33
 • В. Радосављевић, Д. Певац, С. Штрбац , Б. Гргуровић, "Implementation of e-learning method of teaching in high vocational studies", The Second International Conference on eLearning-2011, Beograd, 2011. – M33
 • Б. Гргуровић, C. Штрбац, Д. Марковић, „The Procedure of Choosing a Market Segment in the Area of Postal Services Offer", Global Business and Technology Association, Thirteenth Annual International Conference, Istanbul, Turkey, July 12-16, 2011, p. 339-347. – M33
 • S. Štrbac, B. Grgurović, “The Possibilities of Implementation of M-Education in the Republic of Serbia“, EUROCON 2011 and CONFTELE 2011, Lisabon, 2011. p 168, ISBN: 978-142447486-8, DOI: 10.1109/EUROCON.2011.5929227  –M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Ј. Милутиновић “The characteristics of services as a reason of demand in postal technology”, 13th International conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2010, Belgrade, 2010, pp. 546-552. – M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Примена географског информационог система у сегментацији тржишта поштанских услуга”, Infoteh, p. 585-588, Јахорина 2009. – M33
 • Г. Миловановић-Браковић, Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Нове технологије безконтактног плаћања”, 13 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2008. – M33
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Д Стајић, “E-learninig у оквиру Више ICT школе”, 12 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2007. – M33

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Улога и значај поштанских услуга за развој и одржавање локалних заједница, XXXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2016. – M61
 • М.Петровић, С. Штрбац, М. Поповић, “Унапређени начин пословања Поште Србије”, XIV међународна конференција Е-трговина 2014, Палић, 2014.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, „Дефинисање везе између група корисника и понуде услуга у поштанском саобраћају“, XXXVII симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010, Тара, 2010. – M63
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, „Примена мобилних технологија у високом образовању“, Симпозијум Инфотех, Зборник радова, Јахорина 2010. – M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности“, Међународна конференција „Менаџмент 2010.“, Крушевац 2010. – M33
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Миловановић-Браковић, “Системи за управљање документима у образовању”, IX међународна конференција Е-трговина 2009, Палић, 2009.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, “On line сегментација”, VIII међународна конференција Е-трговина 2008, Палић, 2008.

Зборници домаћих конференција:

 • Ј. Милутиновић, Б. Гргуровић, С. Штрбац: „The innovative concept of addressing as a means to developing new business models of postal operators“, SYM-OP-IS 2016, XLIII симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 2016
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, В. Радосављевић: Отварање података државне управе - државна управа у интересу свих грађана, XXXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2015. – M61
 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Предлог модела за оптимизацију интегрисаног сервиса електронске трговине и доставе, XXXI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2013. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, „Утицај технологије на маркетиншке процесе у поштанском саобраћају“, XXX симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2012. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Процедура избора тржишног сегмента на основу дефинисаних кључних куповних категорија", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010. – M61
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, “Мобилне технологије у образовању”, X међународна конференција Е-трговина 2010, Палић, 2010.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, С. Величковић "Разлози потражње на тржишту поштанских услуга", XXVII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2009. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Формирање прелиминарног списка корисника поштанских услуга", XXVI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2008. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Процедура израде тржишне мапе”, XXV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд , 2007. – M61
 • Б. Гргуровић, Славица Штрбац, “Сегментација поштанског тржишта”, XXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2006. – M61

Књиге и скрипте:

 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2015. (152 strane) ISBN 978-86-88245-23-4
 • S.Štrbac, Uvod u elektronske komunikacije, Visoka ICT škola, Beograd, 2013. (160 strana)
 • Гргуровић, Б.,С. Штрбац, Електронске поштанске услуге, Завод за уџбенике, Београд, 2011. (108 страна)
 • Štrbac S., Telekomunikacioni servisi, Viša škola za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2007. (165 strana)

Цитираност:

Рад:

Radosavljevic, V, Radosavljevic, S. & Jelić G. (2019). A MODEL OF ADAPTIVE LEARNING IN SMART CLASSROOMS BASED ON THE LEARNING STRATEGIES. PEOPLE: International Journal Of Social Sciences, 5(2), 662-679. doi: 10.20319/pijss.2019.52.662679

је цитиран у:

 1. El Miloud, S., Soukaina, S., Salma, A., & El Hassan, C. (2020). An Adaptive Learning Approach for Better Retention of Learners in MOOCs. Proceedings Of The 3Rd International Conference On Networking, Information Systems & Security. doi: 10.1145/3386723.3387845

Рад:

Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. & Grgurović B, (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286

је цитиран у:

 1. González-Zamar, M., & Abad-Segura, E. (2020). La Realidad Aumentada como recurso creativo en la educación: una revisión global. Revista Creatividad Y Sociedad, 32(1). doi: 10.37475/creatividadysociedad1/32.8
 2. Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., Rosa, A. L. D. L., & Cevallos, M. B. M. (2020). Sustainability of Educational Technologies: An Approach to Augmented Reality Research. Sustainability, 12(10), 4091.
 3. Grané, M., Tarragó, A., Gómez, R. S., (2019). Apps4CAV. Creación audiovisual con dispositivos móviles, Book, Publisher: Colección Transmedia XXI, ISBN: 9788409114115, May 2019.
 4. Aprinaldi, A., Rahmawati, Y., & Komaro, M. (2019, December). Implementation of Augmented Reality (AR) android based in learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1402, No. 7, p. 077045). IOP Publishing.
 5. Chan, A. W. Y., Chiu, D. K., Ho, K. K., & Wang, M. (2018). Information Needs of Vocational Training From Training Providers' Perspectives. International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 8(4), 26-42.

Рад:

Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. & Grgurović B, (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286

је цитиран у:

 1. González-Zamar, M., & Abad-Segura, E. (2020). La Realidad Aumentada como recurso creativo en la educación: una revisión global. Revista Creatividad Y Sociedad, 32(1). doi: 10.37475/creatividadysociedad1/32.8
 2. Mateus, J.C., Ramspott, S.A., Masanet, M.J.,Andrada, P., (2019). Dispositivos móviles en la educación superior: estado de la cuestión y percepción en las universidades españolas, In book: APPS4CAV, creación audiovisual con dispositivos móviles, Chapter: 6, Publisher: Learning, Media and social Interaction, Universitat de Barcelona.
 3. Tzima, S., Styliaras, G., & Bassounas, A. (2019). Augmented Reality Applications in Education: Teachers Point of View. Education Sciences, 9(2), 99. doi: 10.3390/educsci9020099

Рад:

Štrbac S, Grgurović B, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. Budziewicz-Gu­lecka, A., Czaplewski, M., & Drab-Kurowska, A. Integracja sektorowa wybranych europejskich rynk w pocztowych i telekomunikacyjnych. edu-Libri, Kraków–Legionowo 2018. https://pdf.helion.pl/e_0z28/e_0z28.pdf

Рад:

Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Процедура избора тржишног сегмента на основу дефинисаних кључних куповних категорија", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010.

је цитиран у:

 1. Б. Вапа, Улога и значај инструмената маркетинг микса у пословању извозних предузећа, Докторска дисертација, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2017.
 1. M. Ćirić, B. Vapa, P. Zdjelarić, „Uticaj osnovnih komponenti proizvoda na obim prodaje, tržišno učešće i profitabilnost poslovanja izvozno orijentisanih preduzeća“, VII međunarodni naučni kongres “Revizija”, Palić, 2017. (220-231)

Рад:

Štrbac, S., Grgurović, B, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. A Stolarczyk, M Sylwestrzak, Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach UE. Stan zaawansowania według wskaźników UPU, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2/127, 2017. ISSN: 1896-382X

Рад:

Grgurović, B., Štrbac, S., Veličković, S. „Razlozi potražnje na tržištu poštanskih usluga“, XXVII Simpozijum PosTel 2009, Beograd, 2009.

је цитиран у:

 1. J. Ivanović, D. Šarac, Razvoj elektronskog tržišta u srbiji i javni poštanski operator, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 2013. str. 2159-2162.

Рад:

Grgurović, B., Štrbac, S. & Milovanović-Braković., G. (2013, 01 15). Uticaj tehnologije na budući razvoj poštanskog saobraćaja. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(1), 56-65. Retrieved from www.meste.org/fbim/FBIM_1_2013/_06.pdf DOI 10.12709/fbim.01.01.01.06, ISSN 2334-718X

је цитиран у:

 1. Đurović, D., Preradović, N., „E-government kao komunikaciona univerzalna usluga”, PosTel 2013, Beograd, Pages: 163-170.

Рад:

Grgurović, Marković, D. and Štrbac, S. (2011) 'The Use of Spatial Data for Segmentation of the Postal Service Market', Technological and Economic Development of Economy, 17: 1, 87 — 100, DOI: 10.3846/13928619.2011.554016, URL:http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554016 - M21

је цитиран у:

 1. DE, E. A. D. D. T., & DE LA INSTITUCIÓN, C. R. É. D. I. T. O. Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, http://148.204.210.201/tesis/1484673932237TESISB.pdf.
 2. Pengfei, Li, Jin, Lu, „Research on the Postal Fields Intelligence at Home and Abroad Based on Patent Analysis“ (2014), JOURNAL OF INTELLIGENCE, 33(7), 44-49. 10.3969/j.issn.1002-1965.2014.07.009,
 3. Ginevicius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Ginevicius, Adomas “Quantitative evaluation of enterprise marketing activities”, JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT Volume: 14 Issue: 1 Pages: 200-212 DOI: 10.3846/16111699.2012.731143 Published: 2013
 4.  Barkai, Ofer, “The Control Process Effectiveness: Organization Versus Customer”,  JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH,  Vol. 11 Issue 8, Pages: 345-352, Published: 2013
 5. Milutinović, J., Optimizacija rada ekspres i kurirske službe, SYM-OP-IS 2013, Zlatibor, 2013.
 6. Ilieva, G. (2013). Aspects of applicability of GIS-technology in marketing. Scientific Journal of Management and sustainable development, 2/2013 (39), Faculty of Business Management at the University of Forestry, Sofia, 42.

Рад:

Grgurović, B., С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.

је цитиран у:

 1. Dupljanin, Đorđije, Savković, T., Dumnić, S., Miličić, M., & Marčeta, M. (2019). The study of CO2 emissions for postal traffic vehicles in the territory of Vojvodina. Put I Saobraćaj, 63(2), 49-53.
 2. Deljhusa, Branka Vasojevic, Miladin Stefanovic, and Nenad Babajic. "Multiagent architecture for intelligent monitoring of postal traffic." TTEM-Technics Technologies Education Management 7, no. 2 (2012).
 3. Desnica, V. J., & Šarac, D. (2013). Implementation of geographic information system technology in mail deliveries organization. Journal of Applied Engineering Science, 11(1), 39-43.