др Ненад Којић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Ненад Којић 

др Ненад Којић
 •  Звање:професор струковних студија
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом "Примена неуралних мрежа у решавању транспортних проблема", под руководством др Ирини Рељин, одбранио на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2012. године.

Магистарски рад, са темом "Оптимизација рутирања у мрежама са пакетским саобраћајем" одбранио на Електротехничком факултету у Београду 2006. године, под руководством др Ирини Рељин

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду Универзитета у Београду 2003. године.

 Кретања у служби

Од 2019 - данас - Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Од 2005 - 2019. - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Oд 2017 - 2020. Факултет за информатику и рачунарство, Универзитет Сингидунум, допунски рад

Oд 2016 - 2020. Технички факултет, Универзитет Сингидунум, допунски рад

Oд 2015 - 2016. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, допунски рад

Од 2004 - 2005 - хонорарно на Вишој школи за информационе и комуникационе технологије

Од 2003 - 2004 - Средња техничка ПТТ школа, професор електротехничке групе предмета

 

2021 - данас, Помоћник Председника Академије за сарадњу са привредом и међународну сарадњу

2012. - данас, Шеф већа модула Wеb програмирање - основне студије

 

2015. - 2016. Шеф катедре за Интернет технологије и шеф Већа студијског програма Интернет технологије

2012. - 2014. Помоћник директора за наставу

2012. - 2016. Шеф већа модула Софтверско инжењерство - специјалистичке студије

2008. -2012. Шеф већа студијског програма Електронско пословање - специјалистичке студије

2008. - 2010. Организатор наставе

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Руководилац за финансијско управљање и контролу - Сертификат EURO PRO CERT, децембар 2022-2024.
 • Стручна пракса на Queen Mary University of London, под покровитељством prof. Ebroul Izquierdo-a у оквиру пројекта COST 292 (European cooperation in the field of scientific and technical research) - Semantic multimodal analysis of digital media.
 • Члан "Grupe za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju", Електротехничког факултета у Београду.
 • Члан домаћих друштава ЕТРАН и Телекомуникације.
 • Од 2007. године рецезент радова домаће конференције Телекомуникациони форум (ТЕЛФОР).
 • Рецензент часописа IET Generation, Transmission & Distribution, Online ISSN 1751-8695, Print ISSN 1751-8687 у току 2017. године.
 • Рецензент часописа "The Scientific World Journal" у 2015. години.
 • Рецензент часописа "International Journal of Advancements in Technology" у 2015. години.
 • Аутор и реализатор Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, одобрено од стране Завода за унапређење образовања и васпитања ("Унапређење наставе кроз израду web портфолија наставника и предмета", "Имплементација web апликације за педагошку евиденцију наставника" и "Магија web програмирања"), за школску 2014/15. и 2015/16. годину и у новом циклусу за школску 2016/17. и 2017/18. годину.
 • CISCO академија, курс CCNA.
 • Уверење о положеном курсу "Програм обуке за оцењиваче рукописа уџбеника", Завода за унапређење образовања и васпитања, 2016. године.
 • Сертификат о учешћу на Workshop on Electronic Customer Relationship Management "eCRM", as a part of the EU INTERREG IIIB CADSES project ELISA, "e-Learning for Improving access to Informtion Society for SMEs in the SEE area".
 • Сертификат о савладаном програму стручног усавршавања акредитованог курса "Нови трендови у настави програмирања" (C#), у организацији Microsoft-a и Рачунарске гимназије Београд, у оквиру програма Партнер у учењу, 2007. године.
 • Сертификат Београдске берзе "Техничка и фундаментална анализа".
 • Сертификат "Развој мобилних апликација у финансијама"
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.
 • Сертификат из FLASH - Action Script 3 (Advanced Level)
 • Сертификат „Савремени алати за праћење и анализу берзанског пословања” компаније TeleTrader d.o.o.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Примерна e-learning метода наставе у образовању", АБАКУС, 2012.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронски наставни материјали", АБАКУС, 2012.
 • "Електронска платформа за анализу и мониторинг хартија од вредности", компаније TeleTrader
 • Сарадник часописа Банкар, период 2008. до 2009. год.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Тренинг комуникационих вештина и самопоуздања наставника", АБАКУС, 2013.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Нова школа - Bишефронтална настава", АБАКУС, 2013.
 • Сертификат „Напредне технике заштите инвеститора у IT индустрији” компаније TeleTrader d.o.o., март 2014.
 • Сертификат "Развој софтверске start up апликације"

Међународни часописи са импакт фактором:

Међународни часописи:

Домаћи часописи:

 • Н. Којић, К. Милановић, “MS CLASS SERVER 3.0”, ISBN 86-7991-285-9, Поглавља 2-6 , 2005., CET, Београд.

Зборници међународних конференција:

Зборници домаћих конференција:

Пројекти:

 • Иновациони пројекат Министарства науке Републике Србије за 2008/2009. годину, “Развој система за дигитализацију медицинских снимака, архивирање у бази података и претраживање базе података“, чији је носилац Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, а реализатори:
  -    Електротехнички факултет Универзитета у Београду,
  -    Висока школа струковних стидија за информационе и комуникационе технологије у Београду
 • Европски пројекат, COST Action 292 “Semantic Multimodal Analysis of Digital Media”, 2004-2008.
 • Реформа средњег стручног образовања под покровитељством European Agency for Reconstruction и CARTS-а.
 • Нова школа у оквиру Педагошког савеза Србије, као део акредитованог програма, за средње школе, од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије.

Књиге и скрипте:

 • Н. Којић, М. Весић, Л. Лукић, Практикум из web програмирања PHP 1, Висока ICT школа, Београд, 2018. (155 страна) ISBN 978-86-88245-33-3
 • Н. Којић, Web програмирање- детаљан приручник, Висока ICT школа, Београд, 2018. (317 страна) ISBN: 978-86-88245-31-9.
 • Н. Којић, Web дизајн - детаљан приручник, Висока ICT школа, Београд, 2017. (373 страна) ISBN: 978-86-88245-30-2.
 • N. Kojić, Web dizajn - HTML, CSS i JavaScript, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017. (379 strana) ISBN: 978-86-7912-661-0.
 • Н. Којић, М. Весић, Практикум из web технологија, Висока ICT школа, Београд, 2016. (181 страна) ISBN 978-86-88245-25-8
 • Н. Којић, Web дизајн - уџбеник, Висока ICT школа, Београд, 2015. (391 страна) ISBN: 978-86-88245-24-1.
 • М. Весић, А. Савић, Н. Којић, Практикум за интегрисано банкарско пословање, Висока ICT школа, Београд, 2015. (91 страна) ISBN: 978-86-88-245-22-7.
 • Н.Којић, М.М. Спасојевић, Практикум за Web програмирање PHP 2, Висока ICT школа, Београд, 2014. (162 странe) ISBN: 978-86-88245-18-0.
 • Н. Којић, Практикум из web програмирања PHP 1, Висока ICT школа, Београд, 2014. (197 страна) ISBN 978-86-88245-16-6.
 • Н. Којић, М. М. Спасојевић, Практикум из web програмирања ASP, Висока ICT школа, Београд, 2013. (229 страна) ISBN 978-86-88245-12-8 .
 • Н. Којић, М. Весић, Практикум за web програмирање, Висока ICT школа, Београд, 2013. (227 страна) ISBN 978-86-88245-13-5 .
 • Н. Којић, Практикум из web програмирања PHP, Висока ICT школа, Београд, 2010. (210 странa) ISBN 978-86-88245-04-3.
 • Н. Којић, Практикум из web програмирања, Висока ICT школа, Београд, 2010. (235 стране) ISBN 978-86-88245-03-6.
 • Н. Којић, Аналогна и дигитална електроника - збирка решених задатака, Висока ICT, Београд, 2007. (405 страна).
 • Н. Којић, Практикум из web дизајна, Висока ICT, Београд, 2007. (193 стране).
 • Н. Којић, Практикум за лабораторијске вежбе из Компресија, Виша школа за информационе и комуникационе технологије - Београд, 2005. (135 страна).
 • Н. Којић, Практикум за лабораторијске вежбе из Мултимедијалних телекомуникација, Виша школа за информационе и комуникационе технологије - Београд, 2005.(105 страна).

Цитираност:

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, "A Neural Networks-Based Hybrid Routing Protocol for Wireless Mesh Networks", Journal Sensors, Sensors Networks, 12(6), pp. 7548-7575, 2012. doi:10.3390/s120607548.

је цитиран у:

 1. Aneja, R. D., Bindal, A. K., & Kumar, S. (2022). A soft computing based novel hybrid optimization algorithm H3PGAB3C and its application to routing in WMNs. International Journal of Information Technology, 1-8.
 2. Hussain, M., Ahmed, N., Ahmed, M., Iqubal, Z., & Sarma, N. (2021). QoS Provisioning in Wireless Mesh Networks: A Survey. Wireless Personal Communications, 1-39.
 3. Daoud, R. W., & Hassan, W. S. Neural Network Based of a New User IP Address Determination and Address Conflict Elimination. DIYALA JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES, 12(3), 15-21, 2019.
 4. Durrani, M. Y., Tariq, R., Aadil, F., Maqsood, M., Nam, Y., & Muhammad, K. "Adaptive Node Clustering Technique for Smart Ocean Under Water Sensor Network (SOSNET)", Sensors, 19(5), 1145, (2019).
 5. B. MORADI, "An Intelligent Evolutionary Computation Approach for Solving the Shortest Path Problem", Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing, vol. 30, issue 4-6, pp: 335-357, 2018.
 6. C. Qiuli, X. Wei, D. Fei, & H. Ming, A reliable routing protocol against hotspots and burst for UASN-based fog systems, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, pp. 1-13, 2018.
 7. S. Zoican, R. Zoican & D. Galatchi, "Neural network routing implementation using CUDA technology", 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), pp. 275-278, 2017.
 8. A. Paul, A. M. Paul, K. Ghosh, Communication Converging towards Adaptive Intelligence: A Survey, In Computational Intelligence and Networks (CINE), 2nd International Conference on IEEE, (pp. pp.3-12, January 2016.
 9. O.M. Zakaria, A.H.A. Hashim, W. Haslina, Joint Channel Assignment and Routing in Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks: Design Considerations and Approaches, Journal of Computer Networks and Communications, Vol:2, pp:1-24, June 2016.
 10. N. Li, J.F. Martínez, J.M. Meneses Chaus, M. Eckert, "A Survey on Underwater Acoustic Sensor Network Routing Protocols", Sensors, Vol. 16, No. 3, pp.414, 2016.
 11. J. Li and G. Serpen, "Adaptive and intelligent wireless sensor networks through neural networks: an illustration for infrastructure adaptation through Hopfield network", Applied Intelligence, pp.1-20, 2016.
 12. I. Sehgal, S. Garg, A New Routing Scheme for Mobile Ad-Hoc Networks using Mobile Agents, International Journal of Current Engineering and Technology, pp. 1827-1831, Vol.5, No.3, June 2015. E-ISSN 2277 – 4106, P-ISSN 2347 – 5161.
 13. A. Das, R. P. Gorthi, "Knowledge Based Routing Protocols in Wireless Sensor Networks.", 7th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN), pp. 35-38, 20015., DOI 10.1109/CICSyN.2015.17
 14. P. Sarao, S. Garg, Routing in wireless mesh networks using mobile agents, AKGEC International journal of technology, Vol. 5, No. 1, pp.9-13, 2014.
 15. B. Raza, F. Qaiser, M. A. Raza, Study of Routing Protocols in Wireless Mesh Networks, IJASR International Journal of Academic Scientific Research, Vol. 2, No. 2, pp. 19-26, 2014, ISSN: 2272-6446.
 16. Pushpender, S. Garg, Y. Singh, "A Trust based Reliable Routing Scheme for Wireless Mesh Networks", International Journal of Computer Applications, Foundation of Computer Science, Vol.89, No.4, pp.25-30, March 2014, New York, USA.
 17. M. L. Sanni, A. A. Hashim, F. Anwar, G. S. M. Ahmed, S. Ali, How to model wireless mesh networks topology, 5th International Conference on Mechatronics (ICOM’13), IOP Publishing, Series: Materials Science and Engineering 53 (2013.), 012037, doi:10.1088/1757-899X/53/1/012037.
 18. B. Barekatain, M. A. Maarof, A. A. Quintana, A. T. Cabrera, "GREENIE: a novel hybrid routing protocol for efficient video streaming over wireless mesh networks", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, DOI:10.1186/1687-1499-2013-168, http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2013/1/168
 19. B. Barekatain, M. A. Maarofa, A. A. Quintanab, H. R. Ghaeinic, "Performance Evaluation of Routing Protocols in Live Video Streaming over Wireless Mesh Networks", Jurnal Teknologi, 2013.
 20. M. D. Aleksandrov, "Heuristics and Policies for Online Pickup and Delivery Problems", Master thesis, Department of Informatics, Faculty of Sciences and Technology, Univesidade Nova de Lisboa, Oct. 2012.

Рад:

N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, "Route selection problem based on Hopfield neural network", Radioengineering journal, Proc. of Czech and Slovac technical universities and URSI committees, ISSN 1210-2512, Vol. 22, No. 4, pp. 1182-1193, December 2013.

је цитиран у:

 1. D. S. Komarchuk, Y. A. Gunchenko, N. A. Pasichnyk, O. A. Opryshko, S. A. Shvorov and V. Reshetiuk, "Use of Drones in Industrial Greenhouses," 2021 IEEE 6th International Conference on Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD), 2021, pp. 184-187, doi: 10.1109/APUAVD53804.2021.9615418.
 2. Ouali, B. A. DETERMINATION OF FREIGHT VILLAGE LOCATION AND ITS TRANSPORTATION NETWORK IN A LANDLOCKED COUNTRY: THE CASE OF OUAGADOUGOU, Ph.D. Thesis, Department of International Trade and Logistics Management Logistics and Supply Chain Management Programme, Maltepe University Social Sciences Graduate School, 2019.
 3. A. O. Semenov, O. O. Semenova, "Fuzzy-Сontroller for Handover in Mobile Networks", Матеріали ІЕЕЕ Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016), Київ, 11-15 вересня, р.: 288-291, 2016.
 4. G. Sirigu, M. Cassaro, M. Battipede, P. Gili, A Route Selection Problem Applied to Auto-Piloted Aircraft Tugs. WSEAS TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, Vol. 8, pp.27-40, 2017.
 5. М.П. Мусієнко, І.М. Журавська, "Алгоритми прокладання маршруту безпілотних літальних апаратів на основі застосування нейронних мереж Хопфілда", Вісник Черкаського державного технологічного університету, Серія: Технічні науки, (1), pp.20-27., 2016.
 6. R. Debski, An adaptive multi-spline refinement algorithm in sumulation based sailboat trajectory optimization using onboard multi-core computer system, International journal of applied mathematics and computer science, 26(2), pp.351-365, 2016.

Рад:

N. Kojić, "Implementations of Hopfield neural network in communication networks", Telecommunications Forum (TELFOR), 21st. IEEE, Vol. 13, pp. 397-404, 2013.

је цитиран у:

 1. S. Lan, "63. Application of Hopfield Algorithm in the Planning and Designing of Sports Tourism Route", Revista de la Facultad de Ingeniería, Vol. 32, No. 14., pp. 402-408, 2017.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin,"Neural Network based Dynamic Multicast Routing", Electronics & Electrical Engineering, vol. 19, no. 3, pp. 92-97, 2013.

је цитиран у:

 1. Abdulmajeed, H. H., Alsawy, A., & Hefny, H. A. (2022, November). An Intelligent Approach for Solving QoS and Multicast Routing Issues. In 7th International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology 2022 (pp. 79-89).
 2. R. Dhanoa, W. Haque, "Prediction and preemptive control of network congestion in distributed real-time environment" In Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), 2016 IEEE International, pp. 1-5, 2016.

Рад:

S. Rudinac, M. Rudinac, G. Zajic,N. Kojić, V. Radosavljević, N. Reljin, I. Reljin, "Retrieving of Images With Desidered Object Using CBIR System", in Proc. Conf. TELFOR 2006, Beograd, November 21-23, 2006.

је цитиран у:

 1. Robert Ciganjik. Flash Implementation of CBIR System Based on Query by Example. Master’s thesis, Faculty of Technical Sciences, University of NoviSad, Serbia, 2008.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Routing in optical networks by using neural network”, in Proc. 8th Sym. NEUREL-2006, pp. 65-68, Beograd, Sept. 25-27, 2006.

је цитиран у:

 1. C. J. A. Bastos-Filho, , M. A. C. O. Junior, D. R. C. Silva, J. A. Cavalcanti, V. V. C. Pedrosa. "Hopfield Neural Networks for Routing in Communication Networks." Intelligent Systems for Optical Networks Design: Advancing Techniques.IGI Global, pp. 235-254, Sep. 2013.
 2. CEDETEL, AIT, “CHRON - Cognitive Heterogeneous Reconfigurable Optical Network”, [FP7/2007-2013] under grant agreement N° 258644, http://www.ict-chron.eu/, 2011.
 3. C. J. A. Bastos-Filho, M. A. C. Oliveira, D. R. C. Silva , R. A. Santana, "Optimizing a routing algorithm based on Hopfield Neural Networks for Graphic Processing Units", Foundations of Computational Intelligence (FOCI) 2011, pp. 88-93, 11-15 April 2011, Paris, France.
 4. M. A. da Cunha Oliveira Jr., "Redes Neurais de Hopfield para Roteamento de Redes de Comunicação em FPGA", Monografia, Recife - PE, Brasil, 2011.
 5. C. J. A. Bastos-Filho, R. A. Santana, D. R. C. Silva, J. F. Martins-Filho, D. A. R. Chaves, "Hopfield neural networks for routing in all-optical networks", 12th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), pp. 1-4, July 2010.
 6. R. Santana, C. Bastos-Filho, D. Silva, J. Martins-Filho, D. Chaves, "Roteamento em Redes Ópticas Transparentes Utilizando Redes Neurais de Hopfield", MOMAG 2010, 29.8.- 01.9.2010. Vila Velha 2010.

Рад:

N. Kojić, M. Zajeganović-Ivančić, I. Reljin, B. Reljin, “Packet Routing in Wireless Mesh Networks”, in Proc. 10th Sym. NEUREL-2010, pp. 155-158, Beograd, Sept. 23-25, 2010.

је цитиран у:

 1. D. Jeyasutha, N. Fareena, "Delay Sensitive Multipath Routing with Bandwidth Guarantees for Video Transmission in Wireless Mesh Network", IJCA Proceedings on International Conference in Recent trends in Computational Methods, Communication and Controls (ICON3C 2012) ICON3C(1), April 2012. Published by Foundation of Computer Science, New York, USA.
 2. P. Rawat, M. Soam, S. Malik, "A Secured and Fault-Tolerant Multipath Routing Protocols for WMN", Computational Intelligence and Information Technology, Communications in Computer and Information Science, 2011, Vol. 250, Part 1, pp. 209-216, DOI: 10.1007/978-3-642-25734-6_32.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Neural network for optimization of routing in communication networks”, FACTA UNIVERSITATIS, Ser: Elec. Energ., Vol. 19, No. 2, pp. 317-330, August 2006.

је цитиран у:

 1. Abdulmajeed, H. H., Alsawy, A., & Hefny, H. A. (2022, November). An Intelligent Approach for Solving QoS and Multicast Routing Issues. In 7th International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology 2022 (pp. 79-89).
 2. D. Marković, "DETEKTOVANJE MANIPULACIJE U VIDEO SNIMCIMA STVORENIH 'DEEPFAKE' TEHNIKOM SISTEMOM UČENJA PROSTORNO VREMENSKIH KARAKTERISTIKA", doktorska disertacija, Универзитет Сингидунум, 2022.
 3. Erol, R. (2022). Capacity Optimization in Dynamically Routing Computer Network Systems. Tehnički glasnik, 16(1), 23-32.
 4. Alavizadeh, H., Jang-Jaccard, J., Alpcan, T., & Camtepe, S. A. (2021). A Markov Game Model for AI-based Cyber Security Attack Mitigation. arXiv preprint arXiv:2107.09258.
 5. Balmer, R. E., Levin, S. L., & Schmidt, S. (2020). Artificial Intelligence Applications in Telecommunications and other network industries. Telecommunications Policy, 101977.
 6. Малыгин, И. Г., Тарабаев, А. А., & Аванесов, М. Ю. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И УСЛУГИ. Информация и космос, (4), 6-11.
 7. Timmermann, I. J. C., & Al-Tameemi, I. A. L. S. SCHRIFTENREIHE DER FAKULTÄT FÜR TECHNIK DER DUALEN HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG RAVENSBURG. (https://www.ravensburg.dhbw.de/fileadmin/Ravensburg/Dokumente_Bilder_Con...)
 8. D. Perepelkin and M. Ivanchikova, "Research of Neural Network Architectures for Solving Adaptive Routing Problems in Multiprovider Networks of Distributed Data Centers," 2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Budva, Montenegro, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/MECO49872.2020.9134253.
 9. K. Sengupta, P.R. Srivastava, Frameworks for optimizing traffic congestion using IoT and Deep Learning-A systematic literature review, Book, 2020.
 10. M. I. Gennadevich, T. A. Aleksandrovich, A. M. YUrevich,INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO COMMUNICATION NETWORKS AND SERVICES, Информация и космос, Vol:4, pp:6-11, 2019.
 11. X. Guibao, M. Yubo, L. Jialiang, INCLUSION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMMUNICATION NETWORKS AND SERVICES, ITU Journal: ICT Discoveries, Special Issue No. 1, pp.1-6, 13 Oct. 2017.
 12. G. A. S. LÓPEZ, E. INGENIERÍAS, "ANÁLISIS DE TRÁFICO CURSADO Y EL ESTADO DE LOS EQUIPOS DE RED A PARTIR DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS EN LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (UPB)", UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MEDELLÍN, 2017.
 13. A. Paul, A. M. Paul, K. Ghosh, Communication Converging towards Adaptive Intelligence: A Survey, In Computational Intelligence and Networks (CINE), 2nd International Conference on IEEE, (pp. pp.3-12, January 2016.
 14. C. Botoca, A. Patrascu, "Channel quality prediction using neural networks", 10th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), IEEE, pp. 199-202, 2012.
 15. N. Hasanah, Istikhomah, T. Hidayat, S. Kusumadewi, "Penyelesaian shortest path problem dengan jaringan saraf tiruan Hopfield", Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007, Bali, 16 November 2007.

Рад:

N. Kojić, M. Zajeganović Ivančić, I. Reljin , B. Reljin, “New algorithm for packet routing in mobile ad-hoc networks”, Journal of Automatic Control, Vol 20, pp. 9-16, 2010.

је цитиран:

 1. Pakhomova, V. M., & Mandybura, Y. S. (2019). Optimal Route Definition in the Railway Information Network Using Neural-Fuzzy Models.
 2. Kalashnikov, I. V., Gabrinets, V. O., & Horiachkin, V. M. (2019). COMPLEX OF PROGRAMS FOR ASSESSMENT OF AIR ENVIRONMENT POLLUTION LEVEL. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (2 (80)), 41-48.
 3. Pakhomova, V. M., Skaballanovich, T. I., & Bondareva, V. S. (2019). INTELLIGENT ROUTING IN THE NETWORK OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM OF RAILWAY TRANSPORT. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (2 (80)), 77-90.
 4. Pakhomova, V. N., & Tsykalo, I. D. (2018). OPTIMAL ROUTE DEFINITION IN THE NETWORK BASED ON THE MULTILAYER NEURAL MODEL. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (6 (78)), 126-142.
 5. Jatwani, R., Routing Algorithm in MANET: A Survey, International Journal of Research in Engineering, Science and Management, Vol.1, No.11, November 2018, www.ijresm.com, ISSN (Online): 2581-5792
 6. СЕМЕНОВА, О. О. Маршрутизація в телекомунікаційних мережах за допомогою нечіткої логіки. 2017. PhD Thesis. ВНТУ.
 7. O. Semenova, A. Semenov, "The neuro-fuzzy controller for routing in telecommunication networks", In Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), pp. 1-5, 2017.
 8. Semenov, A. A., Semenova, O. O., Voznyak, O. M., Vasilevskyi, O. M., & Yakovlev, M. Y. (2016, June). Routing in telecommunication networks using fuzzy logic. In Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM), 2016 17th International Conference of Young Specialists on (pp. 173-177). IEEE.
 9. Z.Z. Shirazi, S.J. Mirabedini, Dynamic K-means algorithm for optimized routing in mobile AD HOC networks, International Journal of Computer Science & Engineering Survey (IJCSES) Vol.7, No.2, pp. 1-14, April 2016.
 10. N. Ahad, J. Qadir, N. Ahsan, "Neural Networks in Wireless Networks: Techniques, Applications and Guidelines", Journal of Network and Computer Applications, 2016.
 11. H. Tuli, S. Kumar, Study of MANET Routing Protocols, Special Conference Issue: National Conference on Cloud Computing & Big Data, pp. 90-93, 2015.
 12. V. L, Kartheek, M. Srinivasa Rao , M. N. Rao, "Effect Self Loop Avoidance Weighted NDFA Method Using Fuzzy Cache Counter Classifier Algorithm for Efficient and Fastest Reachable Path in Travelling Networks", International Journal of Research in Computer and Communication Technology, Vol. 4, No. 8 , pp. 524-529, 2015.
 13. I. Sehgal, S. Garg, A New Routing Scheme for Mobile Ad-Hoc Networks using Mobile Agents, International Journal of Current Engineering and Technology, pp. 1827-1831, Vol.5, No.3, June 2015. E-ISSN 2277 – 4106, P-ISSN 2347 – 5161.
 14. A. P. Patil, Network Throughput Improvement using Dijkstra’s and Floyd Warshall Algorithm, Networking and Communication Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 39-44, 2015.
 15. M. Sarmah, P. Sharma, P. Borah, M. Sharma, P2P Topological Ad-hoc Routing Protocol (P2P-ARP), International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (6), pp.7851-7854, 2014.
 16. P. Sarao, S. Garg, Routing in wireless mesh networks using mobile agents, AKGEC International journal of technology, Vol. 5, No. 1, pp.9-13, 2014.
 17. N. P.Bhakare, M. S. Ali, "Overview of Routing in MANET using Soft Computing Approaches." International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Vol.2, No.1, pp.443-450, 2014. ISSN: 2321-7782
 18. N. P. Bhakare, M. S. Ali, Routing in MANET using Object Neural Approach, International Journal of Advance Engineering and Research Development (IJAERD), Vol. 1,No. 6,June 2014, e-ISSN: 2348 - 4470 , print-ISSN:2348-6406
 19. S. Aliabadi, M. A. Sarram, An approach to DSR routing QOS by fuzzy-genetic algorithms, International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN), Vol. 6, No. 2, pp. 89-100, April 2014. DOI : 10.5121/ijwmn.2014.6208.
 20. S. Aliabadi, M. A. Sarram, An Improvement on Route Recovery by Using Triangular Fuzzy Numbers on Route Errors in MANET, Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), Vol. 16, No. 1, pp. 75-79, Ver. II (Jan. 2014), e-ISSN: 2278-0661, p-ISSN: 2278-8727.
 21. R. Kumar, P. Verma, Y. Singh, Review of MANET Protocols and Introduction of a New Optimized Routing Scheme using Evolutionary Algorithms and Analytical Hierarchy Process, Wireless Communication, Vol. 6, No. 4, pp. 161-171, ISSN 0974 – 9640, 2014.
 22. A. M. Al-Bakry, A. S. Hatim, Finding the Best Path Routing Using Multi-agent System, Journal of Babylon University/Pure and Applied Sciences, No.2, Vol. 22, pp.607-621, 2014.
 23. N. P. Bhakare, M. S. Ali, Overview of Routing in MANET using Soft Computing Approaches, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Vol. 2, No. 1, Jan. 2014, www.ijarcsms.com, ISSN: 2321-7782
 24. R. Kumar, P. Verma, Y. Singh. "Mobile Ad Hoc Networks and It’s Routing Protocols.", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Computer, Information Science and Engineering, Vol. 7, No. 8, 2013.
 25. A. I. Saleh, "A Scalable-Adaptive Snack Routing Strategy (SRS) for Semi-Administrated Mobile Ad Hoc Networks (SAMANETs)", International Journal of Wireless Information Networks ,Vol. 18, No. 4, pp. 257-279, DOI: 10.1007/s10776-011-0155-z."
 26. M.A. Павленко, "Анализ возможностей искусственных нейронных сетей для решения задач однопутевой маршрутизации в ТКС.", Электронное научное специализированное издание – журнал «Проблемы телекоммуникаций», No. 2, Vol. 4, pp. 118-127, 2011.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Different wavelength assignment techniques in all-optical networks controlled by neural network”, in Proc. 8th Conference TELSIKS-2007, Vol. 2, pp. 401-404, Niš, Sept. 26-28, 2007.

је цитиран у:

 1. C. J. A. Bastos-Filho, , M. A. C. O. Junior, D. R. C. Silva, J. A. Cavalcanti, V. V. C. Pedrosa. "Hopfield Neural Networks for Routing in Communication Networks." Intelligent Systems for Optical Networks Design: Advancing Techniques.IGI Global, pp. 235-254, Sep. 2013.
 2. CEDETEL, AIT, “CHRON - Cognitive Heterogeneous Reconfigurable Optical Network”, [FP7/2007-2013] under grant agreement N° 258644, http://www.ict-chron.eu/, 2011.
 3. M. A. da Cunha Oliveira Jr. "Redes Neurais de Hopfield para Roteamento de Redes de Comunicação em FPGA", Monografia, Recife - PE, Brasil, 2011.
 4. H. D. Deng, "An Adaptive Algorithm for Dynamic Routing in WDM Networks Using Congestion Threshold", Electronic Thesis, National Kaohsiung First University of Science and Technology, 2009.

Рад:

M. Vesić, N. KojićComparative Analysis of Web Application Performance in Case of Using REST versus GraphQL.”, In Proceedings of Fourth International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture (ITEMA), Online-Virtual, 8 October 2020; pp. 17-24.

је цитиран у:

 1. Mehmet, İ. (2023). Arama Motoru Optimizasyonu ve Web Sitesi Performansının Çevrimiçi Kullanıcı Katılımı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.
 2. Quiña-Mera, A., García, J. M., Fernández, P., Vega-Molina, P., & Ruiz-Cortés, A. (2022). GraphQL or REST for Mobile Applications?. In International Conference on Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability (pp. 16-30). Springer, Cham.
 3. Lawi, A., Panggabean, B. L., & Yoshida, T. (2021). Evaluating GraphQL and REST API Services Performance in a Massive and Intensive Accessible Information System.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Neural network for finding optimal path in packet - switched network”, in Proc. 2004 7th Sym. NEUREL, pp. 91-96, ISBN 0-7803-8547-0, IEEE Catalog Number 04 EX 871, Library of Congress 2004105734, Belgrade (Serbia and Montenegro), Sept. 23-25, 2004.

је цитиран у:

 1. C. J. A. Bastos-Filho, , M. A. C. O. Junior, D. R. C. Silva, J. A. Cavalcanti, V. V. C. Pedrosa. "Hopfield Neural Networks for Routing in Communication Networks." Intelligent Systems for Optical Networks Design: Advancing Techniques.IGI Global, pp. 235-254, Sep. 2013.
 2. M. Moussa, A. Savich, S. Areibi, "Architecture, system and method for artificial neural network implementation", Patent Application Publication, US 2008/0319933 A1, United States, 25. Dec. 2008.
 3. C. J. A. Bastos-Filho, M. A. C. Oliveira, D. R. C. Silva , R. A. Santana, "Optimizing a routing algorithm based on Hopfield Neural Networks for Graphic Processing Units", Foundations of Computational Intelligence (FOCI) 2011, pp. 88-93, 11-15 April, 2011. Paris, France.
 4. M. A. da Cunha Oliveira Jr., "Redes Neurais de Hopfield para Roteamento de Redes de Comunicação em FPGA", Monografia, Recife - PE, Brasil, 2011.
 5. W. H. Schuler, C. J. A. Bastos-Filho, A. L. I. Oliveira, "A Novel Hybrid Training Method for Hopfield Neural Networks Applied to Routing in Communications Networks", International Juornal of Hybrid Intelligent Systems, Vol. 6, Issue, pp. 27-39, January 2009.
 6. E. Soedarmadji, Finding the Best Qos Path in A Gilbert Channel Network, Vehicular Technology Conference, VTC Spring, pp.2646-2650, 2008.
 7. N. H. Saeed, M. F. Abbod, H.S. Al-Raweshidy, "Intelligent MANET Routing System", Proc. on Third International Workshop on Performance Analysis and Enhancement of Wireless Networks PAEWN 2008, pp. 1260/1265, 25-28 March, 2008.
 8. C. J. A. Bastos-Filho, R. A. Santana, A. L. I. Oliveira, "A Novel Approach for a Routing Algorithm Based on a Discrete Time Hopfield Neural Network", Proc. Foundations of Computational Intelligence, FOCI 2007. IEEE Symposium, Honolulu, HI, pp. 363-369, 2007.
 9. W. H. Schuler, C. J. A. Bastos-Filho, A. L. I. Oliveira, "A Hybrid Hopfield Network-Simulated Annealing approach to Optimize Routing Processes in Telecommunications Networks", Proc.on Seventh International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2007., Oct. 2007. Rio de Janeiro, Brazil, pp. 58-63.
 10. W. H. Schuler, C. J. A. Bastos-Filho, A. L. I. Oliveira, "A Novel Hybrid Training Method for Hopfield Neural Networks Applied to Routing in Communications Networks", Proc. Seventh International Conference on Hybrid Intelligent Systems, 17-19 September 2007, Kaiserslautern, Germany, pp. 36-41.
 11. R. A. Santana, "Otimização de Roteamento em Redes de Computadores utilizando Redes Neurais de Hopfield", Trabalho de Conclusão de Curso Engenharia da Computação, Recife, maio de 2007.
 12. H. Zhang, Y. He, "Optimal path selection in computer networks using chaotic neural networks", Proc. International Conference on Computational Intelligence and Security, ICCIAS 2006, Vol. 1, 2007, Article number 4072125, pp. 441-444.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “All-Optical Network with Simultaneous in-node Routing and Wavelength Assignment”, TELFOR Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 18-21, 2009.

је цитиран у:

 1. H. O. Silva, C. J. Bastos-Filho, "Inter-domain routing for communication networks using Hierarchical Hopfield Neural Networks", Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 70, pp: 184-198, 2018.
 2. C. J. A. Bastos-Filho, , M. A. C. O. Junior, D. R. C. Silva, J. A. Cavalcanti, V. V. C. Pedrosa. "Hopfield Neural Networks for Routing in Communication Networks." Intelligent Systems for Optical Networks Design: Advancing Techniques.IGI Global, pp. 235-254, Sep. 2013.
 3. M. A. da Cunha Oliveira Jr., "Redes Neurais de Hopfield para Roteamento de Redes de Comunicação em FPGA", Monografia, Recife - PE, Brasil, 2011.

Рад:

N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, B. Reljin, "Implementation of neural network in CBIR systems with relevance feedback“, Journal of Automatic Control, Vol 16, pp. 41-45, 2006.

је цитиран у:

 1. N. L. Kumar, D. R. Vinay,”Acquisition of Images using Neural Network”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication (IJRITCC), 3(5), May 2015, (ISSN: 2321-8169, ISSN: 2508-2512)
 2. N. L. Kumar, D. R. Vinay. "Acquisition of Images using Neural Network", International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, Vol. 3, No. 5, pp.2508-2512, ISSN: 2321-8169, 2508 - 2512. May 2015. http://www.ijritcc.org
 3. R. A. Shaikh, J.-P. Li, A. Khan, ”Primitive Integration for Content based Image Retrieval”, International Journal of Computer Applications, 113(5):14-17, March 2015.
 4. R. A. Shaikh, D. Samundra, L. Jian-Ping, K. Kumar, A. Khan, I. Memon. "Contemporary integration of content based image retrieval." In Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP), 2014 11th International Computer Conference on, pp. 301-304. IEEE, 2014.
 5. T. Boomilingam, M. Subramaniam,” Review on CBIR Trends and Techniques to Upgrade Image Retrieval”, Journal International Review on Computers and Softwear (IRECOS), Vol 9, No 7 (2014). (2014). (ISSN: 1828-6003)
 6. S. Khokhar, K. S. Mann, “A Retrospective Framework for Medical CBIR System.” International Journal of Electronics, Communication & Instrumentation Engineering Research and Development (IJECIERD), Vol. 4, Issue 5, pp. 17-28, , October 2014.
 7. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).
 8. Dr. (Mrs) Ananthi Sheshasaayee , Jasmine.C . "Relevance Feedback Techniques Implemented in CBIR: Current Trends and Issues", International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), V10(4),166-175 April 2014. ISSN:2231-5381.
 9. D. Braun, "Ein Verfahren zur Beschleunigung eines neuronalen Netzes für die Verwendung im Image Retrieval", Proceedings of 25th GI-Workshop on Foundations of Databases, May, 2013.
 10. A. Surywanshi,”Implementation of Feedback Based Face Classifier for Content Based Face Retrieval System”,  (http://ijltet.org/wp-content/uploads/2013/01/Implementation-of-Feedback-...)
 11. M. A. N. Al-Azawi, "Neural Network Based Automatic Traffic Signs Recognition", International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC) 1(4): 789-802, The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2012(ISSN 2225-658X).

Рад:

G. Zajić, N. Kojic and B. Reljin, “Searching image database based on content”, Proceedings of the 19th Telecommunications Forum, Nov. 22-24, IEEE Xplore Press, Belgrade, pp: 1203-1206, 2011., DOI: 10.1109/TELFOR.2011.6143766

је цитиран у:

 1. J. S. Krishnan, P. SivaKumar, Big Data-Based Image Retrieval Model Using Shape Adaptive Discreet Curvelet Transformation, In Advances in Big Data and Cloud Computing, pp. 215-227, 2019, Springer, Singapore.
 2. K. Rajakumar, S. Muttan, "Texture Based MRI Image Retrieval Using Curvelet With Statistical Similarity Matching," International Journal of Computer Science Issues (IJCSI), Vol. 10, Issue 2, No 2, March 2013 , (ISSN (Print): 1694-0814 | ISSN (Online): 1694-0784).
 3. Rajakumar and Muttan, “A framework for MRI image retrieval using curvelet transform and euclidean distance,” Journal of Computer Science, 9(3): 285-290, 2013. , DOI : 10.3844/jcssp.2013.285.290

Рад:

S. Čabarkapa, N. Kojić, V. Radosavljević, G. Zajić, B. Reljin, "Adaptive content-based image retrieval with relevance feedback“, Conf. EUROCON-2005, Belgrade, Nov. 21-24, 2005.

је цитиран у:

 1. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).
 2. S. Gopalakrishnan, P. Aruna,”Retrieval of Images Based on Low Level Features Using Genetic Algorithm,” International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR), Volume 3, Issue 2, pp. 221-228, February 2014.
 3. Chen Changjiang. The Research on Algorithms of Relevance Feedback Combining Bayesian and SVM in Image Retrieval. Master thesis, Southwest Jiaotong University, May 2012, Chengdu, Sichuan, PR China. (DOI:CNKI:CDMD:2.1012.390300)
 4. M. A. N. Al-Azawi, "Neural Network Based Automatic Traffic Signs Recognition", International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC) 1(4): 789-802, The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2012(ISSN 2225-658X).
 5. N. Reljin, D. Pokrajac, "Classification of performers using support vector machines", in Proc. Conf. NEUREL 2008, pp. 165 – 169, Belgrade, September 25-27, 2008.
 6. V. Djordjević, N. Reljin, I. Reljin, "Identifying and retrieving of audio sequences by using wavelet descriptors and neural network with user's assistance", in Proc. EUROCON-2005, Vol. 1, pp. 167-170, Belgrade, 21-24 November, 2005.

Рад:

M. Janković, G. Zajić, V. Radosavljević, N. Kojić, N. Reljin, M. Rudinac, S. Rudinac, B. Reljin, “Minor component analysis (MCA) applied to image classification in CBIR system”, in Proc. 8th Sym. NEUREL-2006, pp. 11-16, Beograd, Sept. 25-27, 2006.а

је цитиран у:

 1. R. C. G. Chehata and W. B. Mikhael, "Effects of Using Two Dimensional Multiple Transform Domains, Mutual Principal and Minor Component Analysis on Face Recognition," 2021 IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), 2021, pp. 250-254, doi: 10.1109/MWSCAS47672.2021.9531897.
 2. Jun Ding,” Study on Bias Factors Filtering for NMR-based Metabolomics,” Master Thesis, Xiamen University, November 2012, Xiamen, Fujian Province, P. R. China.
 3. P. D. Pardhi, P. L. Paikrao, D. S. Chaudhari,"Introduction to Query Techniques for Large CBIR Systems", International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Vol. 2, Issue 1, March 2012.
 4. V. Yunita, Y. Herdiyeni, "Klasifikasi Citra Menggunakan Metode Minor Component Analysis pada Sistem Temu Kembali Citra", Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, (IPB, Bogor Agricultural University, Indonesia), Vol. 8, No. 2, 2010.
 5. I. Juniawan, "Text Document Classification with Minor Component Analysis", UT - Computer Science, (IPB, Bogor Agricultural University, Indonesia), 2009, http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/13007
 6. S. Rudinac, M. Ušćumlić, M. Rudinac, G. Zajić, B. Reljin, "Global image search vs. regional search in CBIR systems ", in Proc. Conf. WIAMIS 2007, June 2007, Santorini, Greece.
 7. S. Rudinac, G. Zajić, M. Ušćumlic, M. Rudinac, B. Reljin, "Comparison of CBIR Systems with Different Number of Feature Vector Components", SMAP, London, United Kingdom, December 17-18, 2007.

Рад:

G. Zajić, N. Kojić, V. Radosavljević, M. Rudinac, S. Rudinac, Nikola Reljin, I. Reljin, B. Reljin, “Accelerating of Image Retrieval in CBIR System with Relevance Feedback”, EURASIP Journal of Signal Processing, Spec. Issue on Knowledge Assisted Media Analysis for Interactive Multimedia Applications, Vol. 2007, Article ID 62678, 13 pages.

је цитиран у:

 1. P. Napoletano, Visual descriptors for content-based retrieval of remote sensing images, arXiv preprint, arXiv:1602.00970, pp.1–12, 2016.
 2. Baokun Hu, “Research on Relevance Feedback and Long-term Learning in Content Based 3D Model Retrieval,” PhD thesis State Key Laboratory of CAD&CG, Zhejiang University, PR China, July 2011.
 3. C. G. Reddy, G. R. Babu, P. V. D Somasekhar, "Content Based Image Retrieval Using 2DPCA", International Journal of Applied Engineering Research, ISSN 0973-4562, Vol. 5, No. 2 (2010), pp. 195–204, India, 2010.
 4. A.T. Vahitov, "Adaptive Fusion of Image Search Results Based on Content", Scientific Journal Stochastic Optimization in Informatics, Saint Petersburg State University, Vol. 3, 2007, pp. 97-107.
  (Baxumoe А. Т. “Адаптивное слияние результатов поиска изображений по содержанию”, Научный журнал "Стохастическая оптимизация в информатике", Санкт-Петербургский государственный университет, 2007. Вып. 3. С. 97-107.)

Рад:

V. Radosavljević, N. Kojić, G. Zajić, B. Reljin,”The Use of Unlabeled Data in Image Retrieval with Relevance Feedback”, in Proc. 9th Sym. NEUREL-2008, pp. 21-26, Beograd, Sept. 25-27, 2008.

је цитиран у:

 1. W Huang, T Qin, Z Tang, "Semantic-based image retrieval algorithm using fuzzy support vector machine." Application Research of Computers 5 (2011): 1987-1990 (113). (Doi: 10.3969/j.issn. 1001-3695.2011.05.0112)
 2. C. Grana, D. Borghesani, R. Cucchiara, "Relevance feedback strategies for artistic image collections tagging", Proceedings of the 1st ACM International Conference on Multimedia Retrieval ICMR’11, Trento, Italy, 2011.
 3. D. Borghesani, D. Coppi, C. Grana, S. Calderara, R. Cucchiara, "Feature Space Warping Relevance Feedback with Transductive Learning", Advances Concepts for Intelligent Vision Systems, Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol. 6915/2011, pp. 70-81, SpringerLink Berlin, Germany.
 4. D. Borghesani,” Content retrieval and innovative interaction for artistic image collections,” PHD thesis, University of Modena and Reggio Emilia, January 2011, Modena, Italy.

Рад:

S. Čabarkapa, N. Kojić, V. Radosavljević, B. Reljin, ” Jedna implementacija SVM u CBIR sistemu ”, Telfor, Beograd, 2008.

је цитиран у:

 1. M. Stojanović, L. Stoimenov, M. Stanković, S. Kamenov, "Application of Support Vector Machines for Classification of Patients Suffering from Asthma", in Proc. Conf. Scientific and Professional Symposium INFOTEH-2010, Jahorina, 17-19. March, 2010.

Рад:

G. Zajić, N. Kojić, N.Reljin, B. Reljin, “Experiment with Reduced Feature Vector in CBIR System with Relevance Feedback”, The 5th International Conference on Visual Information Engineering, VIE'08, July 29- August 1, Xi'an, China, 2008.

је цитиран у:

 1. M. Yasmin, S. Mohsin, M. Sharif, “Intelligent Image Retrieval Techniques: A Survey”, Journal of Applied Research and Technology, Centre of Applied Sciences and Technological Development of the National Autonomous University of Mexico, Vol. 12, No. 1, pp. 87-103, 2014.
 2. IG Olaizola, M Quartulli, J Florez, B Sierra,, "Trace Transform Based Method for Color Image Domain Identification," Multimedia, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,1 (doi: 10.1109/TMM.2014.2300843)
 3. IG Olaizola, M Quartulli, J Florez, B Sierra, . "Trace transform based method for color image domain identification." arXiv preprint arXiv:1208.3901 (2012).

Рад:

V. Radosavljević, N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, I. S. Reljin, and B. D. Reljin, “An image retrieval system with user’s relevance feedback”, in Proc. 7th Conf. WIAMIS-2006, pp. 9-12, Seоul, Korea, 19-21, April 2006.

је цитиран у:

 1. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).

Рад:

N. Kojić, “ Primena neuralnih mreža u rešavanju transportnih problema”, (Doctoral dissertation, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет), 2012.

је цитиран у:

 1. Božić, J. Predikcija vremenskih nizova pomoću talasića i neuralnih mreža sa primenom za predikciju valutnih parova, (Doctoral dissertation, Универзитет Унион, Рачунарски факултет), 2018.

Рад:

V. Vasilijević, N. Kojić, N. Vugdelija, "A NEW APPROACH IN QUANTIFYING USER EXPERIENCE IN WEB-ORIENTED APPLICATIONS", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3

је цитиран у:

 1. Donko, Ž. (2022). Analiza in primerjava zmogljivosti knjižnic Node. js za razvoj več-nivojskih spletnih rešitev (Doctoral dissertation, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko).
 2. Проніна, Д. М. (2022). Дослідження швидкодії односторінкових застосунків в залежності від різних методів управління станом на прикладі React.

Рад:

Nedeljković, N., Vugdelija, N., & Kojić, N. (2020, October). Use of “OWASP Top 10” in web application security. In Fourth International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture (p. 25). DOI: https://doi.org/10.31410/ITEMA.2020.25 .

је цитиран у:

 1. Riandhanu, I. O. (2022). Analisis Metode Open Web Application Security Project (OWASP) Menggunakan Penetration Testing pada Keamanan Website Absensi. Jurnal Informasi dan Teknologi.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, and B. Reljin. "Dinamičko multicast rutiranje primenom Hopfield-ove neuralne mreže.", pp:76-85, Telekomunikacije, 2008.

је цитиран у:

 1. D. Marković, "DETEKTOVANJE MANIPULACIJE U VIDEO SNIMCIMA STVORENIH 'DEEPFAKE' TEHNIKOM SISTEMOM UČENJA PROSTORNO VREMENSKIH KARAKTERISTIKA", doktorska disertacija, Универзитет Сингидунум, 2022.