др Ненад Којић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Ненад Којић 

др Ненад Којић
 •  Звање: професор струковних студија
 •  Област / ужа научна област:
  Електротехничко и рачунарско инжењерство / Интернет технологије
 •  Члан Већа: Студијски програм Интернет технологије
 •  Email:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом "Примена неуралних мрежа у решавању транспортних проблема", под руководством др Ирини Рељин, одбранио на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2012. године.

Магистарски рад, са темом "Оптимизација рутирања у мрежама са пакетским саобраћајем" одбранио на Електротехничком факултету у Београду 2006. године, под руководством др Ирини Рељин

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду Универзитета у Београду 2003. године.

 Кретања у служби

Од 2019 - данас - Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Од 2005 - 2019 - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Oд 2017 - 2020 - Факултет за информатику и рачунарство, Универзитет Сингидунум, допунски рад

Oд 2016 - 2020 - Технички факултет, Универзитет Сингидунум, допунски рад

Oд 2015 - 2016 - Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, допунски рад

Од 2004 - 2005 - хонорарно на Вишој школи за информационе и комуникационе технологије

Од 2003 - 2004 - Средња техничка ПТТ школа, професор електротехничке групе предмета

 

2021 - 2024 - Помоћник Председника Академије за сарадњу са привредом и међународну сарадњу

2012 - данас - Шеф већа модула Wеb програмирање - основне студије

 

2015 - 2016 - Шеф катедре за Интернет технологије и шеф Већа студијског програма Интернет технологије

2012 - 2014 - Помоћник директора за наставу

2012 - 2016 - Шеф већа модула Софтверско инжењерство - специјалистичке студије

2008 - 2012 - Шеф већа студијског програма Електронско пословање - специјалистичке студије

2008 - 2010 - Организатор наставе

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Руководилац за финансијско управљање и контролу - Сертификат EURO PRO CERT, децембар 2022-2024.
 • Стручна пракса на Queen Mary University of London, под покровитељством prof. Ebroul Izquierdo-a у оквиру пројекта COST 292 (European cooperation in the field of scientific and technical research) - Semantic multimodal analysis of digital media.
 • Члан "Grupe za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju", Електротехничког факултета у Београду.
 • Члан домаћих друштава ЕТРАН и Телекомуникације.
 • Од 2007. године рецезент радова домаће конференције Телекомуникациони форум (ТЕЛФОР).
 • Рецензент часописа IET Generation, Transmission & Distribution, Online ISSN 1751-8695, Print ISSN 1751-8687 у току 2017. године.
 • Рецензент часописа "The Scientific World Journal" у 2015. години.
 • Рецензент часописа "International Journal of Advancements in Technology" у 2015. години.
 • Аутор и реализатор Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, одобрено од стране Завода за унапређење образовања и васпитања ("Унапређење наставе кроз израду web портфолија наставника и предмета", "Имплементација web апликације за педагошку евиденцију наставника" и "Магија web програмирања"), за школску 2014/15. и 2015/16. годину и у новом циклусу за школску 2016/17. и 2017/18. годину.
 • CISCO академија, курс CCNA.
 • Уверење о положеном курсу "Програм обуке за оцењиваче рукописа уџбеника", Завода за унапређење образовања и васпитања, 2016. године.
 • Сертификат о учешћу на Workshop on Electronic Customer Relationship Management "eCRM", as a part of the EU INTERREG IIIB CADSES project ELISA, "e-Learning for Improving access to Informtion Society for SMEs in the SEE area".
 • Сертификат о савладаном програму стручног усавршавања акредитованог курса "Нови трендови у настави програмирања" (C#), у организацији Microsoft-a и Рачунарске гимназије Београд, у оквиру програма Партнер у учењу, 2007. године.
 • Сертификат Београдске берзе "Техничка и фундаментална анализа".
 • Сертификат "Развој мобилних апликација у финансијама"
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.
 • Сертификат из FLASH - Action Script 3 (Advanced Level)
 • Сертификат „Савремени алати за праћење и анализу берзанског пословања” компаније TeleTrader d.o.o.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Примерна e-learning метода наставе у образовању", АБАКУС, 2012.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронски наставни материјали", АБАКУС, 2012.
 • "Електронска платформа за анализу и мониторинг хартија од вредности", компаније TeleTrader
 • Сарадник часописа Банкар, период 2008. до 2009. год.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Тренинг комуникационих вештина и самопоуздања наставника", АБАКУС, 2013.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Нова школа - Bишефронтална настава", АБАКУС, 2013.
 • Сертификат „Напредне технике заштите инвеститора у IT индустрији” компаније TeleTrader d.o.o., март 2014.
 • Сертификат "Развој софтверске start up апликације"

Међународни часописи са импакт фактором:

Међународни часописи:

Домаћи часописи:

 • Н. Којић, К. Милановић, “MS CLASS SERVER 3.0”, ISBN 86-7991-285-9, Поглавља 2-6 , 2005., CET, Београд.

Зборници међународних конференција:

 • N. Kojić, D. Radovanović, U. Dimitrijević, M. Čančarević, N. Vugdelija, DETECTION OF DDOS ATTACKS ON WEB SITES USING K-NEAREST NEIGHBOR ALGORITHM, Book of Proceedings, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Vol 1, pp. 58-64, 29.1-3.2.2024. Kopaonik, Serbia. ISBN-978-86-82744-02-3, ISBN-978-86-82744-00-9
 • N. Vugdelija, N. Kojić, V. Malešević, M. Ignjatović, J. Vugdelija, THE INFLUENCE OF THE HUMAN FACTOR ON CYBER SECURITY, Book of Proceedings, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Vol 1, pp. 498-504, 29.1-3.2.2024. Kopaonik, Serbia. ISBN-978-86-82744-02-3, ISBN-978-86-82744-00-9
 • U. Dimitrijević, D. Radovanović, N. Kojić, N. Vugdelija, M. Kragović, DETECTION AND CLASSIFICATION OF IOT DEVICES THROUGH WEB TRAFFIC USING SUPPORT VECTOR MACHINE, Book of Proceedings, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Vol 1, pp. 168-174, 29.1-3.2.2024. Kopaonik, Serbia. ISBN-978-86-82744-02-3, ISBN-978-86-82744-00-9
 • D. Radovanović, U. Dimitrijević, N. Kojić, V. Malešević, L. Lukić, ANALYSIS OF SECURITY AND ECONOMIC RISKS BASED ON POORLY CREATED APPLICATION PASSWORDS, Book of Proceedings, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Vol 1, pp. 199-205, 29.1-3.2.2024. Kopaonik, Serbia. ISBN-978-86-82744-02-3, ISBN-978-86-82744-00-9
 • B. Milošević, N. Kojić, V. Mandić, M. Čančarević and L. Lukić, One Implementation Of Artificial Intelligence Software For Segmentation And Wall Compression Strength Prediction, International Scientific Conference Integration, Novelty, Design,interdisciplinarity, Sustainability, Indis 2023, Pp 453-464, 16-17 November 2023, Novi Sad, Serbia.
 • M. Zajeganović, M. Pavlović, N. Kojić, „One security solution in a cloud envirenment“, The Conference Proceedings of 7th Conference ITEMA 2023. October 26th 2023. Varaždin, Croatia. ISSN 2683-5991
 • N. Kojić, N. Vugdelija, V. Malešević, R. Kojić, M. Kragović, "Classifying and detecting phishing attacks on websites using the k-NN algorithm", In Proc. 9th International Conference „ENGINEERING CONFERENCE”, pp.146-152, 28–30.8.2023. Budva, Montenegro.
 • N. Kojić, B. Milošević, N. Vugdelija, M. Zajeganović, M. Kragović, "One implementation of SVM in EC 6 compliant wall compressive strength classification", Proceedings, X International conference IcETRAN, No. VII1.2, pp. 1-6, East Sarajevo, B&H, 05-08.06.2023, ISBN 978-86-7466-970-9.
 • N. Kojić, M. Petrović, N. Vugdelija, "Dynamic generation of website content based on user segmentation using artificial intelligence", Conference Proceedings, The 6th International Scientific Conference – ITEMA 2022, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-63-9, 2023.
 • N. Vugdelija, N. Nedeljković, N. Kojić, "SECURITY OF DATA AND WEB APPLICATIONS DURING COVID-19", The 5th International Scientific Conference – ITEMA 2021, October 21, 2021. DOI:10.31410/ITEMA.2021.1
 • L. Lukić, N. Kojić, O. Bugarinović, M. Vesić, N. Vugdelija, M. Ignjatović and M. Veinović. "ONE APPROACH IN SOLVING THE PROBLEM OF PRE-SELECTION OF CANDIDATES IN COMPANIES USING A WEB APPLICATION", 13th International Conference, ICT Innovations 2021, Skopje, North Macedonia, September 27–29, 2021.
 • N. Vugdelija, N. Nedeljković, N. Kojić, L. Lukić and M. Vesić, "REVIEW OF BRUTEFORCE ATTACK AND PROTECTION TECHNIQUES", 13th International Conference, ICT Innovations 2021, Skopje, North Macedonia, September 27–29, 2021.
 • N. Kojić, J. Đukić, One implementation of a web application to improve the business of eHotel, 18th International Conference on Informatics and Information Technologies, May, 6-7 2021, North Macedonia
 • N. Vugdelija, N. Nedeljkovic, N. Kojic, Protection Of Web Applications From Certain Attacks, 16th Conference With International Participation On Risk And Safety Engineering, pp. 203-209, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • L. Lukic, N. Kojic, M. Kragovic, M. Vesic, K. Lazic, Improving the teaching process by moving from .NET to .NET Core framework, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 9-16, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • M. Vesić, M. Kragović, N. Kojić, L. Lukić, D. Borčanin, Implementation Of New Technologies In The Realization Of Teaching In Programming, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 299-305, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • N. Kojić, V. Vasilijević, M. Vesić, N. Vugdelija, L. Lukić, Quality Improvement Of Web Applications By Application Core Web Vitals, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 1-8, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • N. Nedeljković, N. Vugdelija, N. Kojić, "USE OF “OWASP TOP 10” IN WEB APPLICATION SECURITY", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3
 • V. Vasilijević, N. Kojić, N. Vugdelija, "A NEW APPROACH IN QUANTIFYING USER EXPERIENCE IN WEB-ORIENTED APPLICATIONS", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3
 • M. Vesić, N. Kojić, "COMPARATIVE ANALYSIS OF WEB APPLICATION PERFORMANCE IN CASE OF USING REST VERSUS GRAPHQL", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3
 • L. Lukic, M. Vesic, D. Nikitin, N. Kojić, "Comparative analysis of technology for web application", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 138-146, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • M. Vesic, L. Lukic, N. Mihajlovic, N. Kojić, "Modern concepts and innovations of java script in accordance with ecma script version 5, 6 and 7", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 41-48, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • N. Vugdelija, N. Mihajlovic, N. Kojić, "USE OF GAME ENGINE IN PROGRAMMING COURSES", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 121-128, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • B. Antonijevic, N. Kojić, N. Vugdelija, "Dynamic web application for creating web site", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 17-24, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • N. Kojić, N. Vugdelija, Application of artificial intelligence for real-time steaming in web sites, 2nd International scientific conference on it, tourism, economics, management and agriculture - ITEMA 2018, Graz University of technology, Graz, Austria, November 8, 2018.
 • N. Vugdelija, M. Stojanović, N. Kojić, One technical solution of the unified communications system in the hotel environment, 2nd International scientific conference on it, tourism, economics, management and agriculture - ITEMA 2018, Graz University of technology, Graz, Austria, November 8, 2018.
 • M. Vesić, G. Zajić, N. Kojić, A. Gavrovska, "WEB VISUAL SEARCH USING RE-RANKING METHOD AND NEURAL NETWORK MACHINE LEARNING", 5th International Conference IcETRAN 2018, pp. 817-821, ISBN 978-86-7466-752-1,11-14.06.2018., Palić.
 • M. Đurđević, N. Vugdelija, N. Kojić, "REALIZATION OF ONE SMART ENVIRONMENT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION", VIII International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS 2018, Zrenjanin, 11-12. October, 2018.
 • N. Kojić, M. Levent, N. Vugdelija, "One solution of interaction web application for user interconnection", 4th International Scientific Conference ERAZ 2018, Vol 1, pp. 685-391, Sofia, Bulgaria, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, DOI: https://doi.org/10.31410/eraz.2018
 • N. Vugdelija, N. Kojić, N. Mihajlović, "Improving teaching using a game engine", 4th International Scientific Conference ERAZ 2018, Vol 1, pp. 904-905, Sofia, Bulgaria, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, DOI: https://doi.org/10.31410/eraz.2018
 • M. Zajeganović, S. Čabarkapa N. Vugdelija, N. Kojic, "Profiles of network engineers in the educational system of the Republic of Serbia", 4th International conference on Knowledge management and informatics, Kopaonik, 12.-13. January, 2018.
 • N. Vugdelija, M. Zajeganović, S. Čabarkapa, N. Kojic, "E-business security realization by using the router functions", 13th International conference on Risk and safety engineering Kopaonik, 09.-11. January, 2018.
 • N. Kojic, D. Nikitin , N. Mihajlović, L. Lukić, N. Vugdelija, "Trends of development of client Web oriented languages", 4th International conference on Knowledge management and informatics, Kopaonik, 12.-13. January, 2018.
 • M. Vesić, G. Zajić, N. Kojic, "Web content mining improvement using multifractal analysis", Proc. of International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017, pp. 41-46, ISBN 978-86-80194-08-0, Budapest, October 26, 2017.
 • N. Kojic, U. Biberdžić, N. Vugdelija, "The application of information and web technology in the production process management", Proc. of International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017, pp. 2-10, ISBN 978-86-80194-08-0 , Budapest, October 26, 2017.
 • U. Biberdžić, N. Kojic, N. Vugdelija, ONE APPROACH FOR TRACKING SPECIFIC PRODUCTION PROCESSES REALIZED AS A WEB APPLICATION, VII International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS 2017, pp. 308-313, Zrenjanin, October, 2017.
 • M. Ignjatović, N. Kojic, R. Kojić, "Using e-learning systems for teaching Geography in elementary schools", The 8th International Conference on eLearning (eLearning-2017), 28 - 29 September 2017, Belgrade, Serbia
 • N. Kojic, N. Vugdelija, R. Kojić, "Social networks in e education", V International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS 2015, pp. 286-291, Zrenjanin, October, 2015.
 • N. Kojic, Jelena Tadic, Ana Savic, "One approach for improving education based on Schoology", International and European trends in Education,September 26-28, Athens, Greece, 2014.
 • N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, “Hopfield Neural Network for Dynamic Routing Based on Multi Parameters”, ICT Innovations 2014,Web Proceedings ISSN 1857-7288, pp. 309-310, Ohrid, 9-12 Sept. 2014.
 • A. Savic, N. Kojic, N. Slavkovic, “Risk Prediction According to Basel III Based on Artificial Intelligence”, ICT Innovations 2014, Web Proceedings ISSN 1857-7288, pp. 317-318, Ohrid, 9-12 Sept. 2014.
 • V. Malešević, A. Savić, N. Kojić, "Meta programs as a function of effective market targeting", Symorg, Zlatibor 5-9. June, 2012. Sebia.
 • N. Kojić, M. Pavlović, I. Reljin, "Dynamic routing algorithm based on artificial intelligence", ICIST 2012 - 2nd International Conference on Information Society Technology, 29.2. -3.3.2012. Kopaonik, Serbia.
 • A. Savić, N. Vugdelija, N. Kojić, N. Slavković, "Impact of Internet technologies on investor relations", ICIST 2012 - 2nd International Conference on Information Society Technology, 29.2. -3.3.2012. Kopaonik, Serbia.
 • M. Kragović, M. Zajeganović Ivančić, N. Kojić, "Some concerns and problems in the implementation of the Bologna declaration ", in Proc. Second international scientific conference University education in transition, transition in university education, modern and universal, pp. 95-101, Belgrade, Serbia, 2. December 2011.
 • M. Jovanovic,A. Savic, N. Kojic, M. Kragovic, "Application of technical analysis on the Forex online trading (Case study)", ICT-SME's2011, Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprises, 22 - 23 September 2011. Arandjelovac, Serbia.
 • A. Savić, G. Zajić, N. Kojić, "Analysing Volatility of Belgrade Stock Market Using Multifractal Analysis", Balcor 2011, 10th Balcan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 22.-24. September 2011.
 • M. Pavlović, N. Kojić, M. Zajeganović Ivančić, I. Reljin, "Dynamic routing in wireless Ad Hoc networks", ICIST 2011 - International Conference on Internet Society Technology and Management, 7-8 march 2011. Kopaonik, Serbia.
 • A. Savić, N. Kojić, N. Vugdelija, N. Knežević, "Processing of payments through single shared platform of TARGET2 and SEPA systems in EU", ICIST 2011 - International Conference on Internet Society Technology and Management, 7-8 march 2011. Kopaonik, Serbia.
 • N. Kojić, M. Zajeganović-Ivančić, I. Reljin, B. Reljin, "Packet Routing in Wireless Mesh Networks", in Proc. 10th Sym. NEUREL-2010, pp. 155-158, Beograd, Sept. 23-25, 2010.
 • A. Savić, S. Čabarkapa, N. Kojić, B. Živković, "One Modelling Technique Approach for Operational Risk Prediction", EUROSIM 2010, 7th Congress on Modelling and Simulation, Prague, September 6-10, 2010.
 • N. Kojić, G. Zajić, S. Čabarkapa, M. Pavlović, V. Radosavljević, B. Reljin, "The Influence of the Feature Vector Content on the CBIR System Efficiency", TELSIKS 2009, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Nis-Serbia, 7.-9. October 2009.
 • R. Kojić, N. Kojić, "Use multimedia applications for improvement of teaching geography in primary school", Regional workshop E-Learning in Balkan Academic Institutions: Barriers, Challenges and Opportunities" Niska Banja -Serbia, 25-27 september, 2009.
 • S. Čabarkapa, N. Kojić, A. Savić, B. Živković, "One Artificial Neural Network Implementation for Credit Risk Prediction", Balcor 2009, 9th Balcan Conference on Operational Research, Constanta-Romania, 2.-6. September 2009.
 • N. Kojić, "New Road Route Service Based on Hopfield Neural Network", 13th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2009, May 21, 2009. Prague.
 • V. Radosavljević, N. Kojić, G. Zajić, B. Reljin, "The Use of Unlabeled Data in Image Retrieval with Relevance Feedback", in Proc. 9th Sym. NEUREL-2008, pp. 21-26, Beograd, Sept. 25-27, 2008.
 • G. Zajić, N. Kojić, N. Reljin, B. Reljin, "Statistical Analysis of Feature Vector Relevance in CBIR System", XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2008, June 25-27, Nis, Serbia, 2008.
 • G. Zajić, N. Kojić, N. Reljin, B. Reljin, "Experiment with Reduced Feature Vector in CBIR System with Relevance Feedback", The 5th International Conference on Visual Information Engineering, VIE'08, July 29- August 1, Xi'an, China, 2008.
 • N. Kojić, "One network architecture model for Hopfield NN implementation in optical network", 12th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2008. May 15, 2008. Prague.
 • N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, "Different wavelength assignment techniques in all-optical networks controlled by neural network", in Proc. 8th Conference TELSIKS-2007, Vol. 2, pp. 401-404, Niš, Sept. 26-28, 2007.
 • A. Savić, N. Kojić, "Quantification of IT Operational Risk in Accordance with Basel II", Balcor 2007, 8th Balcan Conference on Operational Research, Belgrade-Zlatibor, 14.-17. Septembar 2007.
 • N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin,"Routing in optical networks by using neural network", in Proc. 8th Sym. NEUREL-2006, pp. 65-68, Beograd, Sept. 25-27, 2006.
 • M. Janković, G. Zajić, V. Radosavljević, N. Kojić, N. Reljin, M. Rudinac, S. Rudinac, B. Reljin, "Minor component analysis (MCA) applied to image classification in CBIR system", in Proc. 8th Sym. NEUREL-2006, pp. 11-16, Beograd, Sept. 25-27, 2006.
 • G. Zajić, N. Kojić, V. Radosavljević, S. Čabarkapa, B. Reljin,"Feature Vector Reduction in CBIR System with Relevance Feedback", in Proc. 13th Inter. Conf. IWSSIP-2006, pp.479-482, Budapest, Hungary, 21-23, Sept. 2006.
 • V. Radosavljević, N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, I. Reljin, B. Reljin, "An image retrieval system with user’s relevance feedback", in Proc. 7th Conf. WIAMIS-2006, pp. 9-12, Seоul, Korea, 19-21, April 2006.
 • N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, "Optimal Routing in Packet Switching Network by using Neural Network", Conf. EUROCON-2005, Belgrade, Nov. 21-24, 2005.
 • S. Čabarkapa, N. Kojić, V. Radosavljević, G. Zajić, B. Reljin, "Adaptive content-based image retrieval with relevance feedback", Conf. EUROCON-2005, Belgrade, Nov. 21-24, 2005.
 • N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, "Neural network for finding optimal path in packet-switched network" NEUREL, Beograd, Sept. 23-25, 2004.

Зборници домаћих конференција:

Пројекти:

 • Иновациони пројекат Министарства науке Републике Србије за 2008/2009. годину, “Развој система за дигитализацију медицинских снимака, архивирање у бази података и претраживање базе података“, чији је носилац Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, а реализатори:
  -    Електротехнички факултет Универзитета у Београду,
  -    Висока школа струковних стидија за информационе и комуникационе технологије у Београду
 • Европски пројекат, COST Action 292 “Semantic Multimodal Analysis of Digital Media”, 2004-2008.
 • Реформа средњег стручног образовања под покровитељством European Agency for Reconstruction и CARTS-а.
 • Нова школа у оквиру Педагошког савеза Србије, као део акредитованог програма, за средње школе, од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије.

Књиге и скрипте:

 • Н. Којић, Л. Лукић, М. Чанчаревић, Web програмирање PHP - уџбеник, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, 2023. ISBN 978-86-6090-024-3
 • Н. Којић, Н. Вугделија, М. Чанчаревић, Л. Лукић, К. Лазић, Д. Борчанин, Збирка задатака из web дизајна, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, 2023. ISBN 978-86-6090-022-9
 • Н. Којић, М. Чанчаревић, Л. Лукић, К. Лазић, Д. Борчанин, Ђ. Младеновић, Збирка задатака из Web програмирања, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, 2023. ISBN 978-86-6090-023-6
 • Н. Којић, М. Весић, Л. Лукић, Практикум из web програмирања PHP 1, Висока ICT школа, Београд, 2018. (155 страна) ISBN 978-86-88245-33-3
 • Н. Којић, Web програмирање- детаљан приручник, Висока ICT школа, Београд, 2018. (317 страна) ISBN: 978-86-88245-31-9.
 • Н. Којић, Web дизајн - детаљан приручник, Висока ICT школа, Београд, 2017. (373 страна) ISBN: 978-86-88245-30-2.
 • N. Kojić, Web dizajn - HTML, CSS i JavaScript, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017. (379 strana) ISBN: 978-86-7912-661-0.
 • Н. Којић, М. Весић, Практикум из web технологија, Висока ICT школа, Београд, 2016. (181 страна) ISBN 978-86-88245-25-8
 • Н. Којић, Web дизајн - уџбеник, Висока ICT школа, Београд, 2015. (391 страна) ISBN: 978-86-88245-24-1.
 • М. Весић, А. Савић, Н. Којић, Практикум за интегрисано банкарско пословање, Висока ICT школа, Београд, 2015. (91 страна) ISBN: 978-86-88-245-22-7.
 • Н.Којић, М.М. Спасојевић, Практикум за Web програмирање PHP 2, Висока ICT школа, Београд, 2014. (162 странe) ISBN: 978-86-88245-18-0.
 • Н. Којић, Практикум из web програмирања PHP 1, Висока ICT школа, Београд, 2014. (197 страна) ISBN 978-86-88245-16-6.
 • Н. Којић, М. М. Спасојевић, Практикум из web програмирања ASP, Висока ICT школа, Београд, 2013. (229 страна) ISBN 978-86-88245-12-8 .
 • Н. Којић, М. Весић, Практикум за web програмирање, Висока ICT школа, Београд, 2013. (227 страна) ISBN 978-86-88245-13-5 .
 • Н. Којић, Практикум из web програмирања PHP, Висока ICT школа, Београд, 2010. (210 странa) ISBN 978-86-88245-04-3.
 • Н. Којић, Практикум из web програмирања, Висока ICT школа, Београд, 2010. (235 стране) ISBN 978-86-88245-03-6.
 • Н. Којић, Аналогна и дигитална електроника - збирка решених задатака, Висока ICT, Београд, 2007. (405 страна).
 • Н. Којић, Практикум из web дизајна, Висока ICT, Београд, 2007. (193 стране).
 • Н. Којић, Практикум за лабораторијске вежбе из Компресија, Виша школа за информационе и комуникационе технологије - Београд, 2005. (135 страна).
 • Н. Којић, Практикум за лабораторијске вежбе из Мултимедијалних телекомуникација, Виша школа за информационе и комуникационе технологије - Београд, 2005.(105 страна).

Цитираност:

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, "A Neural Networks-Based Hybrid Routing Protocol for Wireless Mesh Networks", Journal Sensors, Sensors Networks, 12(6), pp. 7548-7575, 2012. doi:10.3390/s120607548.

је цитиран у:

 1. Watanabe, Y., Kawamoto, Y., & Kato, N. "A Novel Routing Control Method Using Federated Learning in Large-Scale Wireless Mesh Networks", IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023.
 2. Aneja, R. D., Bindal, A. K., & Kumar, S. (2022). A soft computing based novel hybrid optimization algorithm H3PGAB3C and its application to routing in WMNs. International Journal of Information Technology, 1-8.
 3. Hussain, M., Ahmed, N., Ahmed, M., Iqubal, Z., & Sarma, N. (2021). QoS Provisioning in Wireless Mesh Networks: A Survey. Wireless Personal Communications, 1-39.
 4. Daoud, R. W., & Hassan, W. S. Neural Network Based of a New User IP Address Determination and Address Conflict Elimination. DIYALA JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES, 12(3), 15-21, 2019.
 5. Durrani, M. Y., Tariq, R., Aadil, F., Maqsood, M., Nam, Y., & Muhammad, K. "Adaptive Node Clustering Technique for Smart Ocean Under Water Sensor Network (SOSNET)", Sensors, 19(5), 1145, (2019).
 6. B. MORADI, "An Intelligent Evolutionary Computation Approach for Solving the Shortest Path Problem", Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing, vol. 30, issue 4-6, pp: 335-357, 2018.
 7. C. Qiuli, X. Wei, D. Fei, & H. Ming, A reliable routing protocol against hotspots and burst for UASN-based fog systems, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, pp. 1-13, 2018.
 8. S. Zoican, R. Zoican & D. Galatchi, "Neural network routing implementation using CUDA technology", 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), pp. 275-278, 2017.
 9. A. Paul, A. M. Paul, K. Ghosh, Communication Converging towards Adaptive Intelligence: A Survey, In Computational Intelligence and Networks (CINE), 2nd International Conference on IEEE, (pp. pp.3-12, January 2016.
 10. O.M. Zakaria, A.H.A. Hashim, W. Haslina, Joint Channel Assignment and Routing in Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks: Design Considerations and Approaches, Journal of Computer Networks and Communications, Vol:2, pp:1-24, June 2016.
 11. N. Li, J.F. Martínez, J.M. Meneses Chaus, M. Eckert, "A Survey on Underwater Acoustic Sensor Network Routing Protocols", Sensors, Vol. 16, No. 3, pp.414, 2016.
 12. J. Li and G. Serpen, "Adaptive and intelligent wireless sensor networks through neural networks: an illustration for infrastructure adaptation through Hopfield network", Applied Intelligence, pp.1-20, 2016.
 13. I. Sehgal, S. Garg, A New Routing Scheme for Mobile Ad-Hoc Networks using Mobile Agents, International Journal of Current Engineering and Technology, pp. 1827-1831, Vol.5, No.3, June 2015. E-ISSN 2277 – 4106, P-ISSN 2347 – 5161.
 14. A. Das, R. P. Gorthi, "Knowledge Based Routing Protocols in Wireless Sensor Networks.", 7th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN), pp. 35-38, 20015., DOI 10.1109/CICSyN.2015.17
 15. P. Sarao, S. Garg, Routing in wireless mesh networks using mobile agents, AKGEC International journal of technology, Vol. 5, No. 1, pp.9-13, 2014.
 16. B. Raza, F. Qaiser, M. A. Raza, Study of Routing Protocols in Wireless Mesh Networks, IJASR International Journal of Academic Scientific Research, Vol. 2, No. 2, pp. 19-26, 2014, ISSN: 2272-6446.
 17. Pushpender, S. Garg, Y. Singh, "A Trust based Reliable Routing Scheme for Wireless Mesh Networks", International Journal of Computer Applications, Foundation of Computer Science, Vol.89, No.4, pp.25-30, March 2014, New York, USA.
 18. M. L. Sanni, A. A. Hashim, F. Anwar, G. S. M. Ahmed, S. Ali, How to model wireless mesh networks topology, 5th International Conference on Mechatronics (ICOM’13), IOP Publishing, Series: Materials Science and Engineering 53 (2013.), 012037, doi:10.1088/1757-899X/53/1/012037.
 19. B. Barekatain, M. A. Maarof, A. A. Quintana, A. T. Cabrera, "GREENIE: a novel hybrid routing protocol for efficient video streaming over wireless mesh networks", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, DOI:10.1186/1687-1499-2013-168, http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2013/1/168
 20. B. Barekatain, M. A. Maarofa, A. A. Quintanab, H. R. Ghaeinic, "Performance Evaluation of Routing Protocols in Live Video Streaming over Wireless Mesh Networks", Jurnal Teknologi, 2013.
 21. M. D. Aleksandrov, "Heuristics and Policies for Online Pickup and Delivery Problems", Master thesis, Department of Informatics, Faculty of Sciences and Technology, Univesidade Nova de Lisboa, Oct. 2012.

Рад:

N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, "Route selection problem based on Hopfield neural network", Radioengineering journal, Proc. of Czech and Slovac technical universities and URSI committees, ISSN 1210-2512, Vol. 22, No. 4, pp. 1182-1193, December 2013.

је цитиран у:

 1. D. S. Komarchuk, Y. A. Gunchenko, N. A. Pasichnyk, O. A. Opryshko, S. A. Shvorov and V. Reshetiuk, "Use of Drones in Industrial Greenhouses," 2021 IEEE 6th International Conference on Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD), 2021, pp. 184-187, doi: 10.1109/APUAVD53804.2021.9615418.
 2. Ouali, B. A. DETERMINATION OF FREIGHT VILLAGE LOCATION AND ITS TRANSPORTATION NETWORK IN A LANDLOCKED COUNTRY: THE CASE OF OUAGADOUGOU, Ph.D. Thesis, Department of International Trade and Logistics Management Logistics and Supply Chain Management Programme, Maltepe University Social Sciences Graduate School, 2019.
 3. A. O. Semenov, O. O. Semenova, "Fuzzy-Сontroller for Handover in Mobile Networks", Матеріали ІЕЕЕ Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016), Київ, 11-15 вересня, р.: 288-291, 2016.
 4. G. Sirigu, M. Cassaro, M. Battipede, P. Gili, A Route Selection Problem Applied to Auto-Piloted Aircraft Tugs. WSEAS TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, Vol. 8, pp.27-40, 2017.
 5. М.П. Мусієнко, І.М. Журавська, "Алгоритми прокладання маршруту безпілотних літальних апаратів на основі застосування нейронних мереж Хопфілда", Вісник Черкаського державного технологічного університету, Серія: Технічні науки, (1), pp.20-27., 2016.
 6. R. Debski, An adaptive multi-spline refinement algorithm in sumulation based sailboat trajectory optimization using onboard multi-core computer system, International journal of applied mathematics and computer science, 26(2), pp.351-365, 2016.

Рад:

N. Kojić, "Implementations of Hopfield neural network in communication networks", Telecommunications Forum (TELFOR), 21st. IEEE, Vol. 13, pp. 397-404, 2013.

је цитиран у:

 1. S. Lan, "63. Application of Hopfield Algorithm in the Planning and Designing of Sports Tourism Route", Revista de la Facultad de Ingeniería, Vol. 32, No. 14., pp. 402-408, 2017.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin,"Neural Network based Dynamic Multicast Routing", Electronics & Electrical Engineering, vol. 19, no. 3, pp. 92-97, 2013.

је цитиран у:

 1. Abdulmajeed, H. H., Alsawy, A., & Hefny, H. A. (2022, November). An Intelligent Approach for Solving QoS and Multicast Routing Issues. In 7th International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology 2022 (pp. 79-89).
 2. R. Dhanoa, W. Haque, "Prediction and preemptive control of network congestion in distributed real-time environment" In Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), 2016 IEEE International, pp. 1-5, 2016.

Рад:

S. Rudinac, M. Rudinac, G. Zajic,N. Kojić, V. Radosavljević, N. Reljin, I. Reljin, "Retrieving of Images With Desidered Object Using CBIR System", in Proc. Conf. TELFOR 2006, Beograd, November 21-23, 2006.

је цитиран у:

 1. Robert Ciganjik. Flash Implementation of CBIR System Based on Query by Example. Master’s thesis, Faculty of Technical Sciences, University of NoviSad, Serbia, 2008.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Routing in optical networks by using neural network”, in Proc. 8th Sym. NEUREL-2006, pp. 65-68, Beograd, Sept. 25-27, 2006.

је цитиран у:

 1. C. J. A. Bastos-Filho, , M. A. C. O. Junior, D. R. C. Silva, J. A. Cavalcanti, V. V. C. Pedrosa. "Hopfield Neural Networks for Routing in Communication Networks." Intelligent Systems for Optical Networks Design: Advancing Techniques.IGI Global, pp. 235-254, Sep. 2013.
 2. CEDETEL, AIT, “CHRON - Cognitive Heterogeneous Reconfigurable Optical Network”, [FP7/2007-2013] under grant agreement N° 258644, http://www.ict-chron.eu/, 2011.
 3. C. J. A. Bastos-Filho, M. A. C. Oliveira, D. R. C. Silva , R. A. Santana, "Optimizing a routing algorithm based on Hopfield Neural Networks for Graphic Processing Units", Foundations of Computational Intelligence (FOCI) 2011, pp. 88-93, 11-15 April 2011, Paris, France.
 4. M. A. da Cunha Oliveira Jr., "Redes Neurais de Hopfield para Roteamento de Redes de Comunicação em FPGA", Monografia, Recife - PE, Brasil, 2011.
 5. C. J. A. Bastos-Filho, R. A. Santana, D. R. C. Silva, J. F. Martins-Filho, D. A. R. Chaves, "Hopfield neural networks for routing in all-optical networks", 12th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), pp. 1-4, July 2010.
 6. R. Santana, C. Bastos-Filho, D. Silva, J. Martins-Filho, D. Chaves, "Roteamento em Redes Ópticas Transparentes Utilizando Redes Neurais de Hopfield", MOMAG 2010, 29.8.- 01.9.2010. Vila Velha 2010.

Рад:

N. Kojić, M. Zajeganović-Ivančić, I. Reljin, B. Reljin, “Packet Routing in Wireless Mesh Networks”, in Proc. 10th Sym. NEUREL-2010, pp. 155-158, Beograd, Sept. 23-25, 2010.

је цитиран у:

 1. Hassan, Z., & Asaduzzaman. (2024). Advanced Recursive Best-First Search (RBFS) based Routing Protocol for Multi-hop and Multi-Channel Cognitive Wireless Mesh Networks. Journal of Computer Science and Technology Studies. 6. 01-10. 10.32996/jcsts.2024.6.1.1.
 2. N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, "A Neural Networks-Based Hybrid Routing Protocol for Wireless Mesh Networks", Journal Sensors, Sensors Networks, 12(6), pp. 7548-7575, 2012. doi:10.3390/s120607548.
 3. D. Jeyasutha, N. Fareena, "Delay Sensitive Multipath Routing with Bandwidth Guarantees for Video Transmission in Wireless Mesh Network", IJCA Proceedings on International Conference in Recent trends in Computational Methods, Communication and Controls (ICON3C 2012) ICON3C(1), April 2012. Published by Foundation of Computer Science, New York, USA.
 4. P. Rawat, M. Soam, S. Malik, "A Secured and Fault-Tolerant Multipath Routing Protocols for WMN", Computational Intelligence and Information Technology, Communications in Computer and Information Science, 2011, Vol. 250, Part 1, pp. 209-216, DOI: 10.1007/978-3-642-25734-6_32.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Neural network for optimization of routing in communication networks”, FACTA UNIVERSITATIS, Ser: Elec. Energ., Vol. 19, No. 2, pp. 317-330, August 2006.

је цитиран у:

 1. Mittal, S., & Thenmozhi, M. IMPROVING COMMUNICATION USING NEURAL NETWORKS, COMPUTER SPECIALIZED CROSS DISCIPLINARY VIEWS ON COMMUNICATION AND LIFE SKILLS, 1, 2023
 2. Abdulmajeed, H. H., Alsawy, A., & Hefny, H. A. (2022, November). An Intelligent Approach for Solving QoS and Multicast Routing Issues. In 7th International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology 2022 (pp. 79-89).
 3. D. Marković, "DETEKTOVANJE MANIPULACIJE U VIDEO SNIMCIMA STVORENIH 'DEEPFAKE' TEHNIKOM SISTEMOM UČENJA PROSTORNO VREMENSKIH KARAKTERISTIKA", doktorska disertacija, Универзитет Сингидунум, 2022.
 4. Erol, R. (2022). Capacity Optimization in Dynamically Routing Computer Network Systems. Tehnički glasnik, 16(1), 23-32.
 5. Alavizadeh, H., Jang-Jaccard, J., Alpcan, T., & Camtepe, S. A. (2021). A Markov Game Model for AI-based Cyber Security Attack Mitigation. arXiv preprint arXiv:2107.09258.
 6. Balmer, R. E., Levin, S. L., & Schmidt, S. (2020). Artificial Intelligence Applications in Telecommunications and other network industries. Telecommunications Policy, 101977.
 7. Малыгин, И. Г., Тарабаев, А. А., & Аванесов, М. Ю. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И УСЛУГИ. Информация и космос, (4), 6-11.
 8. Timmermann, I. J. C., & Al-Tameemi, I. A. L. S. SCHRIFTENREIHE DER FAKULTÄT FÜR TECHNIK DER DUALEN HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG RAVENSBURG. (https://www.ravensburg.dhbw.de/fileadmin/Ravensburg/Dokumente_Bilder_Con...)
 9. D. Perepelkin and M. Ivanchikova, "Research of Neural Network Architectures for Solving Adaptive Routing Problems in Multiprovider Networks of Distributed Data Centers," 2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Budva, Montenegro, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/MECO49872.2020.9134253.
 10. K. Sengupta, P.R. Srivastava, Frameworks for optimizing traffic congestion using IoT and Deep Learning-A systematic literature review, Book, 2020.
 11. M. I. Gennadevich, T. A. Aleksandrovich, A. M. YUrevich,INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO COMMUNICATION NETWORKS AND SERVICES, Информация и космос, Vol:4, pp:6-11, 2019.
 12. X. Guibao, M. Yubo, L. Jialiang, INCLUSION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMMUNICATION NETWORKS AND SERVICES, ITU Journal: ICT Discoveries, Special Issue No. 1, pp.1-6, 13 Oct. 2017.
 13. G. A. S. LÓPEZ, E. INGENIERÍAS, "ANÁLISIS DE TRÁFICO CURSADO Y EL ESTADO DE LOS EQUIPOS DE RED A PARTIR DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS EN LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (UPB)", UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MEDELLÍN, 2017.
 14. A. Paul, A. M. Paul, K. Ghosh, Communication Converging towards Adaptive Intelligence: A Survey, In Computational Intelligence and Networks (CINE), 2nd International Conference on IEEE, (pp. pp.3-12, January 2016.
 15. C. Botoca, A. Patrascu, "Channel quality prediction using neural networks", 10th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), IEEE, pp. 199-202, 2012.
 16. N. Hasanah, Istikhomah, T. Hidayat, S. Kusumadewi, "Penyelesaian shortest path problem dengan jaringan saraf tiruan Hopfield", Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007, Bali, 16 November 2007.

Рад:

N. Kojić, M. Zajeganović Ivančić, I. Reljin , B. Reljin, “New algorithm for packet routing in mobile ad-hoc networks”, Journal of Automatic Control, Vol 20, pp. 9-16, 2010.

је цитиран:

 1. K B, Manikandan & N, Sasirekha. (2024). ANALYSIS OF ROLE AND IMPORTANCE LEVEL OF NODE FAILURE DETECTION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS. International Journal of Innovation in Engineering Research & Management ISSN:2348-4918
 2. Pakhomova, V. M., & Mandybura, Y. S. (2019). Optimal Route Definition in the Railway Information Network Using Neural-Fuzzy Models.
 3. Kalashnikov, I. V., Gabrinets, V. O., & Horiachkin, V. M. (2019). COMPLEX OF PROGRAMS FOR ASSESSMENT OF AIR ENVIRONMENT POLLUTION LEVEL. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (2 (80)), 41-48.
 4. Pakhomova, V. M., Skaballanovich, T. I., & Bondareva, V. S. (2019). INTELLIGENT ROUTING IN THE NETWORK OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM OF RAILWAY TRANSPORT. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (2 (80)), 77-90.
 5. Pakhomova, V. N., & Tsykalo, I. D. (2018). OPTIMAL ROUTE DEFINITION IN THE NETWORK BASED ON THE MULTILAYER NEURAL MODEL. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (6 (78)), 126-142.
 6. Jatwani, R., Routing Algorithm in MANET: A Survey, International Journal of Research in Engineering, Science and Management, Vol.1, No.11, November 2018, www.ijresm.com, ISSN (Online): 2581-5792
 7. СЕМЕНОВА, О. О. Маршрутизація в телекомунікаційних мережах за допомогою нечіткої логіки. 2017. PhD Thesis. ВНТУ.
 8. O. Semenova, A. Semenov, "The neuro-fuzzy controller for routing in telecommunication networks", In Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), pp. 1-5, 2017.
 9. Semenov, A. A., Semenova, O. O., Voznyak, O. M., Vasilevskyi, O. M., & Yakovlev, M. Y. (2016, June). Routing in telecommunication networks using fuzzy logic. In Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM), 2016 17th International Conference of Young Specialists on (pp. 173-177). IEEE.
 10. Z.Z. Shirazi, S.J. Mirabedini, Dynamic K-means algorithm for optimized routing in mobile AD HOC networks, International Journal of Computer Science & Engineering Survey (IJCSES) Vol.7, No.2, pp. 1-14, April 2016.
 11. N. Ahad, J. Qadir, N. Ahsan, "Neural Networks in Wireless Networks: Techniques, Applications and Guidelines", Journal of Network and Computer Applications, 2016.
 12. H. Tuli, S. Kumar, Study of MANET Routing Protocols, Special Conference Issue: National Conference on Cloud Computing & Big Data, pp. 90-93, 2015.
 13. V. L, Kartheek, M. Srinivasa Rao , M. N. Rao, "Effect Self Loop Avoidance Weighted NDFA Method Using Fuzzy Cache Counter Classifier Algorithm for Efficient and Fastest Reachable Path in Travelling Networks", International Journal of Research in Computer and Communication Technology, Vol. 4, No. 8 , pp. 524-529, 2015.
 14. I. Sehgal, S. Garg, A New Routing Scheme for Mobile Ad-Hoc Networks using Mobile Agents, International Journal of Current Engineering and Technology, pp. 1827-1831, Vol.5, No.3, June 2015. E-ISSN 2277 – 4106, P-ISSN 2347 – 5161.
 15. A. P. Patil, Network Throughput Improvement using Dijkstra’s and Floyd Warshall Algorithm, Networking and Communication Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 39-44, 2015.
 16. M. Sarmah, P. Sharma, P. Borah, M. Sharma, P2P Topological Ad-hoc Routing Protocol (P2P-ARP), International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (6), pp.7851-7854, 2014.
 17. P. Sarao, S. Garg, Routing in wireless mesh networks using mobile agents, AKGEC International journal of technology, Vol. 5, No. 1, pp.9-13, 2014.
 18. N. P.Bhakare, M. S. Ali, "Overview of Routing in MANET using Soft Computing Approaches." International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Vol.2, No.1, pp.443-450, 2014. ISSN: 2321-7782
 19. N. P. Bhakare, M. S. Ali, Routing in MANET using Object Neural Approach, International Journal of Advance Engineering and Research Development (IJAERD), Vol. 1,No. 6,June 2014, e-ISSN: 2348 - 4470 , print-ISSN:2348-6406
 20. S. Aliabadi, M. A. Sarram, An approach to DSR routing QOS by fuzzy-genetic algorithms, International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN), Vol. 6, No. 2, pp. 89-100, April 2014. DOI : 10.5121/ijwmn.2014.6208.
 21. S. Aliabadi, M. A. Sarram, An Improvement on Route Recovery by Using Triangular Fuzzy Numbers on Route Errors in MANET, Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), Vol. 16, No. 1, pp. 75-79, Ver. II (Jan. 2014), e-ISSN: 2278-0661, p-ISSN: 2278-8727.
 22. R. Kumar, P. Verma, Y. Singh, Review of MANET Protocols and Introduction of a New Optimized Routing Scheme using Evolutionary Algorithms and Analytical Hierarchy Process, Wireless Communication, Vol. 6, No. 4, pp. 161-171, ISSN 0974 – 9640, 2014.
 23. A. M. Al-Bakry, A. S. Hatim, Finding the Best Path Routing Using Multi-agent System, Journal of Babylon University/Pure and Applied Sciences, No.2, Vol. 22, pp.607-621, 2014.
 24. N. P. Bhakare, M. S. Ali, Overview of Routing in MANET using Soft Computing Approaches, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Vol. 2, No. 1, Jan. 2014, www.ijarcsms.com, ISSN: 2321-7782
 25. R. Kumar, P. Verma, Y. Singh. "Mobile Ad Hoc Networks and It’s Routing Protocols.", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Computer, Information Science and Engineering, Vol. 7, No. 8, 2013.
 26. A. I. Saleh, "A Scalable-Adaptive Snack Routing Strategy (SRS) for Semi-Administrated Mobile Ad Hoc Networks (SAMANETs)", International Journal of Wireless Information Networks ,Vol. 18, No. 4, pp. 257-279, DOI: 10.1007/s10776-011-0155-z."
 27. M.A. Павленко, "Анализ возможностей искусственных нейронных сетей для решения задач однопутевой маршрутизации в ТКС.", Электронное научное специализированное издание – журнал «Проблемы телекоммуникаций», No. 2, Vol. 4, pp. 118-127, 2011.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Different wavelength assignment techniques in all-optical networks controlled by neural network”, in Proc. 8th Conference TELSIKS-2007, Vol. 2, pp. 401-404, Niš, Sept. 26-28, 2007.

је цитиран у:

 1. Yang, M., Zhang, Q., Yao, H., Xin, X., Gao, R., Tian, F., ... & Wang, F. (2024). Dynamic Traffic Grooming Based on Virtualization-Plane-Aided Optimization for Elastic Optical Satellite Networks. Electronics, 13(3), 610.
 2. C. J. A. Bastos-Filho, , M. A. C. O. Junior, D. R. C. Silva, J. A. Cavalcanti, V. V. C. Pedrosa. "Hopfield Neural Networks for Routing in Communication Networks." Intelligent Systems for Optical Networks Design: Advancing Techniques.IGI Global, pp. 235-254, Sep. 2013.
 3. CEDETEL, AIT, “CHRON - Cognitive Heterogeneous Reconfigurable Optical Network”, [FP7/2007-2013] under grant agreement N° 258644, http://www.ict-chron.eu/, 2011.
 4. M. A. da Cunha Oliveira Jr. "Redes Neurais de Hopfield para Roteamento de Redes de Comunicação em FPGA", Monografia, Recife - PE, Brasil, 2011.
 5. H. D. Deng, "An Adaptive Algorithm for Dynamic Routing in WDM Networks Using Congestion Threshold", Electronic Thesis, National Kaohsiung First University of Science and Technology, 2009.

Рад:

M. Vesić, N. KojićComparative Analysis of Web Application Performance in Case of Using REST versus GraphQL.”, In Proceedings of Fourth International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture (ITEMA), Online-Virtual, 8 October 2020; pp. 17-24.

је цитиран у:

 1. Belhadi, A., Zhang, M., & Arcuri, A. (2023). Random Testing and Evolutionary Testing for Fuzzing GraphQL APIs. ACM Transactions on the Web.
 2. Mehmet, İ. (2023). Arama Motoru Optimizasyonu ve Web Sitesi Performansının Çevrimiçi Kullanıcı Katılımı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.
 3. Quiña-Mera, A., García, J. M., Fernández, P., Vega-Molina, P., & Ruiz-Cortés, A. (2022). GraphQL or REST for Mobile Applications?. In International Conference on Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability (pp. 16-30). Springer, Cham.
 4. Lawi, A., Panggabean, B. L., & Yoshida, T. (2021). Evaluating GraphQL and REST API Services Performance in a Massive and Intensive Accessible Information System.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Neural network for finding optimal path in packet - switched network”, in Proc. 2004 7th Sym. NEUREL, pp. 91-96, ISBN 0-7803-8547-0, IEEE Catalog Number 04 EX 871, Library of Congress 2004105734, Belgrade (Serbia and Montenegro), Sept. 23-25, 2004.

је цитиран у:

 1. C. J. A. Bastos-Filho, , M. A. C. O. Junior, D. R. C. Silva, J. A. Cavalcanti, V. V. C. Pedrosa. "Hopfield Neural Networks for Routing in Communication Networks." Intelligent Systems for Optical Networks Design: Advancing Techniques.IGI Global, pp. 235-254, Sep. 2013.
 2. M. Moussa, A. Savich, S. Areibi, "Architecture, system and method for artificial neural network implementation", Patent Application Publication, US 2008/0319933 A1, United States, 25. Dec. 2008.
 3. C. J. A. Bastos-Filho, M. A. C. Oliveira, D. R. C. Silva , R. A. Santana, "Optimizing a routing algorithm based on Hopfield Neural Networks for Graphic Processing Units", Foundations of Computational Intelligence (FOCI) 2011, pp. 88-93, 11-15 April, 2011. Paris, France.
 4. M. A. da Cunha Oliveira Jr., "Redes Neurais de Hopfield para Roteamento de Redes de Comunicação em FPGA", Monografia, Recife - PE, Brasil, 2011.
 5. W. H. Schuler, C. J. A. Bastos-Filho, A. L. I. Oliveira, "A Novel Hybrid Training Method for Hopfield Neural Networks Applied to Routing in Communications Networks", International Juornal of Hybrid Intelligent Systems, Vol. 6, Issue, pp. 27-39, January 2009.
 6. E. Soedarmadji, Finding the Best Qos Path in A Gilbert Channel Network, Vehicular Technology Conference, VTC Spring, pp.2646-2650, 2008.
 7. N. H. Saeed, M. F. Abbod, H.S. Al-Raweshidy, "Intelligent MANET Routing System", Proc. on Third International Workshop on Performance Analysis and Enhancement of Wireless Networks PAEWN 2008, pp. 1260/1265, 25-28 March, 2008.
 8. C. J. A. Bastos-Filho, R. A. Santana, A. L. I. Oliveira, "A Novel Approach for a Routing Algorithm Based on a Discrete Time Hopfield Neural Network", Proc. Foundations of Computational Intelligence, FOCI 2007. IEEE Symposium, Honolulu, HI, pp. 363-369, 2007.
 9. W. H. Schuler, C. J. A. Bastos-Filho, A. L. I. Oliveira, "A Hybrid Hopfield Network-Simulated Annealing approach to Optimize Routing Processes in Telecommunications Networks", Proc.on Seventh International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2007., Oct. 2007. Rio de Janeiro, Brazil, pp. 58-63.
 10. W. H. Schuler, C. J. A. Bastos-Filho, A. L. I. Oliveira, "A Novel Hybrid Training Method for Hopfield Neural Networks Applied to Routing in Communications Networks", Proc. Seventh International Conference on Hybrid Intelligent Systems, 17-19 September 2007, Kaiserslautern, Germany, pp. 36-41.
 11. R. A. Santana, "Otimização de Roteamento em Redes de Computadores utilizando Redes Neurais de Hopfield", Trabalho de Conclusão de Curso Engenharia da Computação, Recife, maio de 2007.
 12. H. Zhang, Y. He, "Optimal path selection in computer networks using chaotic neural networks", Proc. International Conference on Computational Intelligence and Security, ICCIAS 2006, Vol. 1, 2007, Article number 4072125, pp. 441-444.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “All-Optical Network with Simultaneous in-node Routing and Wavelength Assignment”, TELFOR Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 18-21, 2009.

је цитиран у:

 1. H. O. Silva, C. J. Bastos-Filho, "Inter-domain routing for communication networks using Hierarchical Hopfield Neural Networks", Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 70, pp: 184-198, 2018.
 2. C. J. A. Bastos-Filho, , M. A. C. O. Junior, D. R. C. Silva, J. A. Cavalcanti, V. V. C. Pedrosa. "Hopfield Neural Networks for Routing in Communication Networks." Intelligent Systems for Optical Networks Design: Advancing Techniques.IGI Global, pp. 235-254, Sep. 2013.
 3. M. A. da Cunha Oliveira Jr., "Redes Neurais de Hopfield para Roteamento de Redes de Comunicação em FPGA", Monografia, Recife - PE, Brasil, 2011.

Рад:

N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, B. Reljin, "Implementation of neural network in CBIR systems with relevance feedback“, Journal of Automatic Control, Vol 16, pp. 41-45, 2006.

је цитиран у:

 1. N. L. Kumar, D. R. Vinay,”Acquisition of Images using Neural Network”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication (IJRITCC), 3(5), May 2015, (ISSN: 2321-8169, ISSN: 2508-2512)
 2. N. L. Kumar, D. R. Vinay. "Acquisition of Images using Neural Network", International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, Vol. 3, No. 5, pp.2508-2512, ISSN: 2321-8169, 2508 - 2512. May 2015. http://www.ijritcc.org
 3. R. A. Shaikh, J.-P. Li, A. Khan, ”Primitive Integration for Content based Image Retrieval”, International Journal of Computer Applications, 113(5):14-17, March 2015.
 4. R. A. Shaikh, D. Samundra, L. Jian-Ping, K. Kumar, A. Khan, I. Memon. "Contemporary integration of content based image retrieval." In Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP), 2014 11th International Computer Conference on, pp. 301-304. IEEE, 2014.
 5. T. Boomilingam, M. Subramaniam,” Review on CBIR Trends and Techniques to Upgrade Image Retrieval”, Journal International Review on Computers and Softwear (IRECOS), Vol 9, No 7 (2014). (2014). (ISSN: 1828-6003)
 6. S. Khokhar, K. S. Mann, “A Retrospective Framework for Medical CBIR System.” International Journal of Electronics, Communication & Instrumentation Engineering Research and Development (IJECIERD), Vol. 4, Issue 5, pp. 17-28, , October 2014.
 7. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).
 8. Dr. (Mrs) Ananthi Sheshasaayee , Jasmine.C . "Relevance Feedback Techniques Implemented in CBIR: Current Trends and Issues", International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), V10(4),166-175 April 2014. ISSN:2231-5381.
 9. D. Braun, "Ein Verfahren zur Beschleunigung eines neuronalen Netzes für die Verwendung im Image Retrieval", Proceedings of 25th GI-Workshop on Foundations of Databases, May, 2013.
 10. A. Surywanshi,”Implementation of Feedback Based Face Classifier for Content Based Face Retrieval System”,  (http://ijltet.org/wp-content/uploads/2013/01/Implementation-of-Feedback-...)
 11. M. A. N. Al-Azawi, "Neural Network Based Automatic Traffic Signs Recognition", International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC) 1(4): 789-802, The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2012(ISSN 2225-658X).

Рад:

G. Zajić, N. Kojic and B. Reljin, “Searching image database based on content”, Proceedings of the 19th Telecommunications Forum, Nov. 22-24, IEEE Xplore Press, Belgrade, pp: 1203-1206, 2011., DOI: 10.1109/TELFOR.2011.6143766

је цитиран у:

 1. J. S. Krishnan, P. SivaKumar, Big Data-Based Image Retrieval Model Using Shape Adaptive Discreet Curvelet Transformation, In Advances in Big Data and Cloud Computing, pp. 215-227, 2019, Springer, Singapore.
 2. K. Rajakumar, S. Muttan, "Texture Based MRI Image Retrieval Using Curvelet With Statistical Similarity Matching," International Journal of Computer Science Issues (IJCSI), Vol. 10, Issue 2, No 2, March 2013 , (ISSN (Print): 1694-0814 | ISSN (Online): 1694-0784).
 3. Rajakumar and Muttan, “A framework for MRI image retrieval using curvelet transform and euclidean distance,” Journal of Computer Science, 9(3): 285-290, 2013. , DOI : 10.3844/jcssp.2013.285.290

Рад:

S. Čabarkapa, N. Kojić, V. Radosavljević, G. Zajić, B. Reljin, "Adaptive content-based image retrieval with relevance feedback“, Conf. EUROCON-2005, Belgrade, Nov. 21-24, 2005.

је цитиран у:

 1. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).
 2. S. Gopalakrishnan, P. Aruna,”Retrieval of Images Based on Low Level Features Using Genetic Algorithm,” International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR), Volume 3, Issue 2, pp. 221-228, February 2014.
 3. Chen Changjiang. The Research on Algorithms of Relevance Feedback Combining Bayesian and SVM in Image Retrieval. Master thesis, Southwest Jiaotong University, May 2012, Chengdu, Sichuan, PR China. (DOI:CNKI:CDMD:2.1012.390300)
 4. M. A. N. Al-Azawi, "Neural Network Based Automatic Traffic Signs Recognition", International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC) 1(4): 789-802, The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2012(ISSN 2225-658X).
 5. N. Reljin, D. Pokrajac, "Classification of performers using support vector machines", in Proc. Conf. NEUREL 2008, pp. 165 – 169, Belgrade, September 25-27, 2008.
 6. V. Djordjević, N. Reljin, I. Reljin, "Identifying and retrieving of audio sequences by using wavelet descriptors and neural network with user's assistance", in Proc. EUROCON-2005, Vol. 1, pp. 167-170, Belgrade, 21-24 November, 2005.

Рад:

M. Janković, G. Zajić, V. Radosavljević, N. Kojić, N. Reljin, M. Rudinac, S. Rudinac, B. Reljin, “Minor component analysis (MCA) applied to image classification in CBIR system”, in Proc. 8th Sym. NEUREL-2006, pp. 11-16, Beograd, Sept. 25-27, 2006.а

је цитиран у:

 1. R. C. G. Chehata and W. B. Mikhael, "Effects of Using Two Dimensional Multiple Transform Domains, Mutual Principal and Minor Component Analysis on Face Recognition," 2021 IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), 2021, pp. 250-254, doi: 10.1109/MWSCAS47672.2021.9531897.
 2. Jun Ding,” Study on Bias Factors Filtering for NMR-based Metabolomics,” Master Thesis, Xiamen University, November 2012, Xiamen, Fujian Province, P. R. China.
 3. P. D. Pardhi, P. L. Paikrao, D. S. Chaudhari,"Introduction to Query Techniques for Large CBIR Systems", International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Vol. 2, Issue 1, March 2012.
 4. V. Yunita, Y. Herdiyeni, "Klasifikasi Citra Menggunakan Metode Minor Component Analysis pada Sistem Temu Kembali Citra", Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, (IPB, Bogor Agricultural University, Indonesia), Vol. 8, No. 2, 2010.
 5. I. Juniawan, "Text Document Classification with Minor Component Analysis", UT - Computer Science, (IPB, Bogor Agricultural University, Indonesia), 2009, http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/13007
 6. S. Rudinac, M. Ušćumlić, M. Rudinac, G. Zajić, B. Reljin, "Global image search vs. regional search in CBIR systems ", in Proc. Conf. WIAMIS 2007, June 2007, Santorini, Greece.
 7. S. Rudinac, G. Zajić, M. Ušćumlic, M. Rudinac, B. Reljin, "Comparison of CBIR Systems with Different Number of Feature Vector Components", SMAP, London, United Kingdom, December 17-18, 2007.

Рад:

G. Zajić, N. Kojić, V. Radosavljević, M. Rudinac, S. Rudinac, Nikola Reljin, I. Reljin, B. Reljin, “Accelerating of Image Retrieval in CBIR System with Relevance Feedback”, EURASIP Journal of Signal Processing, Spec. Issue on Knowledge Assisted Media Analysis for Interactive Multimedia Applications, Vol. 2007, Article ID 62678, 13 pages.

је цитиран у:

 1. P. Napoletano, Visual descriptors for content-based retrieval of remote sensing images, arXiv preprint, arXiv:1602.00970, pp.1–12, 2016.
 2. Baokun Hu, “Research on Relevance Feedback and Long-term Learning in Content Based 3D Model Retrieval,” PhD thesis State Key Laboratory of CAD&CG, Zhejiang University, PR China, July 2011.
 3. C. G. Reddy, G. R. Babu, P. V. D Somasekhar, "Content Based Image Retrieval Using 2DPCA", International Journal of Applied Engineering Research, ISSN 0973-4562, Vol. 5, No. 2 (2010), pp. 195–204, India, 2010.
 4. A.T. Vahitov, "Adaptive Fusion of Image Search Results Based on Content", Scientific Journal Stochastic Optimization in Informatics, Saint Petersburg State University, Vol. 3, 2007, pp. 97-107.
  (Baxumoe А. Т. “Адаптивное слияние результатов поиска изображений по содержанию”, Научный журнал "Стохастическая оптимизация в информатике", Санкт-Петербургский государственный университет, 2007. Вып. 3. С. 97-107.)

Рад:

V. Radosavljević, N. Kojić, G. Zajić, B. Reljin,”The Use of Unlabeled Data in Image Retrieval with Relevance Feedback”, in Proc. 9th Sym. NEUREL-2008, pp. 21-26, Beograd, Sept. 25-27, 2008.

је цитиран у:

 1. W Huang, T Qin, Z Tang, "Semantic-based image retrieval algorithm using fuzzy support vector machine." Application Research of Computers 5 (2011): 1987-1990 (113). (Doi: 10.3969/j.issn. 1001-3695.2011.05.0112)
 2. C. Grana, D. Borghesani, R. Cucchiara, "Relevance feedback strategies for artistic image collections tagging", Proceedings of the 1st ACM International Conference on Multimedia Retrieval ICMR’11, Trento, Italy, 2011.
 3. D. Borghesani, D. Coppi, C. Grana, S. Calderara, R. Cucchiara, "Feature Space Warping Relevance Feedback with Transductive Learning", Advances Concepts for Intelligent Vision Systems, Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol. 6915/2011, pp. 70-81, SpringerLink Berlin, Germany.
 4. D. Borghesani,” Content retrieval and innovative interaction for artistic image collections,” PHD thesis, University of Modena and Reggio Emilia, January 2011, Modena, Italy.

Рад:

S. Čabarkapa, N. Kojić, V. Radosavljević, B. Reljin, ” Jedna implementacija SVM u CBIR sistemu ”, Telfor, Beograd, 2008.

је цитиран у:

 1. M. Stojanović, L. Stoimenov, M. Stanković, S. Kamenov, "Application of Support Vector Machines for Classification of Patients Suffering from Asthma", in Proc. Conf. Scientific and Professional Symposium INFOTEH-2010, Jahorina, 17-19. March, 2010.

Рад:

G. Zajić, N. Kojić, N.Reljin, B. Reljin, “Experiment with Reduced Feature Vector in CBIR System with Relevance Feedback”, The 5th International Conference on Visual Information Engineering, VIE'08, July 29- August 1, Xi'an, China, 2008.

је цитиран у:

 1. M. Yasmin, S. Mohsin, M. Sharif, “Intelligent Image Retrieval Techniques: A Survey”, Journal of Applied Research and Technology, Centre of Applied Sciences and Technological Development of the National Autonomous University of Mexico, Vol. 12, No. 1, pp. 87-103, 2014.
 2. IG Olaizola, M Quartulli, J Florez, B Sierra,, "Trace Transform Based Method for Color Image Domain Identification," Multimedia, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,1 (doi: 10.1109/TMM.2014.2300843)
 3. IG Olaizola, M Quartulli, J Florez, B Sierra, . "Trace transform based method for color image domain identification." arXiv preprint arXiv:1208.3901 (2012).

Рад:

V. Radosavljević, N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, I. S. Reljin, and B. D. Reljin, “An image retrieval system with user’s relevance feedback”, in Proc. 7th Conf. WIAMIS-2006, pp. 9-12, Seоul, Korea, 19-21, April 2006.

је цитиран у:

 1. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).

Рад:

N. Kojić, “ Primena neuralnih mreža u rešavanju transportnih problema”, (Doctoral dissertation, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет), 2012.

је цитиран у:

 1. Božić, J. Predikcija vremenskih nizova pomoću talasića i neuralnih mreža sa primenom za predikciju valutnih parova, (Doctoral dissertation, Универзитет Унион, Рачунарски факултет), 2018.

Рад:

V. Vasilijević, N. Kojić, N. Vugdelija, "A NEW APPROACH IN QUANTIFYING USER EXPERIENCE IN WEB-ORIENTED APPLICATIONS", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3

је цитиран у:

 1. Dal Santo da Luz, T., Sieben, J., Sequeira, J. J., & Amaral, A. E. M. (2024). TEMPO DE CARREGAMENTO DE INTERFACES GRÁFICAS EM AMBIENTE WEB COM JAVASCRIPT E TYPESCRIPT: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE REACT, VUE. JS E HTML. Revista Gestão e Conhecimento, 18(1), e313-e313.
 2. Sivayoganathan, T., & Ramzan, M. (2024). Evaluating webpage performance and web accessibility of Canadian universities’ mental health service webpages. Universal Access in the Information Society, 1-9.
 3. Kravchenko, Y., Leshchenko, O., Trush, O., Dakhno, N., & Krasnopyorov, P. Optimizing and Improvement a Web Application Using Open Source Tools.
 4. Setiawan, M. S., Farisi, H., & Akbar, M. A. (2023). Analisis Penggunaan Tag Image di dalam Next. js pada Sistem Manajemen Pembelajaran Instansi Belajar. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 7(14).
 5. Wangsa, F. J. (2023). OPTIMASI WEBSITE TOKO KERJA MENGGUNAKAN UJI PERFORMA GOOGLE PAGESPEED INSIGHTS. KHARISMA Tech, 18(2), 41-54.
 6. Haug, M. E. (2022). Fast Typesetting with Incremental Compilation (Doctoral dissertation, tu-berlin).
 7. Pronina, D., & Kyrychenko, I. (2022). Comparison of Redux and React Hooks Methods in Terms of Performance. Proceedings http://ceur-ws. org ISSN, 1613, 0073.
 8. Alcaraz-Martínez, R. (2021). SEO centrado en el usuario: un cambio de paradigma orientado a satisfacer mejor las necesidades de las personas en el buscador de Google. Cuadernos de Documentacion Multimedia, 32.
 9. A. Semma, "Speed Matters: Measuring Time to First Byte and Other Key Metrics in VueJS Components Frameworks", ijir, vol. 4, no. 1, pp. 1–7, Mar. 2023.
 10. Ghaffar, A., Abid, F., Ashraf, M., Jamil, A., Abbas, A., & Malik, F. R. (2023). Identification of an Optimized Google PageSpeed Audit-Rule-Sequence to Optimize Page Speed.
 11. Donko, Ž. (2022). Analiza in primerjava zmogljivosti knjižnic Node. js za razvoj več-nivojskih spletnih rešitev (Doctoral dissertation, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko).
 12. Проніна, Д. М. (2022). Дослідження швидкодії односторінкових застосунків в залежності від різних методів управління станом на прикладі React.

Рад:

Nedeljković, N., Vugdelija, N., & Kojić, N. (2020, October). Use of “OWASP Top 10” in web application security. In Fourth International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture (p. 25). DOI: https://doi.org/10.31410/ITEMA.2020.25 .

је цитиран у:

 1. Riandhanu, I. O. (2022). Analisis Metode Open Web Application Security Project (OWASP) Menggunakan Penetration Testing pada Keamanan Website Absensi. Jurnal Informasi dan Teknologi.

Рад:

N. Kojić, I. Reljin, and B. Reljin. "Dinamičko multicast rutiranje primenom Hopfield-ove neuralne mreže.", pp:76-85, Telekomunikacije, 2008.

је цитиран у:

 1. D. Marković, "DETEKTOVANJE MANIPULACIJE U VIDEO SNIMCIMA STVORENIH 'DEEPFAKE' TEHNIKOM SISTEMOM UČENJA PROSTORNO VREMENSKIH KARAKTERISTIKA", doktorska disertacija, Универзитет Сингидунум, 2022.

Рад:

Malešević V. M., Kojić N., Savić A. Market Segmentation and Targeting Based On Artificial Intelligence. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. 2014. Vol. 03, no. 12. P. 13461–13477. URL: https://doi.org/ 10.15662/ijareeie.2014.0312002 (date of access: 11.11.2023).

је цитиран у:

 1. Ліщишина, А. В., Лавська, В. В., & Погурська, М. М. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА МАРКЕТИНГ: ВІДКРИТТЯ СВІДОМОГО МАЙБУТНЬОГО. СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАУКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, 450. Матеріали XXXIХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (07 грудня 2023 року, м. Гетеборг (Швеція), дистанційно)

Рад:

N. Nedeljković, N. Vugdelija, N. Kojić, "USE OF “OWASP TOP 10” IN WEB APPLICATION SECURITY", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3

је цитиран у:

 1. O. Kainz, S. Nečeda, M. Michalko, M. Murin and I. Nováková, "Educational Web Solution for Cyber Security," 2023 21st International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Stary Smokovec, Slovakia, 2023, pp. 270-276, doi: 10.1109/ICETA61311.2023.10343728.