др Даница Мамула Тартаља | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Даница Мамула Тартаља 

др Даница Мамула Тартаља
 •  Звање: професор струковних студија
 •  Област / ужа научна област:
  Електротехничко и рачунарско инжењерство / Електротехника и рачунарство
 •  Члан Већа: Студијски програм Интернет технологије
 •  Email:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом "Оптичке и транспортне особине нанопрахова на бази оксида гвожђа", под руководством ментора др Витомира Милановића, професора емеритуса, одбранила на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2014. године.

Магистарски рад, „Примена ласерске технике и уређаја квантне електронике у анализама биоматеријала“, одбранила на Електротехничком факултету Универзитета у Београду

Дипломирала на Електротехничком факултету у Београду, на одсеку Техничка Физика, смер Биомедицинска Електроника.

 Кретања у служби

Од 2014. до данас ради у звању професора струковних студија на преметима Базе података, Медицинска инструментација, Дозиметрија и заштита од зрачења

Од 1995 - 2014 ради у звању вишег предавача на предметима: Електротехника, Електрична кола, Базе података, Медицинска инструментација, Дозиметрија и заштита од зрачења

До 1991.године као асистент, а касније као предавач је држала наставу из предмета Основи електротехнике и Физика, на смеровима Телекомуникације и ПТТ саобраћај

Од 1987 - 1991 године као асистент на предметима Основи електротехнике и Физика, на смеровима Телекомуникације и ПТТ саобраћај

Од 1987 - 1988 школске године је држала вежбе из Физике на Вишој ЕТ школи у Београду.

Од 1987.године до данас ради као наставник на Вишој школи за информационе и комуникационе технологије

Од 2009. године обавља функцију председника Савета Школе

Од 2005 - 2012 године шеф студијског програма Медицинска информатика.

 • Мамула Д, Срећковић М., Ласерска дијагностика у биологији и медицини, Ласери и апликације, књига II, Специјално издање часописа Техника, Београд 1990.

Зборници међународних конференција:

 • Mamula Tartalja, D., Jelić, G., & Osmani, E. (2023). The Importance of Communication for Health Outcomes. Proceedings, X International conference IcETRAN, East Sarajevo, B&H.
 • Jelić, G., & Mamula Tartalja, D. (2022). Social Networks – a New Way of Communicating in Healthcare. ITEMA 2022 Conference Proceedings. p. 57-61. ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-63-9. https://doi.org/10.31410/ITEMA.2022.57
 • Marija Zajeganović, Milan Pavlović, Danica Mamula Tartalja i Silva Kostić, AN APPROACH TO IMPROVING NETWORK SECURITY USING LOG ANALYSIS, 6th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2022, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia, October 27, 2022
 • Jelić, G., D. Mamula Tartalja i Mihajlović Z. (2019) IT-Related Usage of Cyrillic Script - a Study Carried out at the ICT College of Applied Studies, Belgrade. 3rd International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2019, October 24, 2019, Bratislava, Slovakia. ITEMA 2019 Conference Proceedings, 1-5.
 • N. Slavkovic, D. Mamula Tartalja, M. Bjelica, "One Approach to Laser Scanning Problems for Improvement Road Condition Diagnostics", PHOTONICA 2017, International School and Conference on Photonics, Belgrade, Serbia, 2017.
 • D.Mamula-Tartalja, B.Kuzmanović, S.Bojanić, I.Radisavljević, N.Ivanović, Calculations of optical properties of some molecules suitable for coating of nanoparticles for biological applications, Opt Quant Electron (2016) 48: 241. doi:10.1007/s11082-016-0513-2
 • B. Kuzmanović, S. Ostojić, D.Mamula-Tartalja, M. Medić, N. Ivanović , Calculations of changes of optical properties of pernigraniline base polyaniline upon exposure to oxygen and humidity, Photonica 2015 Book of abstracts, pp204
 • D.Mamula-Tartalja, M. Srećković, Survey of Approaches for Morphological, Optical, and Transport Characterization of Fe3O4 and γ-Fe2O3 Nanoparticles, Physica Scripta, Volume 162, Issue , article id. 014054 (2014)
 • D.Mamula-Tartalja, Lj.Vulićević, I.Radisavljević, M.Mitrić, V.Andrić, B.Kuzmanović, M.Medić, N.Ivanović, Effects of Manufacturing Conditions and Heating on Properties of Electrochemically Produced Magnetite Nano-Powders, Ceramics International 40, pp.3517–3525 (2014)
 • D.Mamula-Tartalja, Lj. Konstantinović, N. Ivanović, V. Ranđelović Ćirić, V. Andrić, U. Jovanović, Lj. Vulićević, ,“In Vivo and In Vitro Investigations of Iron Oxides Nanopowders Influences on Blood” Advanced Science Letters, Vol. 17 pp.179-183, 2012
 • D.Mamula-Tartalja, Lj. Konstantinović, N. Ivanović, V. Ranđelović Ćirić, V. Andrić, U. Jovanović, Lj. Vulićević,“In Vivo and In Vitro Investigations of Iron Oxides Nanopowders Influences on Blood”, Book of abstracts of XII Annual Conference YUCOMAT 2010, Herceg Novi, Montenegro, September 6-10, 2010. pp.169
 • S.Ostojic, ... D.Mamula-Tartalja ..., “Analytical and Numerical Programming in Laser Scattering Phenomena and Experimantal Techniques”, Proccedings of the Int.Conf. of Lasers 2001, Ed. V.J. Corcoran and T.A.Corcoran, STS Press, pp.351-358., Tucson 2000.
 • M. Srećković, ... D.Mamula-Tartalja ..., “Low Carbon Steels and AlMgSiCu Alloys Changes in Their Structure Provoked b Laser Radiation in Different Working Regimes”, Proccedings of the Int.Conf. of Lasers 99, Ed. V.J. Corcoran and T.A.Corcoran, SOQuE, STS Press, McLean , pp.556-562., Qebeck 2000.
 • M.Srećković,...... D.Mamula-Tartalja et al., “Laser Beam Action on Bioglass Ceramics”, Procccedings of the International Conference of Lasers'99, Ed. V.J. Corcoran and T.A.Corcoran, SOQuE, STS Press, McLean, pp.591-598., Qebeck 2000.
 • M.Srećković, .... D.Mamula-Tartalja, “Laser Interactions and Stimulative Effects in Biomedical Materials and the Limits of Stimulatory Effects of Low Powder density He-Ne laser Radiation on Animal Fibroblasts Proliferation in Vitro”, Procccedings of the International Conference of Lasers'98, p.587-593, Tucson 1998.
 • M.Srećković, .... D.Mamula-Tartalja, et al., “Laser Interaction With some Metallic and Ceramic Materials”, Procccedings of the International Conference of Lasers'98, p.971-978, Tucson 1998.
 • M.Srećković, .... D.Mamula-Tartalja et al., “Potential Laser Application in Dentistry and some Interaction with Modern and Standard Prosthetic Material”, Procccedings of the International Conference of Lasers'97, p.460-467, New Orleans, 1997.
 • Srećković, M., ..., D.Mamula-Tartalja., ... “The Interaction of Laser Radiation of a Definite Dynamical Regimes an Wavelengths with Materials of Biological Origine and Bioceramics”, Laser, Quibeck, 1994.
 • Srećković, M., ... , D.Mamula-Tartalja.,...”The Processing and the Problems of Estimation of Data Obtained in Controlling Interactions of the Laser Radiation with Material in the Vacuum and at the Atmospheric Pressure from the Point of the View of Electrical”, Acoustical and Video Recordings, Laser, Quibeck, 1994.
 • M.Srećković, V. Šijački Žeravčić,... D.Mamula-Tartalja, “Critical Points of the Laser processing and Reliability”, Processdings CNTN, pp.145-151 Timisoara, 1993.
 • Srećković, M., Ristić S., D.Mamula-Tartalja., Ivanović N., Milosavljević A., “Laser Damages of Transparent Materials abd Holographic Methods of Recording”, Reliability and Structural Integrity of Advanced Materials, Varna 21-25 sept, Proceedings, pp 614-617, 1992.
 • Srećković M.,..., D.Mamula-Tartalja, “Some Aspects of Laser Interaction with Solids (Trimming and Shape Damages)”, Trends in Quantum Electronics, str.1081-1086., Bukurest, 1988.

Зборници домаћих конференција:

 • Jelić, G., Mamula Tartalja, D., & Osmani, E. (2022). Potencijal SMS komunikacije u mobilnom zdravstvu. Zbornik radova, LXVI konferencija ETRAN, SSDI1.7, 844-848, 2022. ISBN 978-86-7466-930-3
 • Radosavljević, V., Mamula Tartalja D., & Jelić, G. (2016). ILS Learning Style Model and Multimedia Learning. XV International Symposium SymOrg 2016. Zlatibor, 2016.
 • Mamula Tartalja D., Jelić G. i Osmani E. (2022) Potencijal SMS komunikacije u mobilnom zdravstvu. LXVI ETRAN konferencija 2022, 6-9. juna 2022. godine, Novi Pazar, Republika Srbija. Zbornik apstrakata i program konferencije, On the Potential of SMS Text Messaging in mHealth. str. 67. ISBN 978-7466-927-3
 • D.Mamula-Tartalja, N. Dekleva, M.Cuk, “Biostimulativni efekti elektromagnetnih polja”, Vol.III, pp.209-210, Zbornik radova XLVI ETRAN, Teslic, 2002.
 • D.Mamula-Tartalja, M. Srećković, D.Živković, M.Hrnjak, D.Nikolić, G.Nišević, “Interakcija laserskog i jonizujućeg zračenja sa bioorganizmima”, IV p.185-188, Zbornik rdaova XLI ETRAN, Zlatibor, 1997.
 • Lj. Vulićević, M. Srećković, D.Mamula-Tartalja, V. Rajković, Lj. Novaković, S. Jovićević, “Interakcija laserskih snopova sa biomaterijalima od interesa u biomedicini”, Zbornik sažetaka, Elektronska mikroskopija, p. 33, Zbornik sažetaka Elektronska mikroskopija, Beograd, 1996.
 • S.Ristić, M.Srećković, D.Mamula-Tartalja, S. Ostojić, A. Kovačević, J. Mirčevski, Lj. Novaković, “Dimenzionisanje čestica, optičke metode sakupljanja i obrade podataka”, Zbornik sažetaka Elektronska mikroskopija, p. 37, Beograd,1996.
 • M. Srećković, S.Ostojic, D.Mamula-Tartalja, S. Arandjelović, M. Steković, “Rasejanje svetlosti u ekologiji i biomedicini”, sveska IV p.189-192, Zbornik radova XL ETRAN 4-7 juni Budva, 1996.
 • Lj.Vulićević,... D.Mamula-Tartalja, A. Marinović, “Studija o laserskim mikropovredama površine biokeramike na bazi hidroksiapatita”, Zbornik radova XXXVII ETRAN, sv.IV, str.81-82, Niš, 1994.
 • Lj. Vulićević, M. Srećković,...D.Mamula-Tartalja, “Komparativna analiza mikropovreda amorfizovanog i žarenog hidroksiapatita”, Elektronska mikroskopija, N. Sad, 1994.
 • M. Srećković,.... D.Mamula-Tartalja, B. Savić, “Microdamages of Barium-Titanate Ceramic with the Addition of Silver Provoked by Ruby Laser”, II Serb Conference of Microelectronic and Optoelectronic, pp.361-366, Niš, 1993.
 • M. Srećković, Z. Arandlelović, P. Jovanić, A.Veljović, S. Ristić, D.Mamula-Tartalja, J. Stejić, S. Ostojić, “Komparativna tehnike ispitivanja dimenzija i raspodele makro i mikrorasejavača”, Zbornik radova ETRAN, 2-23 sept, str.61-67, Beograd,1993.
 • M. Srećković, L. Lukić, Ž. Tomić, Lj. Vulićević, V. Rajković, S. Ristić, D.Mamula-Tartalja, B. Savić, “Microdamages of Barium Titanate Ceramic with the Addition of Silver provoked by Ruby Laser”, Zbornk radova MIOPEL, pp.361-367, Niš, 1993.
 • M. Srećković, T. Jokić, S. Ristić,V. Rajković, Backović N.,V. Šijački Žeravčić, D. Grozdanovski, S. Ristić, D.Mamula-Tartalja. “Characteristics Microdamage Shapes by Laser Beam Interaction with the solid Material and the acoustic Recordingm”, 16 the SPIG, pp 159-163, Beograd,1993.
 • M. Srećković, M. Drifford, S. Ostojić, J. Ilić, Dalbiez J.P., D.Mamula-Tartalja, “Dinamičko rasejanje i propagacija laserske svetlosti u materijalima i veza sa fizičkim parametrima i kompresijom impulsa”, Kondezovano stanje 13 JSFKS, Skopje.
 • Srećković M., D.Mamula-Tartalja., “Komparativne tehnike ispitivanja dimenzija i raspodele makro i mikrorasejavača”, Zbornik radova XXXVII ETAN, sv. XII, str. 61-67, Beograd, 1993.
 • D.Mamula-Tartalja, “Jedan pristup opisu i prepoznavanju živih mikrosistema”, Zbornik radova XXXVII ETAN, sv.XII, str. 37-43, Beograd, 1993.
 • M. Srećković, V. Šijački Žeravčić, D.Mamula-Tartalja, Ž. Tomić,...., “Neki oblici i mehanizmi mikropovreda materijala poluprovodničkog i transparentnog tipa”, I srpska konferencija o mikro i optoelektronici, Beograd, 1992.
 • Lekić Ž., D.Mamula-Tartalja., “Mehnizmi interakcije impulsnih lasera sa stomatoprotetskim materijalima u vidljivom i IC dijapazonu”, XXXVI ETAN, sv. X-XI, str. 35-43, Kopaonik, 1992.
 • D.Mamula-Tartalja., Tomić Ž., Srećković M., “Optičke metode u opisu dinamike mikrosistema”, XXXVI ETAN, sv. X-XI, str. Kopaonik, 1992.
 • Srećković M., D.Mamula-Tartalja, “Neki oblici i mehanizmi mikropovreda materijala poluprovodničkog i transparentnog tipa laserskim zračenjem”, MIOPEL, Beograd, 1992.
 • M.Srećković, ... D.Mamula-Tartalja, “Dinamičko rasejanje i propagacija laserske svatlosti u materijalima i veza sa fizičkim parametrima i kompresijom impulsa”, XII Jugoslovenski simpozijum iz fizike kondenzovanog stanja, str. 76, Skopje, 1991
 • M.Srećković, D.Mamula-Tartalja, B.Aleksić., R.Kostić,” Problemi primene rasejanja laserske svetlosti u biološkim sredinama i vaze sa akustičkim parametrima”, XII Jugoslovenski simpozijum iz fizike kondenzovanog stanja, Skopje, str. 77, 1991.
 • M.Srećković, ... D.Mamula-Tartalja, “Dinamičko rasejanje i propagacija laserske svatlosti u materijalima i veza sa fizičkim parametrima i kompresijom impulsa”, XII Jugoslovenski simpozijum iz fizike kondenzovanog stanja, str. 76, Skopje, 1991
 • O.Žižić, M.Srećković, D.Mamula-Tartalja, B.Aleksić, R.Kostić, ”Problems of measurements of laser line in biological mileieu and linc with acustical parameters”, JSFKM, Skopje, 1991.
 • D.Mamula-Tartalja., Srećković M., “Karakterizacija biosistema tehnikama stimulisanog zračenja i rasejanja svetlosti”, Zbornik radova XXXV ETAN, Ohrid, 1991.
 • Srećković M., Tomić Ž., D.Mamula-Tartalja, “Primena dinamičkog rasejanja He-Ne lasera na micelarne sredine i makromolekule”, ETAN u pomorstvu, str.342-347, Zadar, 1990.
 • D.Mamula-Tartalja., Srećković M., Tomić Ž., “Dijagnostika materijala biološkog porekla putem fizičko-hemijskih metoda u IC dalekom i bliskom dijapazonu”, Zbornik radova XXXIV ETAN, sv. IX, str.11-17, Zagreb 1990.
 • Srećković M., Drifford M., Dalbiez J.P., D.Mamula-Tartalja. et al., “Uticaj širine lasera na tehniku rasejanja putem izbijanja fotona i njegova primena u tehnici i prirodnim naukama”, ETAN u pomorstvu, str. 412-415., Zadar, 1989.
 • Lazarević N., Srećković M., Radojević B., D.Mamula-Tartalja., “Neki aspekti primene radioaktivnih izotopa u veterinarskoj medicini i industriji uopšte”, Jugoslovensko savetovanje zaštita životne sredine u procesnoj industriji, str. 365-369., Dubrovnik, 1989.
 • D.Mamula-Tartalja, B.Kuzmanović, S.Bojanić, I.Radisavljević, N.Ivanović, Calculations of optical properties of some molecules suitable for coating of nanoparticles for biological applications, Opt Quant Electron (2016) 48: 241. doi:10.1007/s11082-016-0513-2
 • Žižić O., Srećković M., D.Mamula-Tartalja. et al., “Neke transportne osobine polumagnetnih poluprovodnika”, JUKEM, str.1089-1094., Split, 1988.
 • Jordanović B., Srećković M., Lazarević N., Mioč U., D.Mamula-Tartalja. et al., “Kvalitativna, kvantitativna i higijenska merenja kravljeg mleka uz primenu IC spektroskopije”, JUKEM, str.1081-1087., Split, 1988.
 • Srećković M., Radulović S., Ivanović Lj., Savićević B., D.Mamula-Tartalja. et al., “Uticaj mikrotalasnog zračenja na humane ćelije i bakterije putem metoda laserske anemometrije i korelacione spektroskopije”, Zbornik radova XXXII ETAN, sv. XI, str. 163-172, Sarajevo,1988.
 • D.Mamula-Tartalja, Srećković M., Radulović S. et al., “Primena spektroskopije sa klasičnim izvorima i kvantnim generatorima na savremene probleme”, Zbornik radova XXXII ETAN, sv. XI, str. 155-163, Sarajevo, 1988.
 • M.Srećković, S.Radulović, B.Savićević, V.Šijački,
 • D.Mamula-Tartalja....., “Primena korelacionih metoda u odredjivanju morfoloških i dinamičkih parametara mikroorganizama”, Zbornik radova XXXI ETAN, sv.XI, str 35-42, Bled, 1987.
 • Radulović S., Srećković M., Ivanović Lj., Popović Z., D.Mamula-Tartalja. et al.,” Interakcija kvantnih generatora vidljivog i IC dijapazona sa sistemom mikroorganizama”, Zbornik radova XXXI ETAN, sv. XI, str. 43-49, Bled, 1987.
 • Srećković M., Radulović S., Savićević B., Šijački V., D.Mamula-Tartalja. et al., “Primena korelacionih metoda u odredjivanju morfoloških i dinamičkih parametara mikroorganizama”, Zbornik radova XXXI ETAN, sv. XI, str. 35-42, Bled, 1987.

Пројекти:

 • Пројекат Министарства науке Републике Србије "Производња нано-прахова оксида гвожђа погодних за примену у медицини", евиденциони број 451-01-00065/2008-01/70, 2008-09
 • Пројекат републичког фонда науке Србије "Микроелектроника", 1988.

Књиге и скрипте:

 • Витомир Милановић, Даница Мамула Тартаља, Татјана Кеча, Физика, Збирка решених испитних задатака, Виша техничка ПТТ школа Београд, Београд 1999.
 • Витомир Милановић, Даница Мамула Тартаља, Основи електротехнике, збирка испитних задатака, Виша техничка ПТТ школа Београд, Београд 1997.