др Александар Сугарис | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Александар Сугарис 

др Александар Сугарис
 •  Звање:професор струковних студија
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом „Модел за процену ефикасности избора технологија дигиталне телевизије“ одбраниo на Електротехничком факултету Универзитета у Београду под руководством проф. др Ирини Рељин.

Магистарски рад под називом “Примена асинхроног трансфер мода у дигиталним сателитским мрежама” одбраниo на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2000.године, под руководством проф. Др Зорана Петровића.

Дипломирао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1995. године.

 Кретања у служби

Од 2020. до 2021. године био је члан Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (од 2019. године Висока ICT је Одсек у оквиру Академије).

Од 2017. до 2019. године обављао функцију Председника Савета који је орган управљања Високе ИЦТ школе.

Од 2012. до 2015. године био је на месту Директора Високе ИЦТ школе као орган пословођења.

Од 2009.године са пуним радним временом прво као предавач, а од 2012. године са звањем професора струковних студија за област Електротехника и рачунарство, ужа област Телекомуникације, ради у Високој ИЦТ школи где је и тренутно запослен. Ради на предметима из области видео система, мултимедијалних мрежа и комуникација, као и развоја/менаџмента производа. Током рада у Високој ИЦТ школи, за потребе Министарства телекомуникација, процењивао (израчунавањем) почетне аукцијске цене за јавно надметање мобилних оператора за коришћење радио фреквенција у опсегу 791-821/832-862 MHz за 4G (LTE) за територију Србије, при чему је прорачун базирао на моделу који је развио на претходном пројекту техно-економске анализе ефикасности искоришћења дигиталне дивиденде подржан од стране Министарства науке. Као ментор, или члан комисије за одбрану завршних радова, у Високој ИЦТ школи учествовао је у великом броју мастер/специјалистичких и дипломских радова. Радио је и као члан Комисија за маркетинг, затим за сарадњу са привредом као и за обезбеђење квалитета.

Од 2008 - 2009 - хонорарно радио у Високој школи струковних студија за Информационе и Комуникационе Технологије на основним и специјалистичким студијама

Од 2004 - 2009 - године радио у TeleGroup д.о.о. Београд, (TeleGroup је систем интегратор у области информационо-комуникационих технологија и ради у региону Западног Балкана, при чему обезбеђује комплетна решења за ICT, пројектује, имплементира и одржава жичне и бежичне приступне и транспортне мреже, приватне/корпоративне мреже и интегрисане системе за видео надзор) као Business Development and Technical Marketing Services Manager на увођењу напредних технологија у понуду компаније и иницирање нових идеја у пословању. У том периоду повремено држао предавања по позиву на Електротехничком факултету у Београду за студенте завршних година (теме: дигитална телевизија DVB, алгоритми компресије, WiMAX, мултимедијални бежични системи преноса).

Од 2002 - 2003 - учествовао на пројекту Европске Уније реструктурирања Радио Телевизије Црне Горе кроз предавања и едукацију запослених за област Digital Broadcasting Transition.

Од 2002 - 2004 - радио у РТС – Радио Телевизија Србије, на позицији Project Manager и одговоран за развој стратегије и управљање пројектом планирања и имплементације напредних сателитских сервиса, микроталасне комуникационе мреже и дигиталног емитовања ТВ програма.

Од 2000 - 2002 - радио у B2C2 Incorporated, London (B2C2 Inc, америчка компанија за развој нових технологија) као European Technical Support Manager за IP/DVB производе са функцијом - техничка подршка највећим клијентима и партнерима на територији Европе и играње улоге техничког интерфејса ка развојном центру у Америци.

Од 1995 - 2000 - године радио у РТС – Радио Телевизија Србије у сектору за развој са основним задатком - прелазак са аналогног на дигитални систем обраде сигнала и транспорта. Као R&D Engineer радио на системима компресије, сателитским, микроталасним приступним и радио-релејним мрежама.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

Током каријере усавршавао се кроз курсеве за области и за пројекте на којима је радио, као на пример:

 • Digital Satellite News Gathering System, Advent Communications, London (1998);
 • Дигитални радио-релејни уређаји и пратећа опрема, Institut IMTEL (1999);
 • Internetworking with MS TCP/IP, London ICT school (2000);
 • IP over DVB system and PCI/USB receivers, B2C2, London (2001);
 • IEEE 802.16e standard, Alvarion, Israel (2005);
 • WiMAX radio planning, IQPC, Berlin (2006);
 • WiMAX business strategies, IIR, Prague (2007);
 • VoIP Media Gateways, Audiocodes, Israel (2008);
 • Рецензент радова за објављивање на међународним конференцијама Телфор (Београд), Инфотех (Јахорина), International Conference on Electrical and Electronics: Techniques and Applications EETA (Тајланд), International Conference on Computer Science, Engineering and Information Technology CSEIT (Аустралија), International Conference on Electronics, Communications and Networks CECNet (Јапан).
 • Član udruženja Društvo za telekomunikacije (DT), Ujedinjeni televizijski eksperti (UTE).

Међународни часописи са импакт фактором:

 • A. Sugaris, I. Reljin, “DVB-T2 Technology Improvements Challenge Current Strategic Planning of Ubiquitous Media Networks,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol. 2012, 2012:52. (M23)
 • A. Sugaris, I. Reljin, “Digital broadcasting techno-economic efficiency simulation model”, Electronics and Electrical Engineering MagazineISSN 1392 – 1215, Vol. 17, No 3. (109), pp 109-114, 2011. (M23)
 • Радови су цитирани у међународним часописима укључујући и оне са импакт фактором, као и на међународним конференцијама у зборницима радова. Поред тога, радови су цитирани и у патентима технолошких компанија и водећих произвођача опреме за дигиталну телевизију.

Међународни часописи:

 • .

Домаћи часописи:

 • I. Reljin, A. Sugaris, “DVB-T2”, Telekomunikacije, RATEL, Broj 04, pp 9-20, Beograd, Novembar 2009. (M53)

Зборници међународних конференција:

 • A. Sugaris, “Technologies efficiency simulations for broadcasting networks”, Proc. 20th International Conference Telecommunications Forum TELFOR 2012, pp 1307-1314,Belgrade, November 2012.
 • I. Reljin, A. Sugaris, “DVB Standards Development”, Proc. 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS’09, pp 263-272,Nis, October 2009.
 • A. Sugaris, “BWA networks implementation from 3.4 to 3.8 GHz and applied services”, Proc. 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS’05, Workshop, pp 120-134, Nis, October 2005.
 • A. Sugaris, “’The chicken and the egg’ – where is the major problem linked with DTT introduction in the Eurasian area. In the investment costs or in the viewers following (receiver costs)”, Proc. CeBIT Broadcast, Cable & Satellite Conference, pp 54-61, Istanbul, 17 – 19 October 2002.
 • A. Sugaris, T. Divjak, M. Topalović, Z. Petrović, “One Proposal for Introduction of New Interactive Services Over Satellite for Developing Countries”, Proc. International Broadcasting Convention IBC2000, Session 5.1: Networks, Management, Control, Amsterdam, 8 – 12 September 2000.
 • A. Sugaris, T. Divjak, Z. Petrović, M. Topalović, “Possibility for Efficient Use of Transponders Frequency Bandwidth within TV Signal Transmission”, Proc. 4th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS’99, vol. 1, pp. 64-67, Nis, October 1999.
 • A. Sugaris, Z. Petrović, T. Divjak, “A Broadband Access Systems Using Satellite Networks”, Proc. International Conference on Communication Technology ICCT’98, Beijing, October 1998.
 • T. Divjak, A. Sugaris, “Introduction of New Services in FSS Applying Modern Modulation Techniques for Broadcasting Purposes”, Proc. 3rd International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS’97, vol. 2, pp. 491-494, Nis, October 1997.
 • A. Sugaris, F. Presetnik, “Multichannel Video Distribution System - EM Wave Propagation and Operating Principle”, Proc. 3rd International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS’97, vol. 2, pp. 700-703, Nis, October 1997.
 • T. Divjak, A. Sugaris, “MMDS - Great Opportunity for New Services”, Proc. 3rd International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS’97, vol. 2, pp. 704-707, Nis, October 1997.
 • F. Presetnik, A. Sugaris, “MVDS – Multichannel Broadband System for Connecting Remote CATV Networks”, Proc. 3rd International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS’97, Workshop, pp. 166-173, Nis, October 1997.

Зборници домаћих конференција:

 • I. Reljin, A. Sugaris, “Modeliranje procesa izbora tehnologija digitalne televizije,” Zbornik radova XXIX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2011, pp. 279-286, Beograd, 6. i 7. decembar 2011
 • A. Sugaris, Z. Drčelić, “Savremeni koncept bežičnog komunikacionog sistema za buduće potrebe EPS-a”, 27. Savetovanje Jugoslovenskog nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže CIGRE - JUKO CIGRE, Zlatibor, Jun 2005.
 • A. Sugaris, “Grad pod video nadzorom – Čačak, Bežična pristupna mreža u funkciji sistema za video nadzor”, Prva nagrada Diskobolos u organizaciji Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije JISA, za najveće godišnje IT dostignuće u oblasti Upravljanja za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, Decembar 2004.
 • A. Sugaris, “Predlog rešenja za višenamenski radio relejni transportni sistem za potrebe napajanja širokopojasnih bežičnih pristupnih mreža”, Telekom Srbija Konferencija, Palić, Maj 2004.
 • A. Sugaris, T. Divjak, Z. Petrović, “Analiza performansi ATM sloja i sloja satelitske veze”, Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama YUINFO2000, Kopaonik, Mart 2000.
 • A. Sugaris, T. Divjak, Z. Petrović, “Prenos video aplikacija preko satelitske ATM mreže”, Naučno stručni skup Informacione tehnologije IT2000, Žabljak, Februar 2000.
 • A. Sugaris, T. Divjak, Z. Petrović, “MMDS u mreži za pristup LEO satelitskog sistema”, Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama YUINFO’99, Kopaonik, Mart 1999.
 • A. Sugaris, Z. Petrović, T. Divjak, “LEO i širokopojasni sistemi prenosa”, Naučno stručni skup Informacione tehnologije IT’99, Žabljak, Februar 1999.
 • A. Sugaris, Z. Petrović, T. Divjak, “Širokopojasni prenos multimedija servisa preko satelita”, Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama YUINFO’98, pp. 329-334, Kopaonik, Mart 1998.
 • A. Sugaris, Z. Petrović, T. Divjak, “ATM preko satelitskih mreža”, 5. Telekomunikacioni forum TELFOR’97, pp. 36-39, Beograd, Novembar 1997.
 • T. Divjak, A. Sugaris, “Pristup Internetu velikim protokom korišćenjem MMDS”, Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijamaYUINFO’97, pp. 223-226, Brezovica, April 1997.
 • F. Presetnik, A. Sugaris, “Prostiranje EM talasa u propusnim opsezima koje koriste mikrotalasni višekanalni televizijski sistemi”, 41. Konferencija Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN’97, vol. 2, pp. 450-453, Zlatibor, Jun 1997.
 • F. Presetnik, A. Sugaris, S. Pljakić, “Prenos multimedijalnih servisa preko interaktivnog integrisanog satelitsko-kablovskog sistema”, VI Naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija SNTI’96, Kotor, Jun 1996.
 • A. Sugaris, F. Presetnik, “Digitalni prenos TV signala preko satelita i kroz kablovski distribucioni sistem”,40. Konferencija Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN’96, vol. 2, pp. 209-212, Budva, Jun 1996.
 • F. Presetnik, S. Pljakić, A. Sugaris, “Pravci razvoja kablovskih distribucionih sistema”, 3. Telekomunikacioni forum TELFOR’95, pp. 673-676, Beograd, Decembar 1995.

Пројекти:

 • 2019 - 2021 SpaceHub пројекат фондације Serbian Case for Space - окупљање свемирске заједнице у Србији и подршка креирању комерцијалних услуга и производа на бази свемирских технологија.
 • 2012 - 2014 TEMPUS projekat, Vizuelna Matematika: Eksperimentalno obrazovanje u matematici kroz vizuelnu umetnost, nauku i zabavne aktivnosti. U saradnji 8 ustanova Evrope: University of Jyväskylä, Sint-Lucas School of Architecture, Eszterházy Károly College Eger, Hungary, University of Applied Arts Vienna, Visoka ICT škola, Univerzitet Novi Sad, Matematički institut SANU, Metropolitan Univerzitet
 • 2009 - 2012 Analiza frekvencijskog spektra, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbija – tehno-ekonomska analiza efikasnosti iskorišćenja digitalne dividende.
 • 2008 - 2009 VoIP Pilot Projekat za Telekom Srbija – planiranje i implementacija telefonskog servisa u paketskoj komutaciji za poslovne korisnike upotrebom AudioCodes VoIP sistema.
 • 2006 - 2007 WiMAX Pilot Projekat za Telekom Srbija – planiranje i implementacija širokopojasne bežične pristupne mreže upotrebom Alvarion BreezeMAX sistema.
 • 2004 - 2005 Bežična pristupna mreža BK televizije za IP video streaming – planiranje i implementacija. (видео надзор апликација - https://www.youtube.com/watch?v=LjkoRzmgniY )
 • 2004 IP/MPLS mreža Telekoma Srbije i Telekoma Srpske – Planiranje okosnice i pristupne mreže Class 4 Softswitch i Media Gateways za tranzitnu centralu Beograd 2 u paketskoj tehnologiji (Juniper, Cisco, Italtel).
 • 2002 - 2004 DVB-T Pilot Projekat RTS – planiranje i implementacija digitalno emitovanog televizijskog programa upotrebom DVB-T standarda uključujući i unapređenje mikrotalasne distributivne mreže RTS. (предности дигитализације - https://www.youtube.com/watch?v=zgG8kSrKGWI&feature=youtu.be и почеци дигитализације - https://www.youtube.com/watch?v=JV-UzQFP7fk&feature=youtu.be )
 • 2002 RTS projekat - planiranje širokopojasne satelitske platforme za distribuciju multimedijalnog sadržaja preko satelitskog transpondera.
 • 2000 - 2002 DVB Project – aktivni član tehničkog i komercijalnog modula kao i posebnih podgrupa za kreiranje standarda.
 • 1998 RTS projekat -Simulcast (analogni i digitalni TV signal) istovremeni prenos preko satelita upotrebom DSNG sistema - planiranje i implementacija, TV prenosi sa Svetskog prvenstva u fudbalu (Francuska), Godišnja Nagrada RTS za inovaciju - realizacija uvođenja mobilne satelitske stanice
 • 1997 RTS projekat - planiranje MMDS i MVDS sistema za prenos TV signala i multimedija servisa.
 • 1996 – 1997 RTS i Sagem SA, projekat – planiranje i implementacija prenosa MPEG/DVB digitalnog TV signala preko analognog RR komunikacionog sistema
 • 1995 RCUB i RTS projekat – projektovanje satelitskih veza za potrebe Internet provajdera upotrebom VSAT opreme i EUTELSAT satelitskog servisa.

Књиге и скрипте:

 • A. Sugaris, 5G Edge-Based Video Surveillance in Smart Cities, u 5G Multimedia communication: Technology, multiservices and deployment, urednici Z. Bojković, D. Milovanović i P. Fowdur, CRC Press, ISBN: 978-0-367-17850-5, pp. 299-320, Florida, USA, 2020.
 • A. Sugaris, F. Presetnik, Algoritmi i standardi kompresije signala, u Kablovska televizija, urednik F. Presetnik, pp. 143-156, Beograd, RTS, 1996.
 • F. Presetnik, V. Fidler, A. Sugaris, Z. Milisavljević, Sistemi prenosa i terminalna oprema, u Kablovska televizija, urednik F. Presetnik, pp. 163-208, Beograd, RTS, 1996.