Процедура за исписивање из Школе | | Одсек Висока ICT школа

Процедура за исписивање из Школе  

За исписивање из Школе студент Студентској служби подноси индекс, доказ о уплати трошкова исписивања (испис се плаћа 2200 динара, број жиро рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Трошкови исписивања из Школе, позив на број 2-број-индекса), као и потврду из библиотеке да се раздужио са књигама. Радно време библиотеке можете погледати на страници http://www.ict.edu.rs/sluzbe-skole/biblioteka
 
Након завршене процедуре исписивања студенту се враћа оригинал документација (сведочанства свих завршених разреда средње школе, диплома о завршном, односно матурском испиту, извод из матичне књиге рођених), поништен индекс, Уверење о положеним испитима и исписница.
 
НАПОМЕНА: Уколико је студент спречен да се испише лично, могуће је да поступак исписивања изврши друга особу уз потписано пуномоћје.