Гостујуће предавање - Вељко Рајковић, Software Developer и Team Lead у Vicert-u | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Гостујуће предавање - Вељко Рајковић, Software Developer и Team Lead у Vicert-u 

У понедељак 12. фебруара 2024. године, Вељко Рајковић, алумниста Одсека са студијског програма Интернет технологије, одржао је у Високој ICT школи гостујуће предавање. Вељко је запослен у компанији Vicert више од 4 године, тренутно на позицији Software Developer и Team Lead.

Путем теме предавања, "Рад у привреди, процес регрутације и свакодневне активности на позицији програмера", Вељко се осврнуо на своје почетке као интернисте у Vicert-u и поделио је своја прва искуства рада у тиму. Говорио је о недељним састанцима са клијентима и шта наши студенти, а будући запослени, могу да очекују (у погледу начина остваривања таскова и решавања потенцијалних проблема). Затим се осврнуо на делегирање задатака као Team Lead и разне time management ситуације са којима се сусреће (као нпр. шта се дешава када клијент зада рок, а чланови тима лоше процене време које је потребно да би се испунио задатак у очекиваном року). Говорио је о ткз. „Scrum master-u“ као агилном начину рада који помаже појединцу да брже и лакше одговори на промену потреба клијената, и са те стране је посебно нагласио значај развијања „soft skills“ вештина код програмера. Споменуо је и рад са страним клијентима и начину превазилажења потенцијалних језичких баријера. Осврнуо се и на свој рад као интервјуера: која питања треба избегавати да се постављају на интервјуима, како се најбоље припремити за разговор и на шта треба обратити посебну пажњу.

Друга половина предавања је била посвећена одговарању на многобројна питања студената, као што су:

  • „Колико je знањa потребно да би се постаo Team Lead?“
  • „Да ли Team Lead решава конфликтне ситуације на радном месту?“
  • „Како изгледа рад са данашњим млађим генерацијама?“
  • „Која је тежина задатка којa може да се очекује на интевјуу у Vicert-u?“
  • „Шта је нешто што може да нас издвоји на интервјуу од осталих кандидата?“
  • „Како интервјуери процењују „жељу за радом“, онда када неко нема искуства у раду?“
  • „Да ли препоручујете више рад у канцеларији или remote рад?“
  • „За коју вештину сматрате да је најбитнија за обављање посла поред програмирања?“

Студенти су били задовољни конкретним одговорима и саветима, на чему се још једном захваљујемо колеги Вељку Рајковићу.

Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic Gostujuće predavanje Veljko Rajkovic