Наши наставници на конференцији PHOTONICA 2017 | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Наши наставници на конференцији PHOTONICA 2017 

PHOTONICA 2017

Наши наставници, др Даница Мамула Тартаља и мр Никола Славковић, учествовали су на конференцији PHOTONICA 2017 - International School and Confernce on Photonics, која је одржана у периоду 28.8-1.9. 2017. године у просторијама САНУ у Београду. Наши наставници су успешно представили свој рад "One Approach to Laser Scanning Problems for Improvement Road Condition Diagnostics".

На овој међународној конференцији су представљена достигнућа у једној од тржишно најинтересантнијих области физике која велику примену налази у савременим телекомуникацијама. Најновија истраживања у овој области су презентована кроз 20 предавања и девет извештаја о раним фазама истраживања, а учествовали су и представници компанија. Представљена су 174 нова резултата из области фотонике као што су: биофотоника, оптички материјали, ласерска спектроскопија и метрологија, ултрабрзи оптички феномен, оптички метаматеријали, и друге.