. | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

# Развој компетенција наших студената у складу са трендовима у пословном окружењу

Одсек Висока ICT школа је скоро 20 година локална Сisco академија и припрема полазнике за најпознатији и најтраженији индустријски сертификат из мрежних технологија. Кроз CCNA програм студенти добијају широк спектар знања из ИТ света везан за мрежне технологије и бивају оспособљени за дизајнирање, имплементацију и одржавање мањих и средњих рачунарских мрежа. 

Програм нуди теоријску и практичну обуку на савременим мрежним уређајима и реализује се уз помоћ наших инструктора и употребом мултимедијалних садржаја у оквиру Cisco Network Acadеmy програма. Лабораторија садржи и комплетну опрему за каблирање локалних мрежа и мерење карактеристика каблиране мреже.

Као инструктори CCNA програма, нашим наставницима су доступни и едукативни материјали великог броја других Cisco курсева што им даје могућност да се континуирано стручно едукују, да прате трендове у ИТ свету и мрежним технологијама и да стечена знања имплементирају у редовној настави.  

Одсек Висока ICT школа се може похвалити и да је прва МикроТик академија у Србији. Наши наставници су сертификовани MTCNA инструктори који су стекли неколико Микротик сертификата из области рачунарских мрежа, рутирања, бежичних рачунарских мрежа, traffic control-a (MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE). Захваљујући томе, већ седам генерација студената је имало прилике да прође обуку у оквиру MTCNA курса, стекне индустријски међународно признат MTCNA сертификат, као и додатна стручна знања из области мрежних технологија.

SAP (Systems Applications and Products) је једна од компанија која нуди ERP (Enterprise Resource Planning)  решења али она је и више од тога. Комбинујући различита подручја унутар било које организације, SAP систем омогућује реализацију међусобно повезаних акција које воде ка ефикасном управљању ресурсима, плановима и циљевима, обезбеђује интегрисање информација и садржаја различитих радних јединица, користећи мрежне процесе и неке методе рачунарске обраде.

Одсек Висока ICT је члан SAP University Alliances од 2020. године.  Захваљујући томе, наши студенти се на основним студијама, у оквиру редовне наставе, обучавају за рад у овом сету комплексних пословних апликативних решења која се користи у преко 20 хиљада компанија у преко 140 земаља широм света.

Висока ICT школа је један од оснивача FTTH удружења Србије. Удружење промовише FTTH (Fiber-To-The-Home) технологију, која потрошачима, компанијама и појединцима омогућава најбржу могућу доступност глобалних мрежа и сервиса, и тиме позитивно утиче на развој животног и радног окружења.

FTTH удружење Србије је основано 2017. године. Од свог оснивања до данас, наставници Одсека Висока ICT школа, који су чланови FTTH удружења Србије, су више пута учествовали као предавачи у оквиру серије стручних предавања у Савезу инжињера и техничара Србије, представили су FTTH удружење Србије на конференцији iSEC - паметни и сигурни градови, презентовали стручне радове на Телекомуникацоном форуму у Београду,  учествовали на FTTH Conference 2018. у Валенсији и успоставили контакте са FTTH council Europe и омогућили учлањење Удружења у FTTH council Europe

Чланови FTTH удружења Србије су АТУСС Београд, компаније Бит Пројект и Телефонија Брчко, као и већи број стручњака из компанија Телеком Србија, Telegroup, SBB кабловска телевизија, Кодар Енергомонтажа, Consen и Академије техничких струковних студија.

Захваљујући чланству у FTTH удружењу Србије, Одсеку Висока ICT школа  је обезбеђен eксклузиван приступ детаљним студијама, тржишним подацима и извештајима аналитичара, eдукација у области FTTH технологија и стручна афирмацијa, могућност глобалног повезивања са стручњацима и компанијама из области FTTH технологија и учешће на домаћим и међународним скуповима.

 

# Наш начин рада је стално унапређивање и развијање знања. 

Посвећен рад у области брзих технолошких промена подразумева:

  • константно праћење научне и стручне литературе,
  • учествовање на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству,
  • сарадњу са експертима и еминентним организацијама и

представља основу за развој младих стручњака у складу са трендовима у пословном окружењу.

Усвојена знања су применљива и конкурентна, а студенти едуковани да концепт целоживотног учења прихвате као стил живота кроз непрекидни процес развоја и напредовања.

На студијском програму Интернет технологије студенти се оспособљавају за: израду и дизајнирање wеb сајтова, програмирање wеb апликација, програмирање десктоп апликација, програмирање апликација за мобилне уређаје (iOS и Андроид), тестирање софтвера, администрирање Linux сервера, администрирање Windows сервера, пројектовање и одржавање база података као и администрирање рачунарских мрежа.

На студијском програму Комуникационе техологије студенти стичу вештине програмирања апликација у iOS оперативном систему, као и програмима Python и C, администрирања Windows и Linux оперативних система, рад у мултимедијалним програмима за обраду видео садржаја и слика, конфигурације мрежних уређаја, оптичких и бежичних сензорских мрежа, пројектовање рачунарских мрежа.

Банкарство и пословна информатика је студијски програм који обједињује знања и вештине из области: финансијске анализе (билансне и рацио анализе), израде студијa случаја, пословног маркетинга, е-пословања, SAP аналитике, анализе и визуелизације података, рада са базама података и администрирања рачунарских система.

На студијском програму Поштанско-логистички системи студенти имају прилику да науче бројне методе и алгоритме којима се врши оптимизација кретања материјала, информација и људи и овладају знањима из области планирања, организације, управљања и контроле пословних процеса кроз развој и имплементацију нових технологија. Стицање инжењерског звања подразумева и знање о прикупљању, обради и анализи података о обиму услуга, робним и поштанским токовима. Посебан део практичне наставе подразумева и рад у ПостТИС/ Интранет мрежи ЈП Пошта Србије и пословању помоћу SAP решења.

Студијски програм мастер студија Мрежно и софтверско инжењерство омогућује надоградњу стручних знања и вештина у областима планирања, пројектовања и одржавања мрежних рачунарских система и инфраструктуре, имплементације безбедносних решења за мрежне системе, Cloud администрирања, мрежног програмирања, имплементације мрежа нове генерације, система видео надзора, бежичних мрежа.