. | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

# Руководилац студијског програма је лице за сва студентска питања

Сваки студијски програм има руководиоца студијског програма. Студенти се могу обратити руководиоцу студијског програма у случају било каквих недоумица, недостатка информација или појашњења правила и процедура која омогућавају неометано остваривање студентских дужности, права и обавеза.

Као подршка томе, руководиоци студијских програма ће 05.02.2022. године у периоду од 11.00 до 12.30 часова организовати Отворена врата за све године студија појединачно где ће се одговорити на сва важна питања везана за упис наредне године студија, избор модула, праксу, завршни рад... јер студент нам је у фокусу.

Распоред реализације:

  • Прва година од 11.00 до 11.30 часова
  • Друга година од 11.30 до 12.00 часова
  • Трећа година од 12.00 до 12.30 часова

Параметри за приступ:

Meeting ID: 261 161 1947

Passcode: 156311

 

# Најновија стручна знања из области студијског програма

Студенти су у подстицајном окружењу отворени за интердисциплинарни приступ студирању настојећи да разумеју како се стечена знања међусобно повезују и какав утицај имају на локалном и глобалном нивоу. Они су подржани од стране наставника који су у перманентном процесу усавршавања и праћења научне и стручне литературе и који усмеравају развој младих стручњака у складу са трендовима у пословном окружењу, јер студент нам је у фокусу.