Atlantic група - мрежна опрема | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Atlantic група - мрежна опрема 

Atlantic група, једна од најпознатијих компанија у региону, донирала је вредну мрежну опрему Oдсеку Висока ICT школа.
Ова донација је помогла Одсеку да формира додатну лабораторију у којој ће наши наставници моћи на квалитетан начин да реализују практичну наставу из већег броја предмета из области рачунарских мрежа на основним и мастер студијама - Мрежни уређаји 2, Рачунарске мреже 2, Технике рутирања и Безбедност рачунарских мрежа су само неки од тих предмета.
Такође, стручан и посвећен наставни кадар Одсека Висока ICt школа ће имати прилике да донирану опрему искористи и у реализацији стручних курсева за ученике средњих техничких школа и на тај начин покажe будућим студентима све своје капацитете, и кадровске и технолошке.
На овај начин ће нашим наставницима, поред едукативних стручних материјала, бити доступна и разноврсна мрежна опрема, што ће им дати могућност да се континуирано стручно и практично едукују, да прате трендове у IT свету и мрежним технологијама и да стечена знања имплементирају у редовну настави.