Пријавно-бодовна листа студената по школском и материјалном услову који конкуришу за смештај у Установу Студентски центар "Београд" | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Пријавно-бодовна листа студената по школском и материјалном услову који конкуришу за смештај у Установу Студентски центар "Београд" 

Пријавно-бодовне листе студената по школском и материјалном услову који конкуришу за смештај у Установу Студентски центар "Београд" можете погледати у прилогу.

НАПОМЕНА: Рок за жалбе траје од дана објављивања прелиминарне ранг-листе до среде, 15.11.2023. године.