Конкурс за избор и радно ангажовање демонстратора за школску 2023/24. годину | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Конкурс за избор и радно ангажовање демонстратора за школску 2023/24. годину 

Конкурс за избор и радно ангажовање демонстратора за школску 2023/24. годину можете пронаћи на следећем линку.