Марија Јокић Целић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Марија Јокић Целић 

Марија Јокић Целић
 •  Звање:правник
 •  Емаил:

 Образовање

Завршила Правни факултет у Београду.

 Кретања у служби

Правник у школи

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 •  

Међународни часописи са импакт фактором:

 •  

Међународни часописи:

 • .

Домаћи часописи:

 • Svaki rad u novom li-u
 • др А. Савић , "Оперативни ризици у банкама", Задужбина Андрејевић, 2012.година, ISBN 978-86-525-0022-2.

Зборници међународних конференција:

 •  

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 •  

Зборници домаћих конференција:

 •  

Пројекти:

 •  

Књиге и скрипте:

 •  

Цитираност:

Рад:

Овде иде назив рада

је цитиран:

 1.