Витомир Радосављевић 

Витомир Радосављевић
 •  Звање:сарадник у лабораторији
 •  Емаил:

 Образовање

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду на одсеку Електроника, Аутоматика и Телекомуникације на смеру Телекомуникације 2005. године.

 Кретања у служби

Од октобра 2007 - Висока ICT школа – лабораторијски инжењер

2007 - Народна Банка Србије, Завод за израду новчаница и кованог новца; дирекција за одржавање машина и енергетику.

2006 – Средња техничка ПТТ школа - наставник електротехничке групе предмета.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Adobe training centre certificate for web design (Flash, Fireworks, Dreamweaver)
 • Adobe training centre certificate for graphic design (Illustrator, Photoshop, In Design)
 • Cisco CCNA Exploration kursevi 1 & 2 (“Network fundamentals” i “Routing protocols and concepts”)
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе
 • Електронска платформа за анализу и мониторинг хартија од вредности, компаније TeleTrader

Међународни часописи са импакт фактором:

 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019). Ambient Intelligence-Based Smart Classroom Model. Interactive Learning Environments. doi: 10.1080/10494820.2019.1652836 M(22)
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. , & Grgurovic, B.(2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286

Међународни часописи:

 • Vitomir Radosavljevic, Ana Savic, Facebook in a teaching process at ICT College Belgrade,, “Journal of International Scientific Publication: Education Alternatives” Volume 11, Part 2 - Bulgaria, 2013. ISSN 1313-2571

Зборници међународних конференција:

 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019). A Model of Adaptive Learning in Smart Classrooms based on the Learning Strategies. In 8th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning. Lisbon: Lusófona University. Retrieved from https://teraweb.org/wp-content/uploads/2019/06/TERA-International-Confer...
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Jelic, G. (2019). Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning. In 8th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning. Lisbon: Lusófona University. Retrieved from https://teraweb.org/wp-content/uploads/2019/06/TERA-International-Confer... Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning
 • Radosavljevic, S, Radosavljevic, V, & Grgurović, B, (2018). Mobile Augmented Reality as a method of presenting teaching content, Second International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, ITEMA 2018, November 8, 2018, Graz (М33)
 • Radosavljević, S., Radosavljević, V., Grgurović, B. & Jelić, G., (2018). Proširena realnost kao deo mobilnog učenja, Regionalna naučno-stručna konferencija "Infofest Pulse 2018" 25. Festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2018 30.09-06.10.2018. Budva, Crna Gora, pp 128-137, ISSN 2536-5665 - M33
 • S. Štrbac, B. Grgurovic, V. Radosavljević, „Augmented Reality and Mobile Learning“, XV International Symposium SymOrg 2016, Zlatibor, 2016.- M33
 • В. Радосављевић, Д. Мамула Тартаља, Г.Јелић, ILS learning style model and multimedia e-learning, XV Internatiolan Symposium SymOrg 2016, Zlatibor, Serbia, 2016. pp.312-317, (ISBN 978-86-7680-326-2), (М33).
 • А. Савић, V. Radosavljević, Н. Славковић, Improving the resting state efficiency of e-learning process by using web content, IIER 8th International Conference on Science, Innovation and Management (ICSIM), Saint Petersburg, Russian Federation, 2015. pp. 54-57,( ISBN: 978-93-82702-02-3), (M33).
 • Vitomir Radosavljevic, А. Савић: Facebook in a teaching process at ICT college Belgrade, Journal of International scientic publication: education alternatives – Bulgaria 2013., Vol. 11, part 2, pp.212-218, (Info Invest Ltd ISSN 1313-2571), (M33).
 • В. Радосављевић, Д. Певац: Implementation of informal e-learning methods of teaching and teaching processes, - The 8th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Romania, 2012., pp.544-549, (10.5682/2066-026X-12-087, ,Editura Universitara ISSN: 2066 - 026X print 2066 - 8821 online) (M33).
 • N. Kojić, G. Zajić, S. Čabarkapa, M. Pavlović, V. Radosavljević, B. Reljin, ”The Influence of the Feature Vector Content on the CBIR System Efficiency”, TELSIKS 2009, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Nis-Serbia, 7.-9. October 2009.

Зборници домаћих конференција:

 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, В. Радосављевић: Отварање података државне управе - државна управа у интересу свих грађана, XXXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2015. – M61
 • В. Радосављевић, Г. Јелић, С. Штрбац: Motivation and personality model as a representative factor of students studying habits, The Sixth International Conference on e-Learning (eLearning-2015), Belgrade, Serbia, 2015, pp.154-158, (ISBN:978-86-89755-07-7), (M63).
 • В. Радосављевић, Н. Вугделија: Друштвене мреже као web 2.0 алати у наставном процесу, XII International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-Jahorina, Босна и Херцеговина, 2013., (ISBN 978-99955-763-1-8 ), (M63).
 • В. РадосављевићВ. Радосављевић, Д. Певац: Literary method as a style of nonformal learning, The Third International Conference on e-Learning (eLearning-2012), Belgrade, Serbia, 2012, pp.156-160, (ISBN 978-86-912685-6-5) (M63).
 • В. Радосављевић, Н. Вугделија: "Друштвене мреже као web 2.0 алат у наставном процесу", INFOTEH®-JAHORINA 2013, Јахорина, 20-22. март 2013.
 • В. Радосављевић, Д. Певац, С. Штрбац: Б. Гргуровић: Impelentation of e-learning method of teaching in high vocational studies, The Second International Conference on e-Learning (eLearning-2011), Belgrade, Serbia, 2011. pp.1-5, 29-30, (ISBN 978-86-912685-7-2), (M63).

Цитираност:

Рад:

Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. & Grgurović B, (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286

је цитиран у:

 1. Grané, M., Tarragó, A., Gómez, R. S., (2019). Apps4CAV. Creación audiovisual con dispositivos móviles, Book, Publisher: Colección Transmedia XXI, ISBN: 9788409114115, May 2019.

Рад:

Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. & Grgurović B, (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286

је цитиран у:

 1. Mateus, J.C., Ramspott, S.A., Masanet, M.J.,Andrada, P., (2019). Dispositivos móviles en la educación superior: estado de la cuestión y percepción en las universidades españolas, In book: APPS4CAV, creación audiovisual con dispositivos móviles, Chapter: 6, Publisher: Learning, Media and social Interaction, Universitat de Barcelona.
 2. Tzima, S., Styliaras, G., & Bassounas, A. (2019). Augmented Reality Applications in Education: Teachers Point of View. Education Sciences, 9(2), 99. doi: 10.3390/educsci9020099