Никола Курбалија 

Никола Курбалија
  •  Звање:сарадник у лабораторији
  •  Емаил:

 Образовање

Специјалистички рад под називом „Примена трослојне хијерархијске архитектуре при изради пројектног задатка“ одбранио 2017. године на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду под руководством мр Марије Зајегановић.

2016. године завршио основне студије на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду, студијски програм Интернет технологије.

 Кретања у служби

Од 2017. ангажован на пословима сарадника у лабораторији у Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије .

Током два триместра школске 2016/2017. године обављао послове сарадника у лабораторији као студент демонстратор.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

  • MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer, 2018.
  • MTCNA - MikroTik Certified Network Associate

Зборници међународних конференција:

  • M. Mitić, M. Zajeganović, N. Kurbalija, S. Čabarkapa, M. Pavlović, “Web server security”,15th International conference on Risk and safety engineering, 16-18. January, 2020. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-6211-124-1
  • M. Zajeganović, N. Kurbalija, S. Čabarkapa, M. Pavlović, G. Zajić, “Simulating Internet of Things in Packet Tracer”, 6th International conference on Knowledge management and informatics, 13-14. January, 2020. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-6211-123-4
  • M. Zajeganović, G. Zajić, N. Kurbalija, M. Pavlović, S. Čabarkapa, “Encryption types overview”,14th International conference on Risk and safety engineering, 11-13. January, 2019. Kopaonik, Serbia, pp. 145-150, ISBN 978-86-6211-116-6, COBISS.SR-ID 327615751
  • M. Zajeganović, G. Zajić, N. Kurbalija, M. Pavlović, S. Čabarkapa, “Simulating computer networks with Mininet”, 5th International conference on Knowledge management and informatics, 8-9. January, 2019. Kopaonik, Serbia