Милена Весић 

Милена Весић
 •  Звање:сарадник у лабораторији
 •  Емаил:

 Образовање

Специјалистички рад, са темом "Интернет продавница - електронска куповина" одбранила на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије, у Београду 2010. године, под руководством мр Ненада Којића.

Основне студије, Интернет технологије, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд.

 Кретања у служби

2011 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Сертификат "Графички алати за планирање берзанског трговања", компаније TeleTrader d.o.o., мај 2017.
 • Сертификат "Развој мобилних апликација у финансијама", компаније TeleTrader d.o.o., мај 2017.
 • Сертификат "Савремена достигнућа техничке и фундаменталне анализе", Београдска берза, април 2017.
 • Сертификат "Развој софтверске start up апликације"
 • Сертификат “Attended the Adobe training course Photoshop CS6” центра за образовање Level 3, Београд.
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.
 • Сертификат Београдске берзе "Техничка и фундаментална анализа".
 • Сертификат „Савремени алати за праћење и анализу берзанског пословања” компаније TeleTrader d.o.o.
 • Сертификат „Напредне технике заштите инвеститора у IT индустрији” компаније TeleTrader d.o.o., март 2014.

Међународни часописи:

 • Goran J. Zajić, Milena D. Vesić, Ana M. Gavrovska, Irini S. Reljin, “Animation Content in Frame Analysis,” Telfor Journal, Vol. 8, No. 1,pp. 110-114, 2016. (ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online)),М52.

Зборници међународних конференција:

 • L. Lukic, M. Vesic, D. Nikitin, N. Kojić, "Comparative analysis of technology for web application", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 138-146, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • M. Vesic, L. Lukic, N. Mihajlovic, N. Kojić>, "Modern concepts and innovations of java script in accordance with ecma script version 5, 6 and 7", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 41-48, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • M. Vesić, G. Zajić, N. Kojić, A. Gavrovska, "WEB VISUAL SEARCH USING RE-RANKING METHOD AND NEURAL NETWORK MACHINE LEARNING", 5th International Conference IcETRAN 2018, pp. 817-821, ISBN 978-86-7466-752-1,11-14.06.2018., Palić. (M33)
 • M. Vesić, G. Zajić, N. Kojic, "Web content mining improvement using multifractal analysis", Proc. of International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017, pp. 41-46, ISBN 978-86-80194-08-0, Budapest, October 26, 2017. (M33)
 • Milena D. Vesić, Goran J. Zajić, Ana M. Gavrovska, “CBIR System with Relevance Feedback using Hölder exponent”, 13th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2016, 22-23 November 2016, Belgrade, pp. 25-28. ((07SS1.6), Publisher: IEEE, IEEE Catalog Number: CFP14481-CDR. ISBN: 978-1-4799-5886-3, Print ISBN: 978-1-4799-5887-0, doi: 10.1109/NEUREL.2014.7011449), (M33)
 • G. Zajić, M. Vesić, A. Gavrovska, I. Reljin, “Animation Frame Analysis”, 23nd Telecommunications forum TELFOR 2015, Serbia, Belgrade, November 24-25, 2015, (M33)

Зборници домаћих конференција:

Књиге и скрипте:

 • Н. Којић, М. Весић, Практикум из web технологија, Висока ICT школа, Београд, 2016. (181 страна) ISBN 978-86-88245-25-8
 • М. Весић, А. Савић, Н. Којић, Практикум за интегрисано банкарско пословање, Висока ICT школа, Београд, 2015. (91 страна) ISBN: 978-86-88-245-22-7.
 • Н. Којић, Милена Весић, Практикум за web програмирање, Висока ICT школа, Београд, 2013. (227 страна) ISBN 978-86-88245-13-5 .