Јелена Милутиновић 

Јелена Милутиновић
 •  Звање:наставник вештина
 •  Емаил:

 Образовање

Дипломирала на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 2007. године.

 Кретања у служби

2007 – данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Учесник у ''Радионици о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством Европске уније и одрживости у области поштанских услуга'' у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд. 22-23. април 2010. годинеli>

Међународни часописи:

 • Milutinovic J, Radojicic V, (2016) The importance of forecasting in the process of developing a new postal service, International journal for traffic and transport engineering, 6(4), 474-494p, DOI: 10.7708/ijtte.2016.6(4).09
 • Grgurovic B., Strbac S., Milutinovic J., Popovic M. (2015). Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city, Transport Problems, 10(1), 17-22, ISSN 1896-0596, http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=189...
 • Štrbac, S, Grgurović, В, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120. DOI:10.12691/jbe-2-5-2, http://pubs.sciepub.com/jbe/2/5/2

Зборници међународних конференција:

 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуровић, Примена Internet of Things у поштанском саобраћају, Регионална научно-стручна конференција ИНФОФЕСТ 2017, 24. Фестивал информатичких постигнућа, 24-30.9.2017, Будва - M33
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуpовић, Славица Радосављевић, Мирјана Поповић, Одрживост поштанских услуга у руралном подручју и њихов значај за регионални развој, SYM-OP-IS 2017, XLIV симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 2017 - M33
 • J. Milutinovic, B. Grgurovic, S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements“, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Postal-logistical subsystems functioning as e-commerce”, VII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2015. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city”, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2014. – M33
 • S.Štrbac, B.Grgurović, J.Milutinović, "Using mobile technologies in fostering the devolopment of postal services", XIV International symposium SymOrg 2014, Zlatibor, 2014.- M33
 • Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Ј. Милутиновић, "The characteristics of services as a reason of demand in postal technology", 13th International conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2010, Belgrade, 2010, pp. 546-552.

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 • Д. Марковић, Ј. Милутиновић, Ђ. Поповић: Одрживост концепта поштанске услуге у руралним областима, XXXVI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2018. – M61
 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Улога и значај поштанских услуга за развој и одржавање локалних заједница, XXXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2016. – M61

Зборници домаћих конференција:

 • Ј. Милутиновић, Б. Гргуровић, С. Штрбац: „The innovative concept of addressing as a means to developing new business models of postal operators“, SYM-OP-IS 2016, XLIII симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 2016
 • Ј. Милутиновић: „Значај прогнозирања у процесу имплементације нове услуге“, XLII симпозијум о операционим истраживањима SymOpIs2015, 2015
 • Ј. Милутиновић: „Oптимизација рада експрес и курирске службе“, XL симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2013, Златибор, 2013.
 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Предлог модела за оптимизацију интегрисаног сервиса електронске трговине и доставе, XXXI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2013.
 • А. Савић, Г. Зајић, Ј. Милутиновић, „Моделовање оперативних ризика применом модификоване логистичке регресије“, SymOpIs2010, XXXVII симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 21-24 септембар, 2010.
 • Ј. Милутиновић, М. Поповић, Г. Вујичић, В. Малешевић “Утицај Интернета на пословно окружење”, IX међународна конференција Е-трговина 2009, Палић, 2009

Књиге и скрипте:

 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J. Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2015. (152 strane) ISBN 978-86-88245-23-4

Цитираност:

Рад:

Štrbac. S, Grgurović B, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. Budziewicz-Gu­lecka, A., Czaplewski, M., & Drab-Kurowska, A. Integracja sektorowa wybranych europejskich rynk w pocztowych i telekomunikacyjnych. edu-Libri, Kraków–Legionowo 2018. https://pdf.helion.pl/e_0z28/e_0z28.pdf