др Мирослава Игњатовић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Мирослава Игњатовић 

Miroslava Ignjatovic
 •  Звање: виши предавач
 •  Емаил:

 Образовање

Докторат одбранила на Електротехничком факултету у Београду, модул Софтверско инжењерство.

Дипломирала на Електротехничком факултету у Београду, одсек Рачунарска техника и информатика.

 Кретања у служби

2023 - сада -   АТУСС, Висока ICT школа – Beograd, виши предавач

2022 - АТУСС, Висока ICT школа – Beograd, предавач без радног односа

2020 - 2022 - DATEO Consultancy B.V. - Амстердам, истраживач/консултант

2009 - 2019 - Висока ICT школа – Beograd, лабораторијски инжењер

2008 - 2009 - Intertalk International B.V. - Амстердам, инжењер софтвера

2006 - 2008 - KLM Royal Dutch Airlines – Schiphol-Rijk, инжењер софтвера

2005 - 2006 - Twigger International - Амстердам,, инжењер софтвера

2000 - 2005 - Anox Technologies B.V. – Амстердам, инжењер софтвера

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Oracle Academy сертификован инструктор за курсеве: ”Databаse Design and Programming with SQL”, “Database programming with PL/SQL”, “Java fundamentals”
 • Sun Certified Enterprise Architect for J2EE platform, technology exam
 • Sun Certified Web Component Developer for J2EE platform, Enterprise Edition 1.4
 • Sun Certified Java Programer for J2EE platform, Standard Edition 5
 • Object Oriented Analysis and Design using UML, Twice NL
 • Core webservices for J2EE Developers, Twice NL
 • J2EE Web Applicaties with Servlets, JSP,Tags and Struts, Twice NL

Међународни часописи са импакт фактором:

 • M. Ignjatović, I.Tartalja, “A Constructive Heuristic for Automated Parallel Tests Assembly”. Int. J. Softw. Eng. Know., International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2022, ISSN:0218-1940, М23, IF(2020)=1.470, DOI: 10.1142/S0218194022500152
 • M.Ignjatović, D.Bojić, I.Tartalja, “A survey on problem formulations and (meta)heuristic-based solutions in automated assembly of parallel test forms”, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2021, ISSN:0218-1940, М23, pp. 1171-1212 IF(2020)=1.470, DOI: 10.1142/S0218194021500376

Међународни часописи:

 • M.Ignjatović, D.Bojić, B.Furlan, I.Tartalja, “Potential of knowledge discovery in automated test assembly”, Telfor journal, 2015, M52, pp. 108-112, DOI: 10.5937/telfor1502108I.
 • M.Ignjatović, S.Jovanović, “Implementing Sakai Open Academy Environment Pros and Cons“, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 2013, pp. 64-68, ISSN: 1863-0383, DOI:10.3991/ijet.v8i1.2293.
 • др А. Савић , "Оперативни ризици у банкама", Задужбина Андрејевић, 2012.година, ISBN 978-86-525-0022-2.

Зборници међународних конференција:

 • L. Lukić, N. Kojić, O. Bugarinović, M. Vesić, N. Vugdelija, M. Ignjatović and M. Veinović. "One approach in solving the problem of pre-selection of candidates in companies using a web application", 13th International Conference, ICT Innovations, 2021
 • M.Ignjatović, N.Kojić, R.Kojić, “Using E-Learning systems for teaching Geography in elementary schools”, In Proc. of the 8th International Conference on e-Learning, 28-29 September 2017, Belgrade, Serbia, pp.115-118, M33, ISBN: 978-86- 89755-09-1.
 • M.Ignjatović, S.Jovanović, “Combining and implementing Sakai CLE/OAE“, In proc. of the third International Conference on e-Learning (eLearning-2012), 2012, pp. 120-124, M33, ISBN: 978-86-89755-09-1.
 • M.Ignjatović, “Web schooling portal”, Conference VIPSI, 3-4 April 2009, M34, ISBN: 86-7466-117-3.

Зборници домаћих конференција:

 • D. Radovanović, U. Dimitrijević, M. Čančarević, L. Lukić, M. Ignjatović, N. Kojić, "Mogućnosti primene virtuelne realnosti u edukaciji studenata u oblasti web programiranja", Konferencija sa međunarodnim učešćem napredne tehnologije u obrazovanju i privredi, pp. 47-52, 621-7(082), ISBN 978-86-6211-145-6, Vrnjačka Banja, 2023.
 • M. Ignjatović, L. Lukić, U. Dimitrijević, D. Radovanović, M. Čančarević, N. Kojić, "Mogućnosti primene blokčejn tehnologije u razvoju aplikacija za razmenu medicinskih podataka u Srbiji", Konferencija sa međunarodnim učešćem napredne tehnologije u obrazovanju i privredi, pp. 297-302, 621-7(082), ISBN 978-86-6211-145-6, Vrnjačka Banja, 2023.
 • М.Игњатовић, Д.Бојић, И.Тартаља, “Потенцијал технике проналажења знања за аутоматско састављање тестова”, Конференција Телфор 2014, 2014, M63.

Пројекти:

 • 2012 - 2014 TEMPUS projekat, Vizuelna Matematika: Eksperimentalno obrazovanje u matematici kroz vizuelnu umetnost, nauku i zabavne aktivnosti. U saradnji 8 ustanova Evrope: University of Jyväskylä, Sint-Lucas School of Architecture, Eszterházy Károly College Eger, Hungary, University of Applied Arts Vienna, Visoka ICT škola, Univerzitet Novi Sad, Matematički institut SANU, Metropolitan Univerzite

Књиге и скрипте:

 • М. Игњатовић, М.Ђ. Спасојевић, Д. Мамула-Тартаља, “Базе података: збирка задатака”, Београд, 2022, ISBN 978-86-6090-025-0.

Цитираност:

Рад:

Овде иде назив рада

је цитиран: