Упис 2021/22. | | Одсек Висока ICT школа

Упис 2021/22. 

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕКА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

У оквиру првог уписног рока на мастер студије пријава на конкурс ће бити организована 24. и 25. јуна у Студентској служби Одсека Висока ICT школа.
Пријава на конкурс на мастер студије у другом уписном року ће бити организована 14. и 15. септембра у Студентској служби Одсека Висока ICT школа.  

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду, на прву годину мастер струковних студија школске 2021/2022. године, уписује следећи број студената:


Студијски програм

Број студената
финансиран
из буџета

Број самофинансирајућих студената

Укупан број студената

Мрежно и софтверско инжењерство

0

32

32