Упис 2021/22. | | Одсек Висока ICT школа

Упис 2021/22. 

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕКА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду, на прву годину мастер струковних студија школске 2021/2022. године, уписује следећи број студената:


Студијски програм

Број студената
финансиран
из буџета

Број самофинансирајућих студената

Укупан број студената

Мрежно и софтверско инжењерство

0

32

32