Ценовник 

Цене услуга за 2017 / 2018. школску годину
Рачун Школе: 840-2026666-90

Молба за закаснелу пријаву (испита, предмета и слично)

2200 дин.

Остале молбе*

1400 дин.

*осим молбe за прелазак у статус мировања којa се не наплаћујe

Испитна пријава (за оне студенте који плаћају
пријаву испита)

700 дин.

Трошкови признавања испита (по признатом испиту)

1700 дин.

Трошкови издавања дупликата индекса

2200 дин.

Трошкови исписивања из школе

2200 дин.

Издавање уверења о положеним испитима и наставног
плана и програма за студенте који су дипломирали

2200 дин.

Трошкови израде дипломе

5000 дин.

Трошкови обраде захтева за продужетак рока за завршетак студија
(основне и специјалистичке студије)

5500 дин.

 

 

Школарина за основне студије

 

Цена 1 ЕСПБ

1500 дин.

Школарина за 60 ЕСПБ

90000 дин.

Школарина за стране студенте за 60 ЕСПБ

1000 EUR

Школарина за специјалистичке студије

Цена 1 ЕСПБ

1850 дин.

Школарина за 60 ЕСПБ

111000 дин.

1. рата при упису

30000 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

27000 дин.

3. рата од 10. до 15. марта

27000 дин.

4. рата од 10. до 15. маја

27000 дин.

Школарина за стране студенте за 60 ЕСПБ

1200 EUR

Школарина за мастер студије

Цена 1 ЕСПБ

1850 дин.

Школарина за 60 ЕСПБ

111000 дин.

1. рата при упису

30000 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

27000 дин.

3. рата од 10. до 15. марта

27000 дин.

4. рата од 10. до 15. маја

27000 дин.

 

Школарина за основне студије плаћа се у ратама ако је износ Школарине преко 22500 динара

 

за Школарину преко  90000 динара и више

1. рата при упису

22500 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

22500 дин.

3. рата од 10. до 15. марта

22500 дин.

4. рата од 10. до 15. маја

22500 дин.

5. рата од 10. до 15. августа преостали износ преко 90000

.

 

за Школарину од 67500 до 90000 динара

1. рата при упису

22500 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

22500 дин.

3. рата од 10. до 15. марта

22500 дин.

4. рата од 10. до 15. маја преостали износ преко 67500

.

 

за Школарину од 45000 до 67500 динара

1. рата при упису

22500 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

22500 дин.

3. рата од 10. до 15. марта износ преко 45000 динара

 

 

за Школарину од 22500 до 45000 динара

1. рата при упису

22500 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара износ преко 22500 дин.

 

 

Редовна уплата школарине је услов за излазак на испите у наредним роковима (роковима који следе иза термина за уплату рате).

 

Приликом уплаћивања, обавезно упишите позив на број.

 

Од 10. септембра 2008. године, на свакој уплатници се мора (осим рачуна школе 840-2026666-90) обавезно попунити и позив на број.
Правила формирања позива на број налазе се на огласној табли, а можете их погледати и овде:

 

Дефинисање позива на број који студенти уписују приликом уплата на рачун школе:

 • Рачун Школе: 840-2026666-90
 • Позив на број: **-*-***-**

Формат уноса позива на број је Z-R-xxx-yy, где је Z врста уплате дефинисана са:

 • 11  ако је школарина
 • 12  пријава испита
 • 13  пријава завршног рада (дипломски)
 • 14   молбе
 • 15   пријава надокнаде предиспитних обавеза
 • 16   закаснела пријава (испита, предмета...)
 • 17   признавање испита
 • 18   припрема настава из математике
 • 19   пријемни испит
 • 51   Cisco први курс
 • 52   Cisco други курс
 • 53   Cisco трећи курс
 • 54   Cisco четврти курс
 • 80   Остало

Уколико је за Z изабрано 1 (или оно што се може платити у ратама) тада је R (рата) дефинисано као

 • 0  за целокупни износ
 • 1  за прву рату
 • 2  за другу рату
 • 3   за трећу рату
 • 4   за четврту рату
 • 9   остатак дуговања

Ако је уплатилац студент који има индекс Високе ICT тада је:

 • XXX  број индекса без водећих нула (нпр. 126, 16, 7)
 • XXXX  број индекса без водећих нула (нпр. 1026)
 • YY   број године уписа из индекса са водећом нулом (нпр. 99, 08)

Ако уплатилац нема индекс у Високој ICT тада је

 • XXX  000
 • YY   00

Пример студента са бројем индекса 55/07:

 1. Друга рата школарине : 11-2-55-07
 2. Надокнада предиспитних обавеза : 15-0-55-07

Пример студента (на специјалистичким студијама) са бројем индекса 1111/08:

 1. Друга рата школарине : 11-2-1111-08

Студент је дужан да провери да ли је позив на број укуцан од стране службеника у пошти или у банци.