Најчешћа питања | Студијски програми, Специјалистичке студије, План студија 2008. | Одсек Висока ICT школа

Најчешћа питања 

Најчешће постављана питања за студенте специјалистичких студија

 

Колико најмање предмета, тј. ЕСПБ бодова, на првом упису морам да одаберем?
Обавезно 37 ЕСПБ, а ми препоручујемо да одаберете предмете у вредности 60 ЕСПБ.
 
Шта ако у току прве године не положим све изабране предмете?
Приликом поновног уписа наредне године морају се поново изабрати неположени обавезни предмети док се неположени изборни могу изабрати поново или заменити другим изборним предметима.
 
Да ли специјалистичка пракса и специјалистички рад улазе у суму од 60 кредита?
Да и то као обавезни предмети. Уколико се било који од ових предмета не положи у току прве године студије, при наредном упису се не уплаћују поново.
 
Колико дуго трају специјалистичке студије?
Студије трају укупно годину дана, с правом да се заврше за 2 године. Ово подразумева и одбрану специјалистичког рада.
 
Шта ако и после две године не завршим све обавезе?
Студент може поднети захтев Школи за продужење рока за завршетак студија.
 
Да ли морам да се поново уписујем ако у току прве године студије на положим све обавезе?
Да. Сам упис се не плаћа, већ се плаћају само поновно изабрани предмети (осим специјалистичке праксе и специјалистичког рада ако су били плаћени у претходној години).
 
Да ли се специјалистичка пракса може признати на основу послова које обављам?
Не. Могуће је само фонд наставе специјалистичке праксе који организује Школа умањити за одређени број часова уколико веће студијског програма прихвати потврду Вашег послодавца са описом послова којима се бавите.
 
Када се бира ментор и тема за специјалистички рад?
Ментора и тему рада студент може да бира након што положи испит из предмета из кога жели да брани специјалистички рад.
 
Како се врши избор специјалистичког рада и коме се пријављује?
Процедура од избора теме до одбране рада садржи два корака. Први је да кандидат изабере ментора и у договору са њим дефинише тему. Након тога, ментор попуњава формулар Пријава теме специјалистичког рада који надлежна Катедра подноси Наставном већу на усвајање. Након усвајања и полагања последњег испита , започиње друга фаза. Кандидат попуњава формулар Пријава специјалистичког рада који, потписан од стране ментора, предаје студентској служби на проверу испуњености услова за одбрану специјалистичког рада. По добијању позитивног одговора из студентске службе (обавештавање телефоном), кандидат с ментором договара термин одбране специјалистичког рада.
 
Да ли се пријава и одбрана специјалистичког рада додатно плаћају?
Не
 
Како се стичу бодови за рад у локалној заједници?
Студент има право да изабере Рад у локалној заједници у вредности од 1 ЕСПБ. Признавање се врши на основу потврде о обављеном хуманитарном раду у некој од државних или регистрованих непрофитних организација. Врло битна чињеница је да је тај рад био волонтерски.
 
Како да попуним уплатницу за рату школарине на специјалистичким студијама?
Пример попуњене уплатнице за II, III или IV рату школарине можете видети овде.
 
Да ли могу да пријавим/одјавим предмет у току триместра када се предмет и слуша?
Предмет не може да се пријављује/одјављује једном када триместар почне.
 
До када могу да пријавим/одјавим предмет из наредног триместра?
Студент може да пријави/одјави предмет пре почетка триместра у ком се предмет слуша. Крајњи термин за сваки триместар до када се предмет може пријавити/одјавити биће истакнут на сајту Школе у обавештењима. Пријава/одјава предмета врши се уз уплату од 2200 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број 16-0-број индекса) и попуњавањем обрасца молбе.
 
Да ли могу да пријавим/одјавим предмет из II триместра, иако је триместар већ почео?
Када триместар почне није могуће пријавити/одјавити предмет из тог триместра. Студентска служба за сваки триместар дефинише термин и поставља обавештење на сајт до када је могуће да се уз молбу пријаве/одјаве предмети наредног триместра.