Microsoft IT Academy 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије је дугогодишњи претплатник програма Microsoft Imagine, којим се свим запосленим и студентима са активним статусом омогућува да потпуно бесплатно користе лиценциран софтвер ове компаније.

Поред тога, школа је испунила услове да постане и чланица Microsoft IT академског програма, односно, да постане ауторизовани Microsoft центар за обуку.

Овај глобални програм намењен је академским институцијама и академском окружењу, што је за нашу Школу одговарајући простор за праћење и коришћење најновијих технологија за наше наставнике и студенте.

Више о Microsoft Imagine и Microsoft IT Academy програмима прочитајте на: