ЈП "Пошта Србије" - стручна пракса за основне студије | Стручне активности, Сарадња са привредом | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

ЈП "Пошта Србије" - стручна пракса за основне студије 

Веома дугу сарадњу, Школа традиционално остварује са ЈП "Пошта Србије". Студенти студијског програма Поштанске и банкарске технологије, у складу са Уговором, сваке године реализују практичну наставу у пошти 11108 Београд 12. Уговором су обезбеђени услови за рад студенaта у реалним условима пословања, уз присуство наставника-инструктора. Рад је организован у малим групама, чиме је омогућено веома квалитетно практично оспособљавање.