ЈП "Пошта Србије" - специјалистичка пракса у области Саобраћајног инжењерства | Стручне активности, Сарадња са привредом | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

ЈП "Пошта Србије" - специјалистичка пракса у области Саобраћајног инжењерства 

Акредитацијом специјалистичких студија Школа се обавезала на стално праћење и унапређење односа са провредом. Студијски програм Саобраћајно инжењерство, сада већ традиционално, у складу са потписаним Уговором између ЈП "Пошта Србије" и Школе, реализује специјалистичку праксу у овом предузећу. Школске 2014/15. ова пракса се реализује у Дирекцији за информационе технологије и електронске комуникације, Дирекцији за поштанску мрежу, РЈ за електронско пословање (ЦеПП), РЈ Поштанско-транспортна логистика и РЈ Хибридна пошта.