Јавне набавке 

Назив
Набавка рачунарске опреме и прибора
Датум трајања

 Рок за достављање понуда:20.02.2019 - 13:30

 Рок за отварање понуда:20.02.2019 - 13:45

Назив
Одржавање базе података и софтвера за високошколску установу
Датум трајања

 Рок за достављање понуда:21.02.2019 - 13:30

 Рок за отварање понуда:21.02.2019 - 14:00

Питања и одговори