Извештаји | Школа, Документа | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Извештаји 

Извештај 2007–2010.

Извештаји о самовредновању

Самовредновање рада Школе спроведено је у складу са Упутством Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Извештај о самовредновању за први трогодишњи период од октобра 2007. до октобра 2010. године приказан је по стандардима.

Извештај 2010–2013.

Самовредновање рада Школе спроводи се у складу са Упутством Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Извештај о самовредновању за други трогодишњи период, од октобра 2010. до октобра 2013. године, усвојен је на Савету Школе 16.04.2014. године и приказан је по стандардима.

Извештај 2013–2015.

Самовредновање рада Школе спроводи се у складу са Упутством Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Извештај о самовредновању за период од октобра 2013. до октобра 2015. године, усвојен је на Савету Школе 19.04.2016. године и приказан је по стандардима.