Практична настава | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Практична настава 

Кабинет практичне наставе у Високој ICT школи

Практична настава у лабораторији конципирана је са циљем да студенти савладају практичан рад на терминацији оптичких и бакарних конектора, каблова, и припреми модула, утичница, patch-панела, као и обављању свих варијанти спајања каблова.

Предавачи наставу обављају показно после чега сваки студент добија одређени практичан задатак који самостално уз надзор наставника одрађује.

 

У првој фази лабораторијске наставе студенти се упознају са радом са алатима који се употребљавају приликом терминације односно припреме свих врста оптичких и бакарних каблова, као и приликом припреме свих врста оптичких конектора и модула за бакарне каблове. Употреба алата се врши под сталним надзором наставника.

 

 

После обуке за припрему каблова и конектора следи обука за спајање оптичких влакана и то у све три варијанте: путем конектора, механичким спојницама и коначно помоћу уређаја за спајање влакана заваривањем- сплајсера, који је такодје саставни део лабораторије.

Уређај за спајање оптичких влакана – сплајсер је типа FUJICURA FCM50s и то је најзаступљенији уређај у нашој земљи и окружењу.