Нова радна места у DExpress-у | | Одсек Висока ICT школа

Нова радна места у DExpress-у 

Због повећаног обима посла компанија DExpress је расписала конкурс за радна места диспечера у центрима у Новом Саду и Лесковцу. У складу са одличним искуством које имају приликом запошљавања наших студената,  и овај пут су нам се обратили. Предност приликом запошљавања имају студенти СП Поштанко-банкарске технологије и СП Поштанко-логистички системи.
Све додатне информације можете потражити и од неког од наставника са СП Поштанко-логистички системи.