Упис свих кандидата који су полагали пријемни испит на другој високошколској установи 

Након уписа кандидата са ранг листе за упис у прву годину студија на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Школа ће омогућити упис свим кандидатима који то желе под условом да су полагали пријемни испит на некој другој високошколској установи. Услов за упис у Високу ИЦТ школу је да кандидат има више од 30 поена у укупном збиру поена из средње школе и поена са пријемног испита. Упис ће се вршити до попуњавања слободних места. Број непопуњених места по студијским програмима биће објављен након уписа кандидата са ранг листе.

директор

др Горан Зајић