Трећа рата школарине  

Рок за измирење треће рате школарине је до 15. марта 2020. године.