Специјалистичке студије - правила за продужење рока студирања 

Студенти специјалистичких студија који не заврше студије у двоструком броју школских година предвиђених за реализацију студијског програма, могу на лични захтев продужити студије још једну годину, уколико имају неположене испите.

Студенти којима је остао само специјалистички рад, захтев за продужење могу обновити више пута.