Скриптарница почиње са радом од 03.09.2018. године 

Скриптарница почиње са радом од 03.09.2018. године, радним данима од 12:45 до 14:00 часова.