Рок за плаћање школарине - јулски испитни рок 

Студенти који нису измирили своја дуговања до 1.6.2019. могу то урадити до 15.6.2019.