Рок за измирење VI рате школарине | | Одсек Висока ICT школа

Рок за измирење VI рате школарине 

Рок за измирење VI рате школарине je до 1. јуна. Студенти који до сада нису измирили V рату школарине могу то учинити у току априла.

НАПОМЕНА: Студенти основних струковних студија који до 1. јуна не измире школарину до 81000 динара биће блокирани и неће моћи да полажу испите у јунском испитном року. 
Студенти специјалистичких и мастер струковних студија који до 1. јуна не измире школарину до 102000 динара такође ће бити блокирани и неће моћи да полажу испите у јунском испитном року.  

Пример правилно попуњене уплатнице за школарину можете видети у прилогу.