Рок за измирење V рате школарине 

Рок за измирење V рате школарине je до 15. априла. Студенти који до сада нису измирили IV рату школарине могу то учинити у току марта.
Пример правилно попуњене уплатнице за школарину можете видети у прилогу.