Рок за измирење треће рате школарине 

Рок за измирење треће рате школарине је до 15. јануара. Студенти који до сада нису измирили другу рату школарине могу то учинити у току децембра.