Raspodela budžetskih mesta i kalendar upisa na prvu godinu 

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 7) i člana 16. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 99/14, 45/14, 68/15) i člana 10. Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“ broj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-I-25, 101/12-I-26, 13/14), Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici održanoj 08.12.2017. godine, donela je odluku o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije na kojoj se studije realizuju kroz sedam akreditovanih studijskih programa na osnovnim, specijalističkim i master studijama.
U okviru osnovnih strukovnih studija akreditovano je četiri studijska programa:

    Internet tehnologije (četiri modula: Administriranje računarskih mreža, Web programiranje, Medicinska informatika i Informacione tehnologije)
Komunikacione tehnologije (dva modula: Inženjerski menadžment i Sistemsko inženjerstvo)
Poštansko-logistički sistemi
Bankarstvo i poslovna informatika

Raspodela budžetskih mesta za upis na prvu godinu osnovnih studija u predstojećem upisnom roku – junski rok 2018. godine

Studijski programi

Broj studenata

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

37

93

130

Komunikacione tehnologije

37

93

130

Poštansko-logistički sistemi

18

47

65

Bankarstvo i poslovna informatika

18

47

65

Ukupno

110

280

390


Kalendar upisa za školsku 2018/19. godinu


Prijem dokumenata

20, 21. и 22. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

22. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

28. juna i 29. juna u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

29. juna u 10:00

Preliminarna rang lista kandidata

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijske programe Internet tehnologije i Komunikacione tehnologije

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijski program Poštansko-logistički sistemi

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijski program Bankarstvo i poslovna informatika

30. juna u 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 1. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 12:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3. jula u 12:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3. jula u 16:00

Lista kandidata koji se upisuju na osnovu afirmativne akcije Ministarstva

3. jula u 16:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

3. jula u 16:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00