Рад студентске службе у току летњег распуста 

Студентска служба ће у периоду од 22. јула до 28. августа са студентима радити од 9:00 до 11:00 часова.