Процедура пријаве/одјаве предмета из II или III триместра 

Студент може пријавити/одјавити предмет из наредног триместра најкасније до почетка истог. Пријава/одјава предмета II триместра може се извршити уз молбу у студентској служби најкасније до 25. децембра. Молба се плаћа 2200 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број БРОЈ ИНДЕКСА) - уплатницу и попуњен образац молбе студент прослеђује студентској служби.
НАПОМЕНА: Предмети првог триместра не могу се накнадно пријављивати/одјављивати.