Процедура поступања са Covid позитивним студентима | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Процедура поступања са Covid позитивним студентима 

  • Студенти који не могу присуствовати колоквијуму услед дијагностикованог вируса Sars CoV 2, потребно је да се јаве помоћнику за наставу (stevan.velickovic@ict.edu.rs) и доставе потврду да су позитивни на вирус Sars CoV2;
  • Помоћник за наставу обавештава предметног наставника да је студент  доставио потврду да је Covid позитиван и да оправдано није у могућности да изађе на колоквијум. Копија имејла се прослеђује студенту.
  • Предметни наставник одлучује и обавештава студента и помоћника за наставу о начину надокнаде колоквијума.

Молимо студенте да приликом комуникације користе званичну школску е-маил адресу као и да се, одмах по сазнању да су Covid позитивни, јаве и доставе потребне потврде.