Преузимање диплома 

Свршени студенти своје дипломе могу да преузму у Студентској служби у периоду од 11 до 14 часова.