ПРЕДЛОГ ЛИСТА ЗА КРЕДИТЕ И СТИПЕНДИЈЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА 

У прилогу се налазе предлози листа за кредите и стипендије. 

Кандидати су сортирани по абецедном реду и за сваког су приказани основни матични подаци, елементи за за бодовање, укупан број бодова, као и описна порука.  Најнижи број бодова за одобрени студентски кредит је 9,51.

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати могу да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ студентској служби у следећим терминима:

 


Четвртак (17.12.) од 11 до 13 часова
Петак (18.12.) од 11 до 13 часова

 


Образац за приговоре налази се у прилогу, а можете исти преузети и у студентској служби.

 


ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ!

НАПОМЕНА:

Студенти којима је први пут одобрен кредит потребно је да студентској служби благовремено, а најкасније до 16. фебруара  предају следећу документацију: 

 

- Исправно попуњену МЕНИЦУ (попуњену према упутству)
- Образац бр. 6 - ИЗЈАВУ ЖИРАНТА (који се налази у прилогу)

- Очитану личну карту жирантаСтуденти, којима је одобрен студентски кредит или стипендија у обавези су да посете најближу експозитуру UniCredit Банке и да отворе текући рачун на који ће се уплаћивати студентски кредит или стипендија. Текући рачун је бесплатан. За отварање текућег рачуна потребна је лична карта и индекс на увид.