Предлог листа за кредите и стипендије 

У прилогу се налазе предлози листа за кредите и стипендије. 
 
Кандидати су сортирани по абецедном реду и за сваког су приказани основни матични подаци, елементи за за бодовање, укупан број бодова, као и описна порука.  Најнижи број бодова за одобрени студентски кредит је 10,36.
 
Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ студентској служби најкасније до 19. децембра. Образац за приговоре преузима се у студентској служби.
 
ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ!
 
НАПОМЕНА:
 
Студенти којима је први пут одобрен кредит потребно је да студентској служби благовремено, а најкасније до 25. децембра предају следећу документацију: 
- Исправно попуњену МЕНИЦУ (попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6)
- Образац бр. 6 - ИЗЈАВУ ЖИРАНТА (који се налази у прилогу)
- Очитану личну карту жиранта
 
Студенти, којима је одобрен студентски кредит или стипендија у обавези су да посете најближу експозитуру UniCredit Банке и да отворе текући рачун на који ће се уплаћивати студентски кредит или стипендија. Текући рачун је бесплатан. За отварање текућег рачуна потребна је лична карта и индекс на увид.