Наставно веће позива студенте да чувају школску имовину 

На седници Наставног већа, одржаној 30.01.2014. године, покренута је дискусија о односу студената према школској имовини. Поред непрекидног настојања да школски простор буде добро опремљен и уредан, свакодневно смо суочени са ''жврљотинама'' на школским клупама. Ова дугогодишња појава је посебно уочљива на новим клупама и столицама, које се у настави користе тек 12 недеља.

Рачунајући да се ради о недостатку свести једног броја студената о значају и вредности школске имовине, Наставно веће апелује на студенте да и сами допринесу да сви радимо у уредном и пријатном простору, у који Школа улаже и новац и рад.

Уколико овај апел не буде прихваћен, наведене појаве биће третиране као дисциплински прекршаји и решаваће се у складу са Правилником о дисциплинској одговорности студента.

Наставно веће Високе ICT школе